Ikäihmisten Iloksi ja Arjen Avuksi | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

IkäihmisetVapaa-aikaHyväntekeväisyysKokeilutYhteistyöSaavutettavuusYhteisöllisyysYksinäisyysVapaaehtoistoimintaHyvinvointi

588 katselukertaa

Kokeilu on luotu 05.11.2017

Yhteisestä Ovesta ry

Ikäihmisten Iloksi ja Arjen Avuksi

Syyskuun alussa 2017 käynnistimme 100 Unelmaa Ylivieska! -kampanjan. Tavoitteenamme on toteuttaa vuoden 2017 loppuun mennessä 100 ylivieskalaisen ikäihmisen unelma. Kampanjaa inspiroi Suomen 100-vuotisjuhlavuosi. Tällä tempauksella haluamme kunnioittaa nyky-Suomea rakentamassa ollutta sukupolvea ja juhlistaa Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä. Myös kynnys vapaaehtoistyöhön madaltuu, kun osallistuminen voi olla lyhytaikaista ja/tai kertaluonteista. Yhteistyökumppaneina hankkeessa sekä mukana unelmia toteuttamassa ovat Yhteisestä Ovesta ry/Tuokiotupa, Ylivieskan kaupungin Vanhusneuvosto sekä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Unelmien toteutukseen on haastettu ja niitä on toteutettu yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja yksittäisten kuntalaisten kanssa. Marraskuun alussa on toteutettu tai prosessissa mukana n 65 ikäihmisen unelma. Vapaaehtoisia on ollut mukana niitä toteuttamassa yli 50 hlöä. Olemme saaneet monia uusia vapaaehtoisia mukaan, mm nuoria ja keski-ikäisiä. Myös useat työyhteisöt ovat olleet ilmoittamassa ja/tai toteuttamassa kyläläisen, eläkkeelle jääneen entisen työkaverin tai muuta kautta tietoon tulleen vanhuksen unelmaa. Iloinen yhteisöllisyys meidän 15000 asukkaan kaupungissamme on lisääntynyt kampanjan myötä. On myös opittu katselemaan ja ennen kaikkea kuuntelemaan ja kuulemaan läheisten ja lähellä olevien ikäihmisten ääntä. On opittu "hoksaamaan" ja kohtaamaan. Olemme varmoja että pääsemme 100 Unelman tavoitteeseemme. Ensi vuodesta alkaen uusi tavoitteemme on muokata tästä pysyvä toimintamalli, joka tuottaa Arjen Pieniä Iloja ja Apuja ikäihmisten elämään jatkossakin. Toteutuksemme oli helppo ja ketterä, organisaatio matala (sitä ei ollut), projektirahaa ei ollut jne - me vain toteutimme tämän yhteisvoimin! Myös naapurikunnissa on jo alettu miettiä ja toteuttaa omia 100 Unelmaa -kampanjoita. Monta asiaa voi kuitenkin tehdä toisin ja paremmin, kun tulevaa toimintamallia aletaan suunnitella. Nyt töitä tehtiin ja toimintaa koordinoitiin oman työn ohella - osin talkoillakin. Se ei jatkuvana toimintona toki ole pysyvä ja kestävä malli, vaan toiminta kaipaa tarkempaa organisointia. Ei suuria, mutta suunnitelmallisempaa toimintaa ja tarkoituksenmukaista resurssointia. Meneillään oleva kampanja käynnistettiin nopeasti ja sitä on kehitetty toiminnan ohessa. Niinpä tässä olisikin mitä mainioin Kokeilun Paikka! www.facebook.com/100unelmaaylivieska www.ylivieska.fi/100unelmaa http://www.facebook.com/100unelmaaylivieska http://www.ylivieska.fi/100unelmaa http://www.radiopooki.fi/uutiset/pohjois-pohjanmaa/a-149632 https://www.mtv.fi/video/prog829524#gs.yN3ekmY

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Haluamme kohtauttaa ikäihmisten tarpeita ja vapaaehtoistyötä. Me kaikki 100 Unelmaa Ylivieska -kampanjassa mukanaolevat tahot kohtaamme työssämme ikäihmisiä, tarpeita kuin myös vapaaehtoistyön haasteita päivittäin. Yleensä toteutettavat tarpeet, toiveet, jopa Unelmat ovat kovin pieniä ja me nuoremmat emme mitenkään voi aina edes ymmärtää niitä haastaviksi. Kuitenkin asian, kokemuksen, elämyksen toteutuminen tuo hyvinkin pitkäksi aikaa apua, iloa, virkistystä ja hyvinvointia ikäihmisen elämään. Yksin he eivät pysty niitä enää tekemään ja toteuttamaan. Jo se, että joku oikeasti kuulee mitä juuri minä haluaisin, on todella iso asia. Kukapa ei haluaisi kokea olevansa tärkeä?! Näillä pienillä teoilla ennaltaehkäisemme vanhusten yksinäisyyttä ja tuomme hyvinvointia arkeen. Toisaalta myös monilla järjestöillä niin haasteellinen vapaaehtoistyön kynnys madaltuisi ja useamman olisi helpompi antaa pieni hetki toisen avuksi ja iloksi. Kokeilusta halutaan oppia konkreettinen toimivan yhteistyön ja -toiminnan malli, josta voidaan luoda pysyvä tapa toimia ketterästi ikäihmisten (jatkossa mahdollista laajentaa myös lapsiin, nuoriin, erityisryhmiin..) tarpeiden ja toiveiden ratkaisemiseksi löytämällä/”matchauttamalla” toteutustahot ja vapaaehtoisavustajat kuhunkin haasteeseen.

Miten kokeilu toteutetaan?

Tekemällä tarpeen, toiveen, unelman esittäminen helpoksi ja näkyväksi saadaan niitä paremmin esille ja siten myös ratkaistua nopeasti ja mutkattomasti. Samoin vapaaehtoistyön näkyväksi tekeminen ja osallistumisen helppous auttaa vastaamaan tarpeisiin nopeasti. Toiminnan koordinointi ja organisointi on jokseenkin vaivatonta toteuttaa Pilottina toteutusta kokeillaan parhaillaan 1.9.2017 - 31.12.2017 kampanjassa 100 Unelmaa Ylivieska! Marraskuun alussa toteutettuna tai prosessissa on n 75 ikäihmisen unelma. www.ylivieska.fi/100unelmaa www.facebook.com/100unelmaaylivieska

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Vastuu- ja koordinointi: Yhteisestä Ovesta ry. Yhteistyössä Ylivieskan kaupunki/Vanhusneuvosto ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio/Ikääntyvien Palvelut sekä kohderyhmää palvelevat muut järjestöt ja toimijat.