Innovaatioseteli | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

Valtio

969 katselukertaa

Kokeilu on luotu 09.03.2017

Innovaatioseteli

Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa (yrityksellä on liikevaihtoa vähintään yhdeltä päättyneeltä tilikaudelta) harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat käynnistää innovaatiotoiminnan.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Pyritään löytämään ja kannustamaan Suomalaisia PK-yrityksiä innovaatiotoiminnan piiriin. Haasteena on saada yritykset ajattelemaan ja kokemaan innovaatiotoiminta keskeisen tärkeänä asiana liiketoiminnan kehittämisessä.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

09.03.2017

Innovaatioseteli on yksi huhtikuussa 2016 julkistetuista yrittäjyyspaketin toimenpiteistä, jotka tuovat lisää välineitä ja vaikuttavuutta ja yrittäjyyden edistämiseen. Toimet painottuvat erityisesti mikro- ja pienyrittäjyyden tukemiseen. Tavoitteena on tukea eri kehitysvaiheessa olevia yrityksiä, parantaa niiden toimintaedellytyksiä ja poistaa yrittämisen esteitä.


Kokeilun toteutuksesta vastaa Tekesin Elinkeinorahoitusyksikkö ja kokeilu toteutetaan valtakunnallisesti. Innovaatioseteli on haettavissa kaikille kriteerit täyttäville Suomalaisille PK-yrityksille. Kokeilussa on tarkoitus kannustaa Suomalaisia PK-yrityksiä hyödyntämään toistensa sekä tutkimuslaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen osaamista innovaatiotoimintansa tukena.

Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.


Kokeilu alkoi 3.10.16 ja päättyy 2.10.18. Kokeilun onnistuminen edellyttää kaikkien osapuolien saumatonta yhteistyötä Suomalaisten yrityksen kansainvälisen liiketoiminnan edistämiseksi.


Kriteerien perusta:


Yrityksellä tulee olla kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava uusi tuote- tai palveluidea johon liittyen:

  • yritys haluaa nopeasti selvittää sen jatkokehityskelpoisuutta, käytettävyyttä tai markkinakelpoisuutta esimerkiksi demojen, prototyyppien, testauksen ja kokeilujen avulla
  • yritys tarvitsee ulkopuolisen asiantuntijan lausuntoa, arviota ja testaus- tai mittauspalvelua
  • yritys tarvitsee tukea patentteihin, mallisuojiin ja tavaramerkkeihin liittyviin selvityksiin kuten uutuus-, patentoitavuus- sekä toiminnanvapaustutkimuksiin tai apua näiden hakuprosessiin.
  • yritys haluaa hyödyntää tieteen ja tutkimuksen tuloksia liiketoimintansa kehittämisessä
  • yrityksellä on tuotteeseen tai palveluun liittyvä ongelma, jonka ratkaisemiseen se tarvitsee apuaKokeilu on lyhyen toimintansa aikana osoittanut että yritykset ovat saaneet monipuolisesti tukea toimintansa kehittämiseksi ja kansainvälisen potentiaalin edistämiseen. Yritykset ovat löytäneet uusia yhteistyökumppaneita, päässeet mukaan laajempiin ja vaativampiin rahoituksiin ja mm. yritysten IPR-oikeuksien turvaaminen on edistänyt yritysten kansainvälistä kilpailukykyä.


 

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit