HOMe rEsponsive caRe | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

484 katselukertaa

Kokeilu on luotu 21.09.2018

Centria-ammattikorkeakoulu

HOMe rEsponsive caRe

Ääniohjauksen & tekoälyn hyödyntäminen kotihoidossa. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Väärä määrä hoitajia väärässä paikassa väärään aikaan alati laajenevan kotihoidon kentällä. Asiakastarpeet vaihtelevat sekä viikoittain että päivittäinkin. Miten vastataan äkilliseen tarpeeseen? Ruuhkahuiput aiheuttavat valtaosan kotihoidon merkittävistä ongelmista ja heikentävät palvelun laatua. Hankkeessa tutkitaan voidaanko olemassaolevilla laitteilla ja hoitotyön tueksi kehitettävillä ohjelmistoilla vastata kotihoitotyön haasteisiin. Työn organisointi ei ole optimaalista eli toiminnan ohjauksessa ja optimoinnissa paljon haasteita. Kokeilulla voidaan nähdä miten tekoälyä voidaan hyödyntää osana hoitoprosessia. Miten ääniohjausta voidaan hyödyntää kotihoidon tukemisessa.Voidaanko olemassaolevilla laitteilla ja hoitotyön tueksi kehitettävillä ohjelmistoilla vaikuttaa positiivisesti resurssien oikea-aikaiseen kohdentamiseen ja asiakkaan tuntemukseen palvelun saavutettavuudesta.

Miten kokeilu toteutetaan?

Tutkitaan ja hyödynnetään olemassolevia ääniohjauslaitteita ja niiden soveltuvuutta kotihoidon kentällä. Kehitetään järjestelmää, joka osaa tukea hoitoprosessia mm. tiedonkeruun ohjaamisen ja kaksisuuntainen keskustelun osalta. Toimenpiteillä pyritään edesauttamaan kotihoidon resurssien jäsentyneempää käyttöä. Ratkaisun toimivuutta testataan nopeilla kokeiluilla opiskelijoiden ja työelämäverkoston kanssa. Tutkitaan soveltuvat laitteet ja niiden käyttöönottaminen Kehitetään laitteisiin kotihoitotyötä tukevat ohjelmistot:- Tiedonkeruu- Kaksisuuntainen keskustelu Kokeillaan ratkaisun toimivuutta kentällä Kokeilu toteutus 11/2018-2/2019.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Centrian digitalisaatio-ratkaisuita kehittävä tiimi yhteistyössä hoitotyön ja hyvinvoinnin asiantuntijoiden kanssa. Tämä poikkitieteellinen projektiryhmä vastaa kokeilun toteuttamisesta. Hyödynnetään opiskelijoita esitestaajina.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

9360e (henkilöstökulut 6000 + laitteet 10x200e = 2000 + sivukulut 1360 = 9360e)

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Centrialla on osaamisresurssia: digitalisaatio-ratkaisuita kehittävä n. 30 hengen tiimiin sekä hoitotyön ja hyvinvoinnin asiantuntijoita. Teknisellä puolella projektiryhmällä on ohjelmointi- ja laitteisto-osaamista ja hoitotyönpuolella on vahva osaaminen monipuolisesta sairaaan- ja kotihoitotyöstä sekä soveltuvat verkostot.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

28.09.2018

Mahdollisuudet, joita tällä kokeilulla voidaan lähestyä ovat laatuun liittyviä tekijöitä, kuten: hoitajan aika hoitotyölle, paremmin tarpeeseen vastaavat käynnit, virhemadollisuuksien väheneminen. Kustannussäästöt ova yksi mahdollisuus: kotona asutaan pidempään ja asiakaskäynnit ova enemmän tarpeen mukaisia.  Digitaalisen osaamisen kehittyminen ja sen jalkauttaminen on tavoitetila, jolla pystytään saavuttamaan ja seuraamaan paremmin asiakaskuntaa.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit