Ilmastoystävällinen ruoka ympäristökasvatuksen työkaluna. | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

KorkeakouluYmpäristöIlmastoYliopistoHävikkiLähiruokaRuokaIlmastonmuutosKasvatusLapsetJätteen määrän vähentäminenruokapalveluPalvelutKestävä kehitysHiilijalanjälki

3531 katselukertaa

Kokeilu on luotu 26.01.2021

Ilmastoystävällinen ruoka ympäristökasvatuksen työkaluna.

Kokeilun tarkoitus on luoda Helsingin yliopiston biologisten asemien ravintoloille ilmastoystävällinen toimintatapa, aloittaen Tvärminnen eläintieteelliseltä asemalta. Ilmastoystävällistä ruokapalvelua käytetään jatkossa myös osana ympäristökasvatusta. Tarkoitus on sitouttaa aseman henkilökunta ilmastotekoihin myös ruoan kautta. Yhdessä ympäristökasvattajan kanssa pystymme jatkossa jakamaan ilmastotietoutta vieraileville ryhmille myös ruoan avulla. Saisimme jaettu ympäristötietoutta ja ilmastoviisautta laajasti erilaisille asiakasryhmille esikoululaisista eläkeläisiin.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Biologisten asemien työ on tärkeää ilmastonmuutoksen, ympäristötietouden ja luonnon tutkimuksen saralla. Keittiötoiminta ei aiemmin ole ollut mukana tutkimuksessa. Nyt myös keittiötoiminta halutaan mukaan ympäristötietouden, ekotehokkuuden ja resurssien kestävän käytön polulle. Myös ruoan valmistuksessa ja tarjoilussa tulee ottaa huomioon ilmastoasiat. Myöskään ammattikeittiöt eivät voi elää vanhoissa toimintamalleissa, on keksittävä uudenlaisia tapoja toimia. Keittiötiimillä on aito halu vaikuttaa ympäristöasioihin ja toteuttaa projekti siten että sillä saavutetaan konkreettisia asioita ympäristön hyväksi. Yhteistyössä tiedekasvattajan kanssa pystyisimme tuomaan ilmastoruokaa tunnetuksi erilaisille ryhmille esikoululaisista eläkeläisiin.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilu alkaa selvittämällä tämänhetkiset tilanteet. Selvitämme minkälaista kuormitusta ja turhaa kulutusta keittiöissämme tällä hetkellä on. Jatkamme tutustumalla ruoan ilmastovaikutuksiin ja erilaisten tuotteiden ja raaka-aineiden ilmastovaikutuksiin. Alamme suunnitella erilaisia ilmastoystvällisiä toimintatapoja ja niille mittareita. Alamme muokata palveluitamme sekä tuotteitamme ilmastoystävällisemmiksi. Aloitamme ruokatuotteen kehittämisestä laatien uusia reseptejä ja ruokalistoja.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa biologisten asemien keittiöhenkilökunta, yhteistyössä tukimuskoordinaattoreiden sekä ympäristökasvattajan kanssa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti on noin 10000€. Budjetti koostuu palkkakuluista, matkakuluista ja markkinoinnin kuluista. Kokeiluraha käytettäisiin osittain matkakuluihin joita syntyy asemien välisistä matkoista. Suurin osa kokeilurahasta menisi kuitenkin markkinointimateriaalin laatimiseen ja painatukseen sekä sähköisten markkinointimateriaalin laatimiseen. Tarkoitus olisi projektin lopuksi saada painettua markkinointimateriaali jota voi käyttää tiedekasvatuksen apuna.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Projektin käytettävissä on koko keittiöhenkilökunnan osaaminen. Tutkimuskoordinaattoreilla on käytössä kaikki asemilla tehtävä tutkimus ja niiden tulokset, eli huippututkimusta maalta, mereltä kuin ilmasta. Tvärminne on saanut apurahan ympäristökasvatukseen ja tätä kautta saamme käyttöömme ympäristökasvattajan osaamisen. Pääsemme rakentamaan kokonaan uuden konseptin koskien ympäsristökasvatusta erilaisille asiakasryhmille. https://bmr.fi/projekt/tvarminne-vill-beratta-varfor-ostersjon-ar-vard-att-bevaras/

Ruokapalvelun koko ja toiminta-alue?

Tuotamme Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla ruokapalveluita tutkijoille, opiskelijoille, henkilökunnalle sekä muille vieraillemme. Tuotamme noin 10 000 ateriaa vuodessa. Toimimme ympäri vuoden, mutta sesonkiamme on kesäaika. Lisäksi kokeilumme on tarkoitus laajentua kahdelle muulle asemalla, jotka ovat samaa suuruusluokkaa.

Motivaatio ja resurssit kehitysohjelmaan osallistumiseen?

Olemme aidon kiinnostuneita ympäristöruoasta ja toimintamme kehittämisestä ekologisempaan suuntaan. Haluamme jatkossa toimia samojen arvojen mukaan, kuin tutkimustoimintamme. Pystymme irrottamaan resursseja tähän kehitystyöhön tarvittavan määrän. Olemme sitoutuneita jatkamaan kehitystyötä niin kauan kun tarve vaatii.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Saimme hyvän pohjan toiminnallemme. Opimme että asiakkaat arvostavat työtämme ja ovat sitoutuneita toiminnan kehittämiseen. Saimme aikaan hyvää materiaalia asiakkaiden käyttöön ja vierailujen tuoeksi.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Selvitettiin eri ruokien hiilijalanjälkeä ja ruokatuotannon kestävyyttä.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Pystymme ottamaan vierailijaryhmiä vastaan syksystä alkaen ja kertomaan heille ruokailun ympäristövaikutuksista.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

25.05.2021

kokeilun kuulumisiaOlemme koonneet asiakasraadin ja pitäneet ensimmäisen tapaamisen. 


Tapaamisen pohjalta voimme todeta että olemme oikealla polulla.


Asiakkaiden toiveena myös vahvasti ympäristöasioiden huomioiminen koko


aseman toiminnassa. Ympäristökasvattaja on valittu ja hän 


aloittaa elokuun puolessa välissä hankkeen parissa. 


Tuotekehittelyssä olemme päässet hyvään vauhtiin ja tuotteet ovat saaneet


hyvän vastaanoton, kuvassa seitan-bbg burgerit.


Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit
09.04.2021

Kokeilu on päässyt alkuun.

Olemme päässeet hyvään alkuun kokeilussa ja tiedämme miten haluamme edetä. 


Asiakasraatia kerätään parhaillaan.


Tiedekasvattajan valinta on jo hyvässä vaiheessa. Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit