JUKUDIGI, julkisten kuljetuspalvelujen digitalisointi | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

562 katselukertaa

Kokeilu on luotu 15.11.2018

Kurikan Kaupunki

JUKUDIGI, julkisten kuljetuspalvelujen digitalisointi

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa harvemmin asutuilla alueilla liikkuvien henkilökuljetuspalveluiden yhteiskäyttöä ja avoimuutta. Hankkeessa testataan erilaisten tietoteknisten sovellusten ja laitteiden käyttöä.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Harvaan asuttujen seutujen joukkoliikennepalveluiden järjestämisessä haasteena on mm. ohuet matkustajavirrat. Toisaalta alueilla liikkuu paljon lakisäteisiä henkilökuljetuksia. Näistä lakisääteisistä kuljetuksista suurin osa on koulutoimeen, sosiaalitoimeen ja terveydenhuoltoon liittyviä kuljetuksia. Matkojen yhdisteleminen on hankalaa, kun eri organisaatiot ja hallinnonalat hankkivat kuljetuksia itsenäisesti. Yhtenä yhdistelyä hankaloittavana asiana on matkustusten tallentaminen ja kuljetuskustannusten jyvittäminen eri maksajille. Kokeilussa testataan valitun palveluntuottajan rakentaman järjestelmän toimivuutta usean eri toimijan ollessa yhteydessä samaan tietoon. Hankkeen tarkoituksena on luoda ja pilotoida Kurikan kaupungin sisäinen malli, missä kaikki osapuolet toimivat yhteistyössä mahdollisimman tehokkaasti ja mahdollisimman vähin resurssein.

Miten kokeilu toteutetaan?

Luodaan järjestelmä, jossa kaikki matkustukset rekisteröidään ja suoritteet ohjautuvat oikeille kustannuspaikoille automattisesti. Kymmeneen Kaupungin ostoliikenneautoon asennetaan laitteet, joilla rekisteröidään matkustajien nousut ja poistumiset. Muistiin jää matkustetun reitin GPS-positiot. 1.10.2018 - 30.4.2019

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kurikan kaupunki