Intoa vapaaehtoisuuteen senioritanssin työpajoista maakunnissa | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

LiikuntaVapaaehtoistoimintaHarrastuksetOppiminen

554 katselukertaa

Kokeilu on luotu 13.11.2017

Päivi Topo, Elina Karvinen Ikäinstituutti

Intoa vapaaehtoisuuteen senioritanssin työpajoista maakunnissa

Senioritanssitoiminta pyörii vapaaehtoisten voimin ja varassa. Harrastajia on yli 10 000 ja ryhmiä yli 400 koko Suomessa. Suomalainen senioritanssi on osa kansainvälistä senioritanssiliikettä. Tanssissa ei tarvita omaa paria. Koreografiat tehdään itse eri puolilla maailmaa. Senioritanssin terveysvaikutukset ja psykososiaaliset edut ovat kiistattomat. Tällä hetkellä koreografioita toiminnan sisällöksi on paljon, mutta puuttuu työkaluja ryhmän hallintaan ja tanssinohjaustaitojen kehittämiseen. Nämä puutteet johtavat toisinaan jopa vapaaehtoisten ryhmien vetäjien luopumiseen tai ryhmien hajoamiseen. Maakunnalliset työpajat senioritanssin vertaisohjaajille ratkaisisivat nämä ongelmat ja toisivat vapaaehtoisten tarvitseman tuen heidän lähelleen. Pajoissa kehitetään yhdessä taitoja ryhmän vetämiseen ja myönteiseen vuorovaikutukseen sekä luodaan tilaisuuksia yhteistyöhön senioritanssinohjaajien kesken. Työpajojen myötä myös uusien tanssien oppiminen saadaan lähelle kullakin alueella olevia senioritanssin kehittäjiä, ohjaajia ja tanssijoita. Työpajat toteutetaan vapaaehtoisista koostuvan kehittäjäverkoston voimin. Kokeilu tuottaa pajatoiminnalle rakenteen, toimintatavat ja sisältöjä. Vapaaehtoisten senioritanssikehittäjien vetämät pajat innostavat vertaisohjaajia jakamaan hyviä käytäntöjä toistensa kanssa ja oppimaan yhdessä. Vertaisohjaajien tarpeiden ja toivomusten mukaan valitaan senioritanssipajojen teemat. Esille nousseita teemoja ovat mm. tapahtumien suunnittelu ja toteutus, pedagogisia vinkkejä tanssinohjaukseen, ryhmän hallinta ja myönteinen vuorovaikutus, erityisryhmille soveltuvat tanssit, seuraajan valmentaminen vetämään ’omaa’ ryhmää. Kokeilun jälkeen pajatoiminnalle on saatu luotua alusta, sisällöt syntyvät vuosittain vapaaehtoisten vertaisvetäjien tarpeista ja vertaiskehittäjien verkosto pyörittää toimintaa Ikäinstituutin tuella. https://www.ikainstituutti.fi/liikunta-ja-ulkoilu/senioritanssi/

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Senioritanssitoiminta pyörii vapaaehtoisten voimin ja varassa. Harrastajia on yli 10 000 ja ryhmiä yli 400 koko Suomessa. Suomalainen senioritanssi on osa kansainvälistä senioritanssiliikettä. Koreografiat tehdään itse eri puolilla maailmaa, niiden ohjausta opetellaan kansainvälisissä ja kansallisissa koulutustapahtumissa ja lopulta harjoitetaan paikallisissa senioritanssijoiden harrastusryhmissä. Senioritanssissa yhdistyvät sosiaalinen, fyysinen, psyykkinen ja kognitiivinen harjoitus ja hyvinvointi. Sen terveysvaikutukset ja psykososiaaliset edut ovat kiistattomat. Tällä hetkellä koreografioita toiminnan sisällöksi on paljon, mutta puuttuu työkaluja ryhmän hallintaan ja tanssinohjaustaitojen kehittämiseen. Nämä puutteet johtavat toisinaan jopa vapaaehtoisten ryhmien vetäjien luopumiseen tai ryhmien hajoamiseen. Tavoitteena on oppia kuinka senioritanssin ohjaamiseen ja kehittämiseen liittyvää vapaaehtoistoimintaa voidaan tuoda maakunnalliseksi. Tällä hetkellä heidän kouluttamisensa ja tukemisensa on valtakunnallista ja heidän oma toivomuksensa on se, että alueellista toimintaa vahvistettaisiin ja he saisivat samalla luotua itselleen vertaisten verkoston. Keskeistä on myös uuden sisällön ja ryhmätoiminnan vetämisen oppiminen. Kokeilusta halutaan oppia se miten toimintaa voidaan viedä eteenpäin maakunnallisena ja miten sisältöjä voidaan vahvistaa vuorovaikutuksen ja ryhmän hallinnan avulla.

