3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

Kokeilu on luotu 13.03.2017

Hyvinvointiosakeyhtiöstä hyvinvointiliikelaitokseen

Muuramessa perustettiin oma sote-yhtiö siinä vaiheessa, kun haluttiin kotiuttaa perusterveydenhuollon palvelut kotikuntaan. Matkan varrella kuitenkin tajusimme, että osakeyhtiömalli ei toimi ja muutimme yhtiön liikelaitokseksi. Kaikissa päätösprosessin vaiheissa yhteistyö polittisen ja operatiivisen johdon välillä oli toimivaa, avointa ja ratkaisuhakuista.