Kaivosten tuotantoalueiden 3D mallintaminen uusilla menetelmillä | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

TeknologiaKokeilutOpen source softatDrones (nelikopterit)Automaatio

929 katselukertaa

Kokeilu on luotu 02.11.2017

Lapin ammattikorkeakoulu

Kaivosten tuotantoalueiden 3D mallintaminen uusilla menetelmillä

Ideana on kokeilla tietomallipohjaista lähestymistapaa kaivosten tuotantoalueiden 3D mallintamiseen reaaliajassa. Mittaustieto alueen geometriasta voi olla toteutettu esimerkiksi UAV:lla, laserkeilaimella tai takymetrillä. Tuotantoalueen mittaustiedosta muodostetaan malli automaattisesti tai puoliautomaattisesti.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kaivosten kehittämistarpeita kartoitettaessa yksi esille nousseista kehitystarpeista liittyi kaivosten laajojen tuotantoalueiden (esim. sivukivikasojen, tunneleiden, altaiden) 3D mittaukselle ja mallinnukselle. Mittauksen ja mallinnuksen pitäisi olla mahdollisimman automaatista ja tehokasta, jotta sen tuloksia voitaisiin hyödyntää jokapäiväisessä työskentelyssä. Tällä hetkellä mittauksia tehdään esimerkiksi UAV:lla (Unmanned Aerial Vehicle) muutaman kerran vuodessa, koska mittauksen teettäminen ja sen pistepilvituloksesta luotava malli on työläs ja useita henkilöitä kuormittava prosessi. Tästä johtuen malli ei ole kovin helposti ja tehokkaasti hyödynnettävissä jokapäiväisessä työskentelyssä. Lisäksi oman haastavuuden tuotantoalueiden mittauksiin tuo varsinkin talviaikaan alueen arktiset luonnonolosuhteet. Kokeilusta halutaan oppia, että onko mahdollista toteuttaa järjestelmä kaivosten tuotantoalueiden 3D mallintamiseen reaaliajassa.

Miten kokeilu toteutetaan?

Ideana on kokeilla tietomallipohjaista lähestymistapaa kaivoksen laajojen tuotantoalueiden 3D mallintamiseen reaaliajassa. Malli sisältää tässä kokeiluvaiheessa geometrisia tietoja tuotantoalueista. Lähestymistavassa kohteiden mittaustieto tallennetaan kootusti yhteen paikkaan, johon on myös toteutettu eräänlainen järjestelmäalusta mallien tuottamiseksi. Mittaustieto kohteen geometriasta voi olla tuotettu periaatteessa millä tahansa mittalaitteella, kuten esim. UAV-lentokartoituksella, laserskannauksella, takymetrilla tai GPS-mittasauvalla. Kohteesta muodostetaan malli automaattisesti tai puoliautomaattisesti mittaustietojen pohjalta. Luodaan ympäristö (järjestelmäalausta), jossa voidaan testata mallintamista. Ympäristönä käytetään avointa ympäristöä esim. FreeCad, jotta mallintamista voidaan hyödyntää laajasti. Selvitetään ja mahdollisesti testataan olemassa olevia mallinusohjelmia, joihin yhdistetään hankkeen aikana räätälöityjä uusia menetelmiä. Suoritetaan mittauksia kaivosten maanpäällisissä osissa. Kokeilu toteutetaan 1.8.2017 - 31.8.2018 välisenä aikana.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Lapin ammattikorkeakoulun optisen mittaustekniikan laboratorio

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti on n. 82 000 €.