Hiljaisten ääni kuuluviin demokratiassa | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

596 katselukertaa

Kokeilu on luotu 06.05.2017

Jouni Tuomisto

Hiljaisten ääni kuuluviin demokratiassa

Nykydemokratia on kauniiden ja rohkeiden demokratiaa. Ne saavat äänensä kuuluviin ja tulevat valituiksi vallanpitäjiksi, jotka ovat karismaattisia, mieleenpainuvia ja vakuuttavia. Mutta myös ujoilla, rumilla tai syrjäytyneillä on tärkeää sanottavaa ja yhtäläinen oikeus tulla kuulluksi. Miten heidän äänensä saadaan esiin?

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Demokratiassa äänestäjältä kysytään vain, kenet hän haluaa edustamaan kansaa. Edustajaksi päästäkseen pitää olla suosittu, vakuuttava, karismaattinen ja valmis käyttämään paljon aikaa. Muiden ääni jää jo tämän rakenteen takia heikommaksi. Kuitenkin kaikilla pitäisi olla samanlainen mahdollisuus tulla kuulluksi. Myös kansalaisilla, ei vain heidän edustajillaan, on tärkeää tietoa ja mielpiteitä, jotka auttaisivat tekemään parempia päätöksiä. Nyt kuulluksi tuleminen on sattumanvaraista, epätyydyttävää ja osallistumisesta huolimatta usein tuloksetonta. Nykyinen järjestelmä ei yksinkertaisesti tue tällaista toimintaa hyvin. Tarvitaan uusi toimintamalli ja sitä tukevia tietotyökaluja. (kuva: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shy_little_girl.jpg CC-BY-SA)