Ilmastomenu | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

LähiruokaRuokaIlmastonmuutosHiilijalanjälki

493 katselukertaa

Kokeilu on luotu 06.03.2019

Ilmastomenu-työryhmä (yhteyshenkilö Meira Valtonen)

Ilmastomenu

Ilmastomenu-tapahtuma tuo yhdessä ravintoloiden kanssa esille ilmastoystävällisiä lounasmahdollisuuksia. http://www.ilmastomenu.net http://www.facebook.com/ilmastomenu http://www.facebook.com/events/566847567166139/permalink/576291432888419/

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Moni kuluttaja haluaisi syödä ilmastoystävällisesti, mutta ruoan valikoiminen koetaan hankalaksi. Mikä on ilmastoystävällistä, mikä ei? Mitä muita kriteereitä ruoan valinnassa tulisi noudattaa? Ruoan ilmastoystävällisyyden mittaaminen on monimutkainen kysymys, ja ravintolalle merkittävää on aina myös laajan yleisön ruokatottumukset ja asiakkaan maku. Miten määritellä ja toisaalta tuoda esiin ilmastoystävällinen lounasvaihtoehto? Haluamme kehittää viimeaikaisen tiedon, ravintolan asiantuntemuksen ja monipuolisen eettisen pohdiskelun kautta parhaat mahdolliset kriteerit tuleville tapahtumille.

Miten kokeilu toteutetaan?

Ilmastomenu-tapahtuma työskentelee yhteistyössä ravintoloiden kanssa tuodakseen Ilmastomenun kautta esille ilmastoystävällisiä lounasvaihtoehtoja. Lounas liittyy arkeen - ja ympäristöä ajattelevat valinnat pitäisi toteuttaa nimenomaan arjessa. Ilmastomenuviikon aikana osallistuvat ravintolat tarjoavat lounaslistallaan ainakin yhden ilmastoystävällisen lounaan. Tapahtumaa järjestettäessä havaittiin, että yhteistyötä ravintola-alan asiantuntijoiden, tutkijoiden ja Ilmastomenu-tapahtuman välillä olisi syytä syventää ja kehittää niin, että kriteerit ovat kaikkien näkökulmasta monipuolisesti toimivat, erityisesti Suomen olosuhteet huomioonottavat ja tieteellisesti ja eettisesti perustellut. Lisäksi havaittiin, että kasvaakseen tästä lupaavasta vaiheesta eteenpäin, tapahtuma tarvitsee jo rahoitusta. Seuraavassa vaiheessa haluamme kokeilulla kehittää yhteistyössä tutkijoiden ja yhden ravintolan kanssa ilmastoystävällisen lounaan kriteereitä ja ravintoainesuosituksia. Tämän uuden kriteeristön toimivuutta testattaisiin kesäkuussa 2019 yhden ravintolan Ilmastomenuviikolla. Pitkän tähtäimen tavoitteena on laajamuotoinen tapahtuma helmi-maaliskuussa 2020 - tuolloin mukana olisi toivon mukaan ketjuja, huoltoasemia ja ruokakassipalveluita. Vielä pidemmällä siintää ilmastoystävällisten vaihtoehtojen juurruttaminen ruokalistoille pysyvästi. Kriteeristön perkaaminen ja suunnittelu huhti-toukokuu 2019 (3-4 tapaamista) ilmastomenu-viikko ravintolassa kesäkuu 2019 raportointi heinäkuu 2019 vuoden 2020 valmistelu syksy 2019 vuoden 2020 tapahtuma helmi-maaliskuussa 2020

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Ilmastomenu-tapahtuma yhteistyössä ravintolan ja tutkijoiden kanssa. Tapahtumasta on tiedotettu Lukea ja Bios-yksikköä ja saatu keskustelusparrausta.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Muuta rahoitusta ei ole. Henkilöstö: Hankkeen vetäjä 2000 e Ostopalvelut: tutkimustyö / laskentatyö 2000 e Materiaalikulut - tulostus, puhelin, raportit, ruoka-aineet 600 e Kokeiluviikon tiedotus ja viestintä 600 e