Miten kokeilu toteutetaan?

Ratkaisu: Maakunnalliset työpajat senioritanssin vertaisohjaajille. Niissä kehitetään yhdessä taitoja ryhmän vetämiseen, ja myönteiseen vuorovaikutukseen sekä luodaan tilaisuuksia yhteistyöhön senioritanssiohjaajien kesken. Työpajojen myötä myös uusien tanssien oppiminen saadaan lähelle kullakin alueella olevia senioritanssin kehittäjiä, ohjaajia ja tanssijoita. Työpajat toteutetaan vapaaehtoisista koostuvan kehittäjäverkoston voimin. Senioritanssi on ikäihmisille sovellettu seuratanssin muoto, jossa jatkuvasti tuotetaan ja opiskellaan uusia tansseja. Senioritanssin ohjaamista varten on kehitetty neliportainen vertaisohjaajakoulutus ja uusien tanssien täydennyskoulutus. Ohjaajia kouluttaa koko maassa toimiva kouluttajaverkosto ja Ikäinstituutti puolestaan vastaa kouluttajaverkoston osaamisen ylläpitämisestä. Kokeneet vapaaehtoiset kouluttajat ovat kiinnostuneita toimimaan maakunnissa senioritanssin kehittäjinä. Heitä on nyt 44. Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ja Ikäinstituutti tukevat tällä hetkellä kehittäjien toimintaa vuosittain toteutuvilla kehittäjäpäivillä. Vapaaehtoisten kehittäjien toive on saada tehtäväänsä selkeä suunta ja konkreettinen sisältö, joka vie senioritanssia maassa eteenpäin. Kokeilussa työstetään vapaaehtoiskehittäjien kesken ja lähtökohdista malli senioritanssin maakunnalliseksi pajatoiminnaksi. Kokeilu tuottaa pajatoiminnalle rakenteen, toimintatavat ja sisältöjä. Vapaaehtoisten kehittäjien vetämät pajat innostavat vertaisohjaajia jakamaan hyviä käytäntöjä toistensa kanssa ja oppimaan yhdessä. Kokeilun aikana selvitetään miten virtuaalisia välineitä voidaan käyttää senioritanssin tukena. Kehittäjille syntyy toiminnan myötä oma vertaisverkosto, jota Ikäinstituutti ja liitto koordinoivat yhdessä. Vertaisohjaajien tarpeiden ja toivomusten mukaan valitaan senioritanssipajojen teemat. Esille nousseita teemoja ovat tapahtumien suunnittelu ja toteutus (esim. Kansainvälinen Tanssin päivä), didaktisia ja pedagogisia vinkkejä tanssinohjaukseen, ryhmän hallinta ja myönteisen vuorovaikutuksen vahvistaminen, uusien tanssikoreografioiden tekeminen, lasten ja ikäihmisten yhteistanssit, helpot tanssit vasta-alkajille, erityisryhmille soveltuvat tanssit, ryhmän ohjauksesta luopuminen ja seuraajan valmentaminen vetämään ’omaa’ ryhmää sekä mielen hyvinvoinnin työkalut ryhmän ohjauksessa. Kokeilun jälkeen pajatoiminnalle on saatu luotua alusta, sisällöt syntyvät vuosittain vapaaehtoisten vertaisvetäjien tarpeista ja vertaiskehittäjien verkosto pyörittää toimintaa Ikäinstituutin tuella. Senioritanssin maakunnallisia pajoja käynnistetään ja kokeillaan käytännössä kaikissa maakunnissa. Niissä kaikissa on toiminnasta kiinnostuneita senioritanssin vapaaehtoisia vertaiskehittäjiä, jotka toivovat ja odottavat, että heidän toimintansa saisi selkeän suunnan ja sisällön. Kokeilu alkaa vuoden 2019 alussa ja kestää kaksi vuotta.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Ikäinstituutti yhteistyössä Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry:n kanssa ja yhdessä senioritanssikehittäjien verkoston kanssa (44 henkilöä eri puolilla maata).

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Valtakunnallinen kokeilu kestää kaksi vuotta ja sen kustannusarvio on 70 000 euroa vuodessa eli yhteensä n.140 000 euroa. Henkilöstökulujen lisäksi toiminnan kulut muodostavat kustannukset.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiimillä on vakiintunut yhteistyö senioritanssin parissa ja se on jatkunut useita vuosikymmeniä. Sen avulla kansainvälinen senioritanssitoiminta on tuotu Suomeen ja saatu leviämään tänne. Tiimillä on myös verkostoissaan kaikki senioritanssin kouluttajat sekä toimivat yhteydet käytännössä kaikkiin eri maissa toimiviin kansainvälisiin senioritanssia eteenpäin vieviin tahoihin.