I commit - sitoudun! | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta

Kokeilun teemat

Vastuulliset ruokapalvelut

1431 katselukertaa

Kokeilu on luotu 08.02.2021

I commit - sitoudun!

Kokeilun tavoitteena on sitouttaa henkilöstö, opiskelijat ja uudet työntekijät sekä myöhemmin myös asiakkaat kestävän tulevaisuuden, kestävän ruokapalvelun edistämiseen ja kehittämiseen. Sitouttamisesta syntynyttä aineistoa voidaan käyttää myös uuden henkilöstön perehdyttämiseen ja jo yrityksessä olevan henkilöstön osaamisen uudistamiseen.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Ilman henkilöstön sitoutumista ei tuloksia synny. Yhteisöllinen ja osallistava toiminta motivoi ja kannustaa henkilöstöä hyviin tekoihin, lisää innovatiivisuutta ja on tasapuolinen.

Miten kokeilu toteutetaan?

1. Kartoitetaan ruokapalvelun nykytilanne kestävän ja vastuullisen ruokapalveluiden toiminnassa. 2. Etsitään ruokapalvelulle sopivin malli, tapa,( ympäristöohjelma, ympäristöjärjestelmä) jonka avulla viedään systemaattisesti kestävää ruokapalvelua eteenpäin 3. Lähtötilanteen kartoituksen jälkeen määritellään tavoitteet ja toiminta, millä tavoitteisiin päästään innovointi/työpaja menetelmällä fasilitoiden, kaikki osallistuvat (henkilöstö) ja kaikkien ääni on kuuluvilla tasapuolisesti 4. Sitoutetaan henkilöstö (alan opiskelijat ja opettajat) ja myöhemmin asiakkaat kestävään toimintaan ja sen kehittämiseen ruokapalveluissa. Luodaan I commit - sitoudun "koosteet", joissa tavoite ja toiminta kuvattu havainnollisesti. 5. Luodaan sitouttamisen yhteydessä materiaalia sitouttamiseen, tehdään markkinointi- ja viestintäsuunnitelma sitouttamisen ja sitoutumisen tueksi. 6. Levitetään ja kehitetään mallia eteenpäin. 7. Tuloksena malli sitouttamisesta ja materiaalieja sitoutumisista (videot, seinätalulut tms., roll up, infotv, intra jne.) 8. Jatkojalostetaan ideaa asiakkaiden sitouttamiseen

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Gradia-ravintoloiden henkilöstö + kehittämisasiantuntija päätoteuttajana, toimintaan välillisesti osallistuvat myös alan opiskelijat ja opettajat sekä palveluja käyttävät asiakkaat, digipalvelut, viestintä, media ja paino. Levittämisvaiheessa levitetään tuloksia ja sitoutumista Amke ry;n ravintolaverkostolle.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun vetäjän, fasilitaattorin (kehittämispalveluista) palkkakustannukset; n. 3000€ Gradia-ravintoloiden esimiesten palkkakustannuksia; 1000€ Materiaalikustannukset tuotoksista ja levittämisestä (media, viedeo, paino)1000€

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Muuta rahoitusta ei ole käytössä. Monipuolista osaamista vetäjällä (kehittämispalvelut) kestävästä kehityksestä, vastuullisuudesta, tulevaisuudesta ja verkostoista. Gradia-ravintoloilla pitkäkestoista osaamista monipuolisista ruokapalveluista ja kestävyyden edistämisestä sekä innovatiivisesta kokonaisvaltaisesta ruokapalveluiden kehittämisestä.

Ruokapalvelun koko ja toiminta-alue?

Ruokapalveluiden liikevaihto on noin 5 miljoonaa euroa. Lounasasiakkaita päivittäin n. 6000 (opiskelijat, henkilöstö, muut asiakkaat) 4 valmistuskeittiötä ja 5 palvelukeittiötä. Henkilöstöä n. 45 hlö. Toiminta-alueena Jyväskylä, Jämsä, Lievestuore.

Motivaatio ja resurssit kehitysohjelmaan osallistumiseen?

Haluamme pitkäjänteisesti ja systemaattisesti kehittää ruokapalveluja vastaamaan nyky- ja tulevaisuuden tarpeita. Koemme saavamme kehitysohjelmasta hyvää vertaistukea ja motivaatiota oman osaamisen kehittämiseen. Lisäksi haluamme levittää ohjelman tietoja ja osaamista valtakunnallisesti koko Ammatillisen koulutuksen ravintolaverkostolle ( n.30 keittiötä).