Hyvinvointia ravinnosta vastuullisesti | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta
  • Sparrausta

Kokeilun teemat

Kokeilu on luotu 12.02.2021

Hyvinvointia ravinnosta vastuullisesti

Olemme viimeisen vuoden aikana rakentaneet vastuullisuustyötämme tarkemmalle tasolle ja luoneet toimenpiteitä sekä tavoitteita toimintamme vastuullisuudelle pohjautuen kestävän kehityksen periaatteisiin. Olemme myös tehneet kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ”Suomi, jonka haluamme 2050” jossa sitoudumme vähentämään punaisen lihan käyttöä. Yksi tärkeä tavoite vastuullisuuteemme kohdistuen on ilmastomyötäisten aterioiden kehittäminen ja lisääminen ruokalistoilla. Tavoite on johdettu Kotkan kaupungin ilmasto-ohjelmasta, jossa olemme ruokapalveluiden tuottajana sitoutuneet yhtenä toimenpiteenä helpottamaan asiakkaiden ilmastomyötäisen valinnan tekemistä kouluruokailussa ja työpaikkaruokailussa. Saavuttaaksemme tämän tavoitteen tulee meidän selvittää lounaidemme ilmastomyötäisyys. Tämän työn toteuttamiseksi tarvitsemme ilmastomyötäisen aterian kriteereistä johdetun työkalun.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kokeilu on tarpeellinen, koska ruoka aiheuttaa merkittäviä haasteita ilmastolle. Kokeilu työkalun rakentamisesta kohdistuu ruokalistasuunnitteluun ja aterioidemme ilmastomyötäisyyden selvittämiseen sekä kehittämiseen. Lyhyellä aikavälillä kokeilu vaikuttaa vastuullisuuden paranemiseen kestävien ilmastomyötäisten ateriavaihtoehtojen määrän kasvun kautta, jolloin pystymme tekemään entistä vastuullisempia hankintoja. Samalla edistämme vastuullisuutta myös laajemmin valmistamalla asiakkaidemme terveyttä ja hyvinvointia tukevia ilmastomyötäisiä aterioita sekä osallistamalla ja tukemalla asiakkaitamme vastuullisten valintojen tekemiseen viestimällä kestävän kehityksen mukaisista ilmastomyötäisistä aterioista ja toimenpiteistämme niiden takana. Kokeilulla lisäämme myös oman henkilöstömme osaamista kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen kohdistuen. Pitkällä aikavälillä kokeilulla vaikutetaan isossa kuvassa myös ilmastonmuutokseen ja ympäristön kuormittumiseen. Mikäli työkalun rakentaminen onnistuu, hyödyttää se niin meitä ruokapalvelujen tuottajana, mutta myös laajemmaltikin koko ruokapalvelujen toimialaa. Kokeilun vaikutus onnistuessaan on merkittävä, koska valmistamme asiakkaillemme yli 15 000 ateriaa päivässä.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilussa hyödynnetään jo tehtyjä materiaaleja ilmastomyötäisyydestä ja hiilijalanjäljen selvittämisestä esimerkiksi tieteellisiä tutkimustuloksia, hiilijalanjälkilaskureita ja -selvityksiä mutta myös sidosryhmiemme kautta elintarviketuottajien materiaaleja käyttämiemme raaka-aineiden hiilijalanjäljestä. Yksi hyödynnettävistä hiilijalanjälkilaskureista tulee olemaan Keskuskauppakamarin ”Vastuullisuus on etumatka”- päästövähennyskoulutusohjelman tuottama hiilijalanjälkimittari. Kokeilussa pyrimme olemassa olevan tiedon avulla rakentamaan työkalun, jolla voimme todentaa aterioidemme ilmastomyötäisyyden nyt ja tulevaisuudessa.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttavat ravintopalveluiden oma tuotekehitystiimi, ravitsemussuunnittelija, tuotantopäällikkö ja vastuullisuus- työryhmä. Kokeilu osallistaa mahdollisesti henkilöstöämme laajemminkin työkalun rakentamisessa, jolloin lisäämme myös heidän osaamistaan ja tietämystään vastuullisuudesta. Emme ole aiemmin selvittäneet aterioidemme ilmastomyötäisyyttä tällä tasolla, joten tämä kokeilu tuo uutta osaamista yritykseemme.

Mikä on kokeilun budjetti?

Kokeilun budjetti muodostuu työkalun rakentamiseen kuluvasta työajasta ja mahdollisesta ulkopuolisen asiantuntija-avun hyödyntämisestä.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Ravintopalveluilla löytyy osaamiseen kohdistuen oma ammattitaitoinen tuotekehitystiimi, joka vastaa yhtiömme reseptien ja aterioiden suunnittelusta ja kehittämisestä. Kokeilussa ovat mukana lisäksi ainakin yhtiömme ravitsemussuunnittelija, tuotantopäällikkö, vastuullisuus- työryhmä ja mahdollisesti tuotannon työntekijöitä. Muuta ulkopuolista rahoitusta kokeiluun ei ole haettu.

Ruokapalvelun koko ja toiminta-alue?

Kymijoen Ravintopalvelut Oy on Kymenlaakson alueella toimiva ravintopalveluja tuottava osakeyhtiö, joka toimittaa yli 15 000 ateriaa päivässä. Palvelutarjontaamme kuuluvat päiväkoti- ja kouluruokailu, potilas- ja hoivaruokailu, henkilöstöruokailu, juhlapalvelut sekä ateria- ja kauppakassipalvelut.

Motivaatio ja resurssit kehitysohjelmaan osallistumiseen?

Olemme hyvin motivoituneita kehittämään ruokapalvelujen vastuullisuutta niin omassa toiminnassamme kuin isossa kokonaisuudessa. Olemme panostaneet vastuulliseen toimintaan jo pitkään, mutta nyt haluamme rakentaa vielä selkeämmän kokonaisuuden vastuullisuudesta työmme tueksi. Kehitysohjelman kautta voisimme laajentaa ja syventää vastuullisuustyötämme yhdessä asiantuntijatyöryhmän ja muiden osallistujien kanssa työskennellen. Vastuullisuustyö on pitkään ollut yhtiössämme tärkeää, joten resursseja ja sitoutumiskykyä kehitysohjelmaan osallistumiseen löytyy.