Kaupunkien ja kuntien omistamien autojen vertaisvuokraaminen asukkaille osana liikkumispalvelutarjontaa | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

1225 katselukertaa

Kokeilu on luotu 31.08.2017

Shareit Blox Car

Kaupunkien ja kuntien omistamien autojen vertaisvuokraaminen asukkaille osana liikkumispalvelutarjontaa

Ideana mahdollistaa kaupunkien ja kuntien omistamien autojen vertaisvuokraaminen asukkaille helposti ja turvallisesti.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Miten kaupungin autojen käyttöä voidaan tehostaa, jotta ne voidaan korvata uusilla ympäristöystävällisillä ratkaisuilla, miten mahdollistaa henkilöautolla liikkuminen autottomille talouksille kustannustehokkaasti ja miten mekaanista avainