Isännöitsijänä itse | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

630 katselukertaa

Kokeilu on luotu 23.01.2019

Isännöitsijänä itse

Valuemate Oy on kartoittanut markkinalta tarvetta ja toimintaedellytyksiä digitaaliselle omaisännöinnin työkalulle, joka hyödyntää myös dataa ja analytiikkaa. Valumate Oy:n tavoitteena oli jatkossa rakentaa ja kehittää helppokäyttöinen, myös dataa ja analytiikkaa hyödyntävä työkalu

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kiinteistöalalla tietopohjaisia päätöksiä helposti. Toimijoille älykkäät ja helppokäyttöiset työkalut. Markkinan tarve ja ongelmat

Miten kokeilu toteutetaan?

Konkreettista tekemistä datan valjastamiseen ja oikeat työkalut. Testaamme ideaa esittelemällä sitä oikealle kohderyhmälle. Muokkaamme palautteen ja näkemysten mukaan. Syksy 2018

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Valuemate

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

9000 €

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Osaamista ja kokemusta datan ja analytiikan kehittämisestä

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Hanke saavutti hyvin tavoitteensa. Tieto ja ymmärrys sekä markkinan tarpeet selvisivät hyvin. Suunta jatkokehitykselle löytyi.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Markkinoiden kuulemisen arvoa (haastattelut, keskustelut, kyselyt) ei voi liikaa korostaa. Eri toimialoilla vallitsee erilaiset kulttuurit.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Palvelukehitystä suunnataan hieman eri tavalla (rajataan puhtaasti dataan ja analytiikkaan). Isomman mittakaavan toiminta vaatii jatkossa sitoutuneen ja osaavan tiimin, rahoituksen ja alussa hyviä poc-käyttäjäryhmiä.