Kauppamäen pihakadun katutaide | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

  • Täydennystä tiimiin
  • Sparrausta

Kokeilun teemat

Liikenne

2952 katselukertaa

Kokeilu on luotu 01.06.2021

Kauppamäen pihakadun katutaide

Kokeilun tavoitteena on katumaalauksin parantaa Kauklahdessa Kauppamäen pihakadulla kävelijän kokemusta, rauhoittaa autoliikenteen nopeuksia ja selkiyttää pihakadun luonnetta. Tällä hetkellä erityisesti kävelijät kokevat turvattomuutta vilkkaalla asiointikadulla.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kokeilulla pyritään korostamaan kadun luonnetta taiteen avulla ja parantamaan jalankulkijoiden liikkumisympäristöä. Pihakadulla autoilijan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku. Espoon kaupunki on saanut paljon palautetta Kauppamäen turvattomuudesta jalankulkijoille. Ilmeisesti alueella autolla liikkuvat eivät ole tietoisia kuinka pihakadulla kuuluu toimia. Kokeilun tavoitteena on siis terävöittää pihakadun liikennesääntöjä ja tehdä Kauppamäestä kävelijälle viihtyisemmän ja turvallisemman tuntuinen kävely-ympäristö.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kauppamäkeen tehdään väliaikaisia taidemaalauksia ajoradan asfalttiin. Toteutus tapahtuu elokuussa 2021, ennen koulujen alkua. Espoon kaupunki mittaa ajonopeudet ja liikennemäärät ennen ja jälkeen hankkeen toteutusta. Tulosten perusteella voidaan arvioida vaikutuksia.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Autoklinikka oy, jonka kanssa yhteistyössä OSG oy:n Viestintä ja Espoon kaupungin Kaupunkitekniikan keskus. Varsinaisen taiteen ja maalaamisen toteuttaa kaupunkikulttuuriyhdistys Mimmit ry.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

0 euroa

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kokeilun rahoittamisesta vastaa Autoklinikka oy ja toteuttamisesta OSG oy:n Viestintä sekä kaupunkikulttuuriyhdistys Mimmit ry. Lisäksi yhteistyössä on Espoon kaupungin Kaupunkitekniikan keskus, joka vastaa hankkeen koordinoinnista, luvallisuudesta ja vaikutusten mittaamisesta. Mimmit ry:llä on runsaasti kokemusta erilaisista katutaidehankkeista.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilu saavutti tavoitteensa: Ylinopeutta ajavien määrä väheni 7 prosenttiyksiköllä ja etenkin räikeät ylinopeudet laskivat selvästi. Edelleen silti 55 % ajaa ylinopeutta, kun toukokuussa ylinopeutta ajavien määrä oli 62 %. Pääasiassa ylinopeudet ovat kuitenkin lieviä. Keskimääräiset ajonopeudet laskivat 1 km/h maalausten toteuttamisen jälkeen syyskuussa toteutetuissa mittauksissa toukokuun mittauksiin nähden. Syyskuun mittauksissa moottoriajoneuvojen keskinopeus oli 21 km/h, mikä on lähellä kadun nopeusrajoitusta 20 km/h.  Kokeilu ja pihakadun liikennesäännöt saivat jonkin verran medianäkyvyyttä kokeilun aikana. HSL:n käyttäjähaastattelututkimusten mukaan katumaalauksia on pidetty positiivisina tai suhtautuminen niihin on ollut neutraalia. Haastattelujen perusteella myös ympäristön ja katutilan koettu viihtyisyys on parantunut maalausten jälkeen.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Katua elävöittävät maalaukset vaikuttavat olevan nopea ja edullinen keino lisätä kävelijöiden viihtyvyyttä ja koettua turvallisuutta rauhallisilla kaduilla ja jalkakäytävillä hyvin suunniteltuina ja sopivissa kohteissa. Huolellinen kohdevalinta ja suunnittelu tärkeää. Maalaukset suunniteltava siten, ettei vaaraa sekoittumisesta virallisiin liikenteen ohjauksessa käytettäviin tiemerkintöihin ole. Mahdolliset uudet vastaavat maalausprojektit toteutettava yhteistyössä aina kaupungin ja poliisin kanssa.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Mahdolliset uudet vastaavat maalausprojektit on toteutettava yhteistyössä aina kaupungin ja poliisin kanssa ja katumaalaukset suunniteltava siten, ettei vaaraa sekoittumista virallisiin liikenteen ohjauksessa käytettäviin tiemerkintöihin ole.