Ikäihmisten ja nuorten kohtaaminen ATK-opetuksen keinoin | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Vapaaehtoistoiminta

670 katselukertaa

Kokeilu on luotu 14.11.2017

Ikäihmisten ja nuorten kohtaaminen ATK-opetuksen keinoin

Kokeilun pohjalla on Kainuun soten Vaikuttavat lähipalvelut- projektin pilotista alkunsa saanut Arjen pelastajat-konsepti. Yksi kehittämistoimintaan kutsutuista tahoista oli Klubitalo Tönäri, jonka osuudeksi pilotissa rakentui ATK-opastus ikäihmisille. Toimintamallin avulla pyritään lisäämään ikäihmisten ja nuorten vuorovaikutusta ATK-ohjauksen keinoin.Arjen pelastajat ei ole palvelu, vaan yhteisöllisyyttä tuottava alusta ja toimintamalli ja sitä ei voida toteuttaa kuten palveluita toteutetaan. Yhteisöllisyyden syntymistä ei voi pakottaa tai käskeä, yhteisöllisyyttä ei saa rahalla.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Pääasiallinen ongelma joka ratkaistaan on sukupolvien välisen kuilun kaventaminen ja vuorovaikutuksen lisääminen. Sivutuotteena ratkaistaan ongelma, jossa ikäihmiset oppivat käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

15.11.2017

Klubitalo Tönärillä on luotu toimiva malli ikäihmisten Atk-opetukselle. Kurssi on järjestetty Tönärin jäsenten vapaaehtoistyönä klubitalon tiloissa. Kahden vuoden aikana on viety päätökseen 10 ryhmää, joissa osallistujia on ollut 6-8. Kurssin sisältö on muokattu osallistujien tarpeiden mukaan. jokaisella tapaamiskerralla on ollut yhteinen koulutusosio ja sen jälkeen yksilöopetusta. Lisäksi vapaaehtoiset jäsenet ovat käyneet kouluttamassa eläkeläisten omissa kokoontumistiloissa.


Toiminta on herättänyt kiinnostusta laajemmallakin alueella, mutta nyt olemassa olevilla resursseilla toimintamallia ei voida lähteä pilotoimaan muilla alueilla. Haettavan kokeilun tarkoituksena olisi ensisijaisesti mallin levittäminen ainakin Kainuun alueen muihin kuntiin, mutta myös muille paikkakunnille. Kokeilun aikana löydetään uusia yhteistyökumppaneita ja viedään toimintamallia eteenpäin.


ATK-opetus on vain välinen nuorten ja ikäihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Olemme toiminnan aikana havainneet positiivisia vaikutuksia muutoksia molempien kohderyhmien toimintakyvyssä ja sosiaalisessa kompetenssissa.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit