Kaupunginosakohtainen hiilijalanjäljen alentaminen | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Hiilijalanjälki

586 katselukertaa

Kokeilu on luotu 06.03.2019

Osmo Viitasaari / ViitaCon

Kaupunginosakohtainen hiilijalanjäljen alentaminen

Keravan kaupunki: kaupunginosakohtaisten kehitysohjelmien laadinta - teollisuus, julkiset rakennukset, kauppa, kerrostalot, pientalot - toimenpideohjelmilla sovitettuna kaupungin/yritysten uusiutuva energia-, energiatehokkuus- ja kiertotaloussopimuksiin oppilaitokset ja yhdistykset mukaanotettuina.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Eri osapuolten tavoitteiden, ohjelmien ja toimenpiteiden yhteensovittaminen kaupunginosakohtaiseksi, tehokkaaksi hiilijalanjäljen kehittämisohjelmaksi. Toteutuksessa alan palvelu- ja teknologiayritykset. Tavoitteena saada myös myytävä toteutusratkaisu koti- ja ulkomaisille kaupungeille Alueellisen yhteistyön toimivuus ja soveltuvuus myytäväksi tuoteeksi.

Miten kokeilu toteutetaan?

Uudenlainen lähestymistapa (kaupungiosakohtainen tarkastelu/kehitysohjelma) ilmastotyön laajentamiseksi Organisoimalla osapuolten kanssa kaupungiosakohtaisia ohjelmia. Viisi profiililtaan erilaista kaupungiosaa kohteena, joiden toimijoihin kohdennetaan kohteeseen soveltuvia parannustoimenpiteitä. Kaksisuuntaisen kaukolämpöverkon hyödyntäminen yhtenä toteutusalustana. 2019

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

ViitaCOn yritysverkoston kaupunkialueiden toimijoiden kanssa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kartoitusvaihe 5000 eur. Omaa ja verkostokumppaneiden työtä. Ei muuta rahoitusta.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

ViitaCon + yritysverkosto

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kyllä - ajatukset tuli kirjattua

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kokemukset vielä vähäisiä, kun ei ole kommentteja. Kommentointiaikaa riittävästi ja selvä toiminta-ajatus

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Jatkotyötä

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

06.03.2019

Kaupungit ja isommat yritykset ovat mukana erityyppisissä hiilineutraalisuuteen  ja hiilijalanjäljen alentamiseen liittyvissä ohjelmissa, mutta tarvittaisiin vielä erityyppisiä organisoituja ratkaisuja, joilla mm. yksittäiset ihmiset, asuntoyhtiöt, pienyritykset sekä erilaiset palvelutuottajat saataisiin kytkettyä työhön mukaan.


Yhtenä ratkaisuna tähän työhön esitetään kaupungiosakohtaisia kehitysohjelmia, joissa esimerkkitoimijoiden (kaupunki, yritykset) kautta tavoitteellisen ympäristötyön menettelyjä tuodaan laajemmin keskusteluun. Oppilaitokset ja  paikalliset järjestöt voisivat olla merkittävässä roolissa tällaisen työn toteutuksessa


Keravan kaupunki on mm. mukana KUUMA-kuntienilmasto-ohjelmassa, SECAP-verkostosopimuksessa sekä kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa. Keravalaisia yrityksiä on mukana omien toimialojensa energiatehokkuussopimuksissa., mm.

  • Keravan Energia (Energiantuotanto, Energiapalvelut), Sinebrychoff Supply Company (Elintarvike), Snellmanin Kokkikartano (Elintarvike), JYSK (Kauppa), Kesko (Kauppa), Motonet (Kauppa), Tuko Logistics (Kauppa)


Hyviä toimintamalleja voitaisiin ottaa käyttöön myös  Greenreality Network Lappeenranta- verkostosta, jossa ViitaCon on verkoston jäsenenä ja tuntee näitä alueellisen kehittämisen ratkaisuja. Edelleenkehittämällä näitä toimintamalleja Keravan toimintaympäristöön ja kaupunginosapainotteisten ohjelmien suuntaan saataisiin vielä laajempaa toimijakenttää mukaan ilmastotyöhön.


ViitaCon teknologia- ja asiantuntijayritysverkostonsa kautta uskoo saavansa tällaisen toimintamallin kautta uudenlaisen palvelutuotteen ilmastotyölle.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit