Hiilineutraali hävikkilounas | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta

Kokeilun teemat

KiertotalousKaupunkiHävikkiRuokaIlmastonmuutosPakkausYlijäämäruokaMuoviHiilijalanjälki

1608 katselukertaa

Kokeilu on luotu 23.04.2020

Hiilineutraali hävikkilounas

Ruokapalveluissa jää väistämättä yli ruokaa. Lounaan jälkeen lounasravintolasta on mahdollista ostaa ylijäämäruokaa kotiin kertakäyttöisessä muoviastiassa. Ylijäämäruoan myyntiä halutaan tehostaa, mutta toisaalta se lisää myös kertakäyttöisten muoviastioiden kulutusta. Kokeilulla halutaan ratkaista, miten tehostaa ylijäämäruoan myyntiä hiilineutraalisti. Kokeilun tavoite on onnistua korvaamaan Woodlyn puupohjaisella hiilineutraalilla pakkausmateriaalilla nykyisin käytössä oleva muovi, ja tuottaa Woodlyn materiaalista pakkauksia ylijäämäruoan myynnille. Lisäksi Woodly materiaalia voidaan hyödyntää myös lounasannoksien myynnissä jo lounaan aikana, mikäli asiakas ruokailee mieluummin muualla kuin lounasravintolassa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Tahtotila on kehittää ylijäämäruoan myyntiä, mutta toisaalta emme halua edistää kertakäyttöisten muovituotteiden käyttöä. Muovin vähentämiselle on suurta painetta julkisen keskustelun, omien ympäristötavoitteiden sekä pian jo lainsäädännön puolelta. Woodlyn pääraaka-aine on havupuun sellu.

Miten kokeilu toteutetaan?

Määritellään yhdessä speksit sille, millainen pakkauksen tulee olla, jotta se sopii käyttötarkoitukseen. Sen jälkeen valitsemme kohteen, esimerkiksi jokin seniorikeskus, jossa ylijäämäruoan myynti toimii tällä hetkellä hyvin ja korvaamme käytössä olevan pakkauksen Woodly materiaalista valmistetulla pakkauksella. Tähän liittyen viestintää ja sidosryhmäpalavereita. Kerätään käyttäjäkokemuksia pakkauksen soveltuvuudesta. Woodly on puupohjainen, hiilineutraali, kierrätettävä muovi. Woodly muovi on suomalainen keksintö. Woodlystä suunnitellaan uusi take-away rasia korvaamaan käytössä oleva muovirasia. Woodly tilaa suomalaiselta muoviteollisuuden alihankkijalta rasialle uuden muotin suunnittelun, muotin ja rasian valmistamisen woodlyn puupohjaisesta muovista. Arvio rasian suunnittelusta ja muotin valmistamisesta on noin 10 000 €. Tämän lisäksi lisäkuluja tuo valmistus, jonka kustannus riippuu tuotantomäärästä. Aikataulu: -Woodly tilaa rasian suunnittelun, muotin ja valmistamisen elokuussa. (Tähän menee noin 2kk) -Woodly toimittaa valmiit rasiat Palvelukeskus Helsingille käyttöön lokakuussa. -Marraskuun aikana kaikki valitun seniorikeskuksen ylijäämä take-away ruuat pakataan woodly rasioihin (noin 350-500 kpl).

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Woodly (www.woodly.com) ja Palvelukeskus Helsinki sekä valittu toimipaikka jonne Palvelukeskus Helsinki tuottaa ruokapalveluita. Lisäksi hankkeeseen osallistuu Woodlyn yhteistyökumppaneita muoviteollisuuden alalta.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Tässä suuntaa-antava budjetti, lopulliset hinnat määräytyvät kilpailutuksen mukaan: -Suunnittelutyö muotille (rasia ja kansi) noin 3000 € -Muotti (rasialle ja kannelle) noin 8000 € -500 kpl rasioita ja kansia demotuotteina 2500€. Tämän pilottierän kustannukset ovat huomattavasti korkeammat kuin normaalissa massatuotannossa. Pilottierä on kuitenkin välttämätön osa tuotannon aloittamista, jotta päästään myöhemmin massatuotantoon. -Materiaalikustannukset 1000€ Yhteensä: 14500€ Woodly ja Palvelukeskus Helsinki hakevat Kokeilun paikka -hankkeesta 10 000 € ja kattavat puuttuvat 4500 € Woodlyn budjetista.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiimi sisältää kokonaisuudessaan: -Palvelukeskus Helsingin vastuullisuustiimin -Viestinnän resursseja sekä Palvelukeskus Helsingin ja Woodlyn puolelta. -Materiaalitekniikan osaaminen Woodlystä -Muoviteollisuuden kumppaneilta saadaan itse tuotanto ja osaaminen siihen. Käytettävissämme on kaikkien edellä listattujen työaika. Mahdollinen lisärahoitus tulee Woodlyltä.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Opimme: -Käykö Woodlyn materiaali ylijäämäruuan pakkaukseen -Miten ruokailijat vastaanottavat Woodyn pakkaukset. -Woodlyn ja Helsingin kaupungin välisestä yhteistyöstä Tuloksia seurataan ja mitataan: -Ruokailijoita haastattelemalla -pikapalaute kyselyitä digitaalisilla laitteilla (tableteilla)

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Palvelukeskus Helsinki on Helsingin kaupungin omistama liikelaitos eli osa kuntaorganisaatiota. Kokeilu toteutetaan valitussa kaupungin toimipaikassa. Woodlyn ja Palvelukeskus Helsingin tekemän pilotin tulokset ovat hyödynnettävissä myös muissa Suomen kunnissa. Tulevaisuudessa on toiveena tehdä laajempaankin yhteistyötä Woodlyn ja Palvelukeskus Helsingin sekä muiden kuntaorganisaatioiden välillä. Olisi hienoa päästä kokeilemaan materiaalin soveltuvuutta tähän käyttötarkoitukseen ja mikäli kokeilu tuottaa hyviä tuloksia, voidaan sen käyttöä laajentaa. Voidaan ajatella, että näitä pakkauksia voi hyödyntää ylijäämäruoan myynnissä myöhemmin kaikissa toimipaikoissa, joissa myyntiä tapahtuu. Lisäksi yhteistyötä voitaisiin mahdollisesti laajentaa muihinkin meneillään oleviin kehitysprojekteihin, jos materiaalin toimivuudesta saadaan tämän kokeilun myötä hyviä tuloksia ja kokemuksia.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Kokeilu ei käynnisty ilman ympäristöministeriön rahoitusta. Woodly täydentää tarvittaessa ympäristöministeriön antamaa rahoitusta.