Iida - vapaaehtoistyön mobiilisovellus | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Hiilijalanjälki

630 katselukertaa

Kokeilu on luotu 26.02.2019

Yhteys ry

Iida - vapaaehtoistyön mobiilisovellus

Vapaaehtoistyö ympäristöjärjestöjen parissa on hieno tapa tutustua kestävän elämäntavan valintoihin. Tehdään osallisuudesta helppoa ja kannustavaa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Nuorten kiinnostus vapaaehtoistyöhön on vahvassa nousussa. Taloustutkimuksen mukaan vuodesta 2015 vuoteen 2018 nuorten vapaaehtoistyöhön käyttämä aika on lähes kolminkertaistunut. Kuitenkin vapaaehtoistyön saavutettavuus on hanakalaa ja jäänyt ajastaan jälkeen. Yhteiskunnallisten ongelmien kärjistyessä ja ilmastonmuutoksen tullessa yhä laajemmin ihmisten tietoisuuteen vapaaehtoistyön merkitys muutoksessa kasvaa. Vapaaehtoistyö on valtavirtaa, 40% kansalaisista osallistuu siihen, mutta tapa jolla siitä puhutaan eivät ole samoin jaettuja. Vapaaehtoistyö on yleistä, mutta privaattia. Ongelma on osin vapaaehtoistyön saavutettavuudessa. Meiltä puuttuu helppo, kannustava ja innostava tapa löytää osallistumisen ja vaikuttamisen paikkoja. Olemme kiinnostuneet miten voimme vaikuttaa ympäristön hyväksi tehdyn vapaaehtoistyön nousuun. Kuinka vapaaehtoistyö luontojärjestöissä vaikuttaa nuorten kokemukseen kuluttamisesta? Millaiset vapaaehtoistehtävät kiinnostavat nuoria? Kuinka vapaaehtoistyöstä tulee viestiä nuorille? Millaisia sanoja nuoret käyttävät kuvatessaan kokemuksiaan? Ketkä ovat kiinnostuneita sovelluksesta? Millaiseksi käyttäjäprofiili muodostuu? Eroaako se nuoren vapaaehtoistyöntekijän käyttäjäprofiilista? Mihin suuntaan sovellusta tulee jatkokehittää?

Miten kokeilu toteutetaan?

Vapaaehtoistyön sovellus Iida ratkaisee saavutettavuuden ongelman, ja tarjoaa nykyaikaisen väylän kiihdyttää muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa. Samalla pyrimme kasvattamaan ilmastotietoisuutta nuorten kuluttajien vapaa-ajankäytön valintana. Vapaaehtoistyön kautta nuorten kokemus osallisuudesta ja kuulumisesta laajempaan ryhmään kasvaa, sekä käsitys omista mahdollisuuksista vaikuttaa kohenee. Jokaista tarvitaan. Vapaaehtoistyötä kokoava sovellus helpottaa ja nykyaikaistaa vapaaehtoistyön saavutettavuutta sekä mielekkyyttä. Avoimeen lähdekoodiin perustuva sovellus on globaalisti monistettavissa ja skaalattavissa. Sovelluksen kautta tehty vapaaehtoistyö lisää ympäristöjärjestöjen tunnettavuutta sekä vahvistaa niiden toimintaa. Vapaaehtoistyön kautta tehdyt ympäristöteot pääsevät laajemmin esille ja osaksi suurempaa vapaaehtoistyön osallisuutta. Vapaaehtoistyöhön osallistujien identiteetti siirtyy kuluttajuudesta osallistuvaan kansalaisuuteen. Olemme enemmän kuin ostoksemme. Tuomme yhteen vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet nuoret sekä ympäristöjärjestöt. Testaamme sovellusta 16-19 vuotiaista ammattikouluopiskelijoista koostuvalla testiryhmällä yhdessä kumppanijärjestöjen kanssa. Yhdistykset ilmoittavat sovellukseen vapaaehtoistyötehtäviä, joita osallistujat käyvät tekemässä testijaksolla 18-30.4. Kokeilun kohteena ovat: -Sovelluksen käyttökokemus -Vapaaehtoistyön, vaikuttamisen ja aktivismin viestinnän hyvät käytännöt ja -Sovelluksen käyttäjien kokemukset ja kehitysideat Tapaamme nuorten kanssa ennen testijaksoa sekä testijakson jälkeen. Keräämme kokemuksia testijaksolta, keskittyen erityisesti kieleen, jolla kokemuksia kuvataan. Sovelluksen yhdessä opiskelijoiden kanssa toteutettava testijakso tapahtuu 19.-29.4., jonka jälkeen pääsemme tutkimaan kokeilun tuloksia. Kokeilun yhteydessä tuotamme myös Vlogin vapaaehtoistyön tekemisestä. ja viimeistelemään sovelluksen käyttöönottoa.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Yhteys ry:n tarkoituksena on edistää osallistuvaa kansalaisuutta sekä kehittää demokraattista yhteiskuntaa. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan tukemalla sosiaalista toimintaa, kulttuuria ja digitalisaatiota yhdistäviä hankkeita. Yhteistyötahoina kokeilussa on mukana: -Stadin ammattiopisto / kiertotalous-opinnot. Stadin ammattiopiston kiertotalous-kurssin opiskelijat tutustuvat sovellukseen ja sen tekijöihin, mukana oleviin järjestöihin, valitsevat itselleen sopivia vapaaehtoistehtäviä ja osallistuvat niihin. Opiskelijat saavat vapaaehtoistyöstään myös työtodistuksen. Lisäksi kokeiluun osallistuvat tai vapaaehtoistyötä tarjoavat: Greenpeace, Maan ystävät, Plan International, Allianssi, Suomen Mielenterveysseura, Luckan, Eettisen kaupan puolesta, sekä pienenpiä paikallisyhdistyksiä, kuten Lapinlahden lähde, Kodin kestot ry, Arabian asukastalot, kahvila Bokvillan, Kehitysvammatuki 57 Sovellus on maksuton järjestöille sekä kansalaisille.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Tulot +5000€ (Motiva) Sovelluksen muokkaus testijakson aikana sekä sen jälkeen, testijaksolla löytyneiden oivallusten mukaisesti: -4000€ Testijakson sekä testin löydösten markkinointiviestintä: -700€ Tarvikekustannukset: -300€ (Vlog yms.) Summa: 0€

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

-Sovelluksesta on julkaistu Android versio, jota on beta-testattu 15.-25.1 -Olemassa oleva MVP - eli minimun viable product, jota lähdetään tutkimaan laajemmin ja tuetummin. -Tiimi joka koostuu yhteiskuntatieteilijöistä, koodareista ja taiteilijoista. -Tiimi on kehittänyt sovellusta Sitran Maapalloliiga-kehitysohjelmassa, sekä Sitran vaikuttavuuden Bootcampilla. -Kahdensadan hengen Facebook-ryhmä.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit