Kampuksen kestävän liikenteen edistäminen kokeiluilla | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

IlmastonmuutosLiikenne

736 katselukertaa

Kokeilu on luotu 20.02.2019

Xamk - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Tiimissä Xampus-hankkeen projektipäällikkö Anja Härkönen, asiantuntija Esa Partanen sekä projektityöntekijä Nicole Kahila

Kampuksen kestävän liikenteen edistäminen kokeiluilla

Xamkin Kotkan kampus siirtyy lähivuosina Kotkan keskustaan. Siirtymä sekä mahdollistaa kestävien liikennemuotojen käyttöä (mm. paremmat joukkoliikenneyhteydet) sekä vaatii sitä (vähän parkkitilaa). Tätä varten toteutetaan eri tempauksia, joilla luodaan malleja edistää kestävää liikennettä http://read.xamk.fi/2018/luovat-alat/kestavaa-liikennetta-voi-edistaa-kokeillen/

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Miten saada opiskelijoiden sekä kampuksen henkilökunnan liikkumisvalintoihin juurtumaan kestävän liikenteen valinnat / heräteltyä näihin mahdollisuuksiin.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilut saavuttivat tavoitteensa siinä, ne tuottivat tietoa siitä, mitkä menetelmät herättävät kiinnostusta sekä toisaalta tuottivat malleja kestävän liikenteen edistämiseen kampuksella. Järjestetään erilaisia tempauksia: Pyöräily: 1. pyöräilypäivä-tempaus kampuksella, 2. talvipyöräilytempaus. Joukkoliikenne: 1. Kokeile bussia-tempaus (jaossa lyhyttä kyselyä vastaan ilmaisia bussikortteja (päiväkortti). Kestävän liikenteen mahdollisuuksien yhdistelmä: järjestetään tapahtuma tulevan kampuksen läheisyydessä ja siirtymä nykykampukselta tehdään ensisijaisesti kestävin kulkumuodoin (tarjolla lainapyöriä + infoa busseista + ilmainen paluubussi) Kokeilut syksyn 2018 aikana

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Xamk Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, yhteistyössä mm. Kotkan seudun joukkoliikenne, pyöräliitto, paikallinen pyöräliike sekä kaupunkipyörätoimija

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilut ovat osa Xampus - innovaatioekosysteemi -hanketta, jonka kokonaisbudjetti oli 131 600 eur, hankkeen tukijana Kymenlaakson Liitto AIKO-rahoituksen kautta

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilut saavuttivat tavoitteensa

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Oppeja: siirtymä autosta polkupyörään tuntuu olevan helpompi saada aikaan kuin siirtymä joukkoliikenteen käyttöön. Esim. paikallisliikenteen lisäkaluston hankkiminen tapahtumaan ei tuonut uusia käyttäjiä bussille, mutta lainapyörien hankkiminen toi lisää pyöräilijöitä. On vaikea saada Vinkkejä: kokeiluista viestintä on ensiarvoisen tärkeää.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kokeiluista suosituksi osoittautuneet pyritään saamaan jatkuviksi, esim. pyörähuoltopäivä sekä kokeilu bussia -tempaus. Kestävän liikenteen työtä jatketaan kokeiluiden jälkeen muilla menetelmillä.