Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo - harrastustoiminnasta vapaaehtoistoimintaan | Kokeilunpaikka.fi
2

Ketterä kokeilu

-

Kokeilun teemat

Vapaaehtoistoiminta

562 katselukertaa

Kokeilu on luotu 08.11.2017

Maarit Hirvonen, Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry,

Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo - harrastustoiminnasta vapaaehtoistoimintaan

Tavoitteena on saada päihde- ja mielenterveystyön vapaaehtoistoiminnan piiriin uusia ihmisiä ja järjestöjä harrastustoimintansa ja osaamisensa kautta. Haetaan toimijoita jotka eivät ole aiemmin tällaiseen vapaaehtoistoimintaan osallistuneet. Etsitään yhteisiä tekemisen paikkoja ja luodaan mahdollisimman matala kynnys toimintaan osallistumiselle.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Mt- ja päihdeasiakkaat eivät ole vetovoimaisin vapaaehtoistyön kohderyhmä ennakkoluulojen ja stigman vuoksi. Toiminta mielletään raskaaksi tukihenkilötoiminnaksi joka vaatii paljon sitoutumista. Päihde- ja mielenterveysasiakkaille on haasteellista hakeutua harrastusten piiriin. Ihmiset voivat jakaa innostustaan harrastukseensa ja ottaa mukaan ja kulkea rinnalla myös enemmän tukea arkeensa tarvitsevien ihmisten kanssa.

Miten kokeilu toteutetaan?

Hyödynnetään vapaaehtoistoimintaan kansalaisten olemassaolevia harrastustoimintoja ja kiinnostuksen kohteita. Saadaan vapaaehtoistoiminnan kynnystä madallettua ja houkuttelevuutta lisättyä. Tuotetaan kaikille osapuolille iloa ja hyvinvointia. Toiminnalla on molemminsuuntainen hyöty ja tekemisen sekä kokemisen ilo. Tampereen alueen harrastusyhdistyksistä kootaan pilotointiryhmät jotka lähtevät kehittämään yhteistyötä mielenterveys- ja päihdejärjestöjen kanssa. esim. Luontoharrastajat käyvät kertomassa toiminnastaan matalankynnyksen kohtaamispaikoissa ja hankkeen koordinaattorit mätsäävät harrastajia ja kiinnostuneita mielenterveyskuntoutujia toimimaan ja harrastamaan yhdessä. Harrastusjärjestöille käydään kertomassa mt- ja päihdeasiakkaiden kohtaamisesta ja hälventämässä ennakkoluuloja. Kokeilu voidaan aloittaa lähes välittömästi rahoituspäätöksen tultua. Asiaa voidaan ideoida yhdessä jo ennen rahoituspäätöksen varmistumista.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Pirkanmaalaiset päihde- ja mielenterveysjärjestöt yhdessä eri harrastusjärjestöjen kanssa. Projektiin valitaan kaksi koordinaattoria jotka järjestävät käytännön tapaamisia. Kaikki mukana olevat mt- ja päihdejärjestöt sitoutuvat järjestämään vapaaehtoisille harrastajille koulutusta oman erityisosaamisensa alueelta. Myös kokemusasiantuntijat osallistuvat toimintaan ja toimivat koordinaattoreiden kanssa vapaaehtoisten tukena.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Vuosi budjetti koostuu kahden koordinaattorin palkasta n. 90 000€, sekä harrastustoiminnan mahdollistamisen, mm. koulutuksen ja harrastusvälineiden, retkeilyn jne. kuluista n. 40 000€ , sekä hallinto-, toimisto ja vuokrakuluista n. 50 000. Yhteensä noin 180 000€/vuosi

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tätä toimintaa ei tässä muodossa ole aiemmin järjestetty. Hakijajärjestöt sitoutuvat kouluttamaan harrastajia vapaaehtoistoimintaan osittain järjestöjen omista budjeteista. Jokainen järjestö on sitoutunut tarjoamaan omaa panostaan tähän projektiin.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

15.11.2017

Tavoitteena on saada päihde- ja mielenterveystyön vapaaehtoistoiminnan piiriin uusia ihmisiä ja järjestöjä harrastustoimintansa ja osaamisensa kautta. Haetaan toimijoita jotka eivät ole aiemmin tällaiseen vapaaehtoistoimintaan osallistuneet. Etsitään yhteisiä tekemisen paikkoja ja luodaan mahdollisimman matala kynnys toimintaan osallistumiselle. Mahdollistetaan pop up-tyyppinen toiminta joka linkittää harrastustoiminnan päihde- ja mielenterveystoiminnan vapaaehtoisuuteen. Esim. lemmikkieläin-, luonto-, liikunta-, käsityö-, ym. harrastajat toimimaan yhdessä mukana olevien mt- ja päihdejärjestöjen kanssa. Tavoitteena on saada ihmisiä osallistumaan vapaaehtoistoimintaan mahdollisimman kevyellä sitoutumisella. Näin rakennetaan matalankynnyksen etsivän ja osallistavan vapaaehtoistyön malli. Toiminnalla edistetään kaikkien toimintaan osallistuvien hyvinvointia ja vähennetään stigmaa. Rahoitusta haetaan koordinoivaa, mallintavaa ja vapaaehtoisten tukemistyötä varten. Hyödynnetään sosiaalista mediaa ja verkostoja. Alustavasti mukaan on saatu 11 päihde- ja mielenterveysjärjestöä jotka toimivat Tampereella ja Pirkanmaalla. Toimintaa suunnittelemassa ovat olleet mm. Sopimusvuori ry, EHYT ry, Valo-Valmennusyhdistys ry, Tampereen A-kilta ry, Silta-valmennusyhdistys ry, YAD ry, Miessakit ry, FinFami Pirkanmaa ry, Promielenterveys verkosto, Artteli-kumppanuusyhdistys ry, Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry,

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit