Infraelementti | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta

Kokeilun teemat

KaupunkiResurssiviisausIlmastonmuutosLiikenneHiilijalanjälki

1632 katselukertaa

Kokeilu on luotu 29.04.2020

Infraelementti

Kokeilun tavoitteena on vähentää rakentamisesta aiheutuvia päästöjä. Rakentamisesta aiheutuva hiilijalanjälki kattaa 40% kaikista päästöistä. Infrarakentaminen on hidasta ja aiheuttaa häiriötä liikennevirroille. Muuttuvien tarpeiden myötä, varsinkin suurkaupungeissa, joudutaan liikennejärjestelyiden jatkuvaan muokkaamiseen. Infraelementti vähentää hukkaa ja on siirrettävissä muuttuvien tarpeiden myötä. Ratkaisu on nopea asentaa, joten häiriöt liikenteessä ja väliaikaisten liikennejärjestelyiden suhteen pienenee merkittävästi. Tuotteessa voidaan hyödyntää kierrätysmateriaaleja, joten uudelleenkäyttö vähentää neitseellisten materiaalien käyttöä.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Infraelementti on uutuusarvoltaan merkittävä. Nykyisen toimintamallin mukaan lähes kaikki infrastruktuuri rakennetaan paikalla asennuttuna. Infraelementit soveltuvat kaikkeen yhteiskuntarakentamiseen kaduilla, teillä ja yleisillä alueilla. Patentoidulla ratkaisulla betonielementti verhoillaan luonnonkivillä ja elementtiin asennetaan vaadittavat tekniikat, kuten liikennemerkkien jalat, kaapeloinnit ja läpiviennit. Arkkitehti tai suunnittelija voi piirtää haluamansa muotoisen ja kokoisen rakenteen, joka toteutetaan verhoiltuna elementtinä ja toimitetaan tehtaalta rakennuskohteeseen.

Miten kokeilu toteutetaan?

Valmistamme ja asennamme tarpeen mukaisen infraelementin liikennejärjestelyineen ja mittaroimme toiminnan aina valmistuksesta asennukseen asti. Kokeilu voidaan toteuttaa tulevan kesän aikana.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Cireco Finland Oy ja Stonelement Oy. Tampereen kaupunki on kohteena erinomainen, koska kasvavan kaupungin liikennejärjestelyt muuttuvat alati.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Budjetti pitää sisällään elementin valmistuksen, kohteen lähtötietojen selvittämisen, liikennejärjestelyiden suunnittelemisen ja elementin asennuksen. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 20.000 euroa, riippuen millainen elementti valmistetaan.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Cireco Finland Oy on rakentamisen projektinjohdon erityisasiantuntija ja kiertotalouden edelläkävijä. Infraelementin patentin omistaa Stonelement Oy, jonka tuoteperheeseen Cireco on Infraelementit konseptoinut. Kokeilu suoritetaan molempien yritysten työpanoksella. Tuotekehitykseen on käytetty omarahoitusta.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Tuotteen asennukselle ja elinkaarelle lasketaan hiilijalanjälki ja tuloksia verrataan nykyiseen käytäntöön.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Kuntaorganisaatio tarvitaan, jotta elementille saadaan toteutuskohde. Tuote tekee kaupunkirakentamisesta nopeampaa, vaivattomampaa ja ennen kaikkea turvallisempaa. Referenssinä infraelementti voidaan rakentaa esimerkiksi tulevaan Hiedanrannan kaupunginosaan, joka profiloituu kiertotalousalueena. Käyttötarpeiden muuttuessa, elementti voidaan siirtää uuteen paikkaan, jossa sille on tarvetta.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Kokoilu ei saa muuta julkista rahoitusta. Kokeilu ei toteudu ilman ympäristöministeriön rahoitusta.