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Vapaaehtoistoimijoiden verkosto, jolla on kokemusta tapahtumanjärjestämisestä (mm. graafikko, tuottajia, kirjoittajia, kuvaaja, leikkaaja, somettajia, ravintoloiden yhteyshenkilöitä). Ravintoloiden verkosto - olemme toteuttaneet Ilmastomenu-viikon yhteistyössä jo 26 ravintolan kanssa ja keskustelleet useamman kanssa mukanaolosta ensi vuonna. Kontaktit tutkijoihin järjestämiemme keskustelujen ja henkilösuhteiden kautta - esim. Luke, Bios, Helsingin yliopisto, Lontoo City University. Innostavana mahdollisuutena on myös tutkia ruoka-alan innovaatioita (esim. Kokeilunpaikka, VTT, ) ja sitä, miten niitä voitaisiin ottaa mukaan Ilmastomenu-viikolle kokeiluun.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

06.03.2019

Ravintolat tavoittavat lounaillaan suuren määrän ihmisiä sekä luovat ruokatrendejä, jotka siirtyvät kotikeittiöihin. Ilmastoystävällisen ruokatrendin luominen auttaisi pienentämään hiilijalanjälkeä merkittävästi. Tapahtuma on pilotoitu kerran kolmella ravintolalla syksyllä 2018, sitten laajennettu 26 ravintolan viikoksi maaliskuussa 2019. Molemmat tapahtumat toteutettiin vapaaehtoisvoimin, ja Ilmastomenun kriteerien määrittämiseen käytettiin Luken 2014 Ilmastovalinta-lounaan kriteereitä, WWF:n ruokaoppaita sekä Oxfordin yliopiston v. 2018 tutkimuksen tietoja (Poore & Nemecek 2018). Tapahtuma 1) helpottaa asiakkaan valintoja merkitsemällä ilmastoystävällisen lounaan 2) auttaa asiakasta löytämään ja valikoimaan ravintoloita, jotka korostavat ympäristöarvoja 3) kriteeristön soveltamisen ja raaka-aineiden valinnan kautta ruokalistojen suunnittelijat tulevat ajatelleeksi, millaisia jokapäiväisiä valintoja ravintolatyössä on mahdollista tehdä. Samalla Ilmastomenuviikon aikana näitä tietoja tulee sovellettua ja testattua käytännössä.. Raaka-aineiden toimittajien energialähteiden ja tuotantotapojen selvittäminen kantaa pidemmälle jokapäiväisessä ravintolatyössä, ja lisää näin ravintoloiden omaa ympäristötietoutta. 4) Näin paikallista kuluttamista ja hiilijalanjälkeä pienennetään sekä asiakkaan että ravintolan tasolla. Kiinnitämme erityistä huomiota myös ruoan asetteluun ja herkullisuuteen - tavoitteena on ilmastoystävällisen ruoan trendin luominen kauneuden ja herkullisuuden esilletuomisen kautta. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen - tästä esimerkkinä Ilmastomenulounas eduskunnassa helmi-maaliskuussa 2019. 


Selkeä, perusteltu kriteeristö, jossa on mietitty myös ravintolan näkökantoja ja ravitsemuksellisia näkökulmia on edellytys laajemman kokonaisuuden toteuttamiseksi. Kokeiluun osallistuu yksi ravintola yhteistyöravintoloistamme (alustavia keskusteluja käyty muutaman tapahtumaamme osallistuneen ravintolan kanssa, ks. ravintolat www.ilmastomenu.net), Ilmastomenu-hankkeen ruokavastaava, Lontoon City Universitystä MSc Food Policystä pääaineenaan ruokakäytäntöjen ja -järjestelmien tutkimus valmistunut Meira Valtonen, tutkija ruokajärjestelmän tasolla sekä toinen tutkija, joka on erikoistunut ravitsemussuosituksiin ja raaka-aineiden hiilijalanjäljen laskentaan. (Tutkijoiden osallistuminen varmistuu ja julkistetaan rahoituksen varmistuttua.) Tapaamisissa tutkijat, Ilmastomenu-tapahtuma ja ravintola yhdistävät tietonsa uusien Ilmastomenu-kriteerien kehittämiseen. Kriteereitä testataan mukanaolevan ravintolan toteuttamalla Ilmastomenu-testiviikolla. Kriteeristön perkaaminen ja suunnittelu huhti-toukokuu 2019 (3-4 tapaamista)

ilmastomenu-viikko ravintolassa kesäkuu 2019

raportointi heinäkuu 2019

vuoden 2020 valmistelu syksy 2019

vuoden 2020 tapahtuma helmi-maaliskuussa 2020Muuta:


Ilmastomenu-tapahtuma vei keskustelun helmikuussa 2019 myös eduskuntaan:


https://www.facebook.com/events/566847567166139/permalink/576291432888419/


Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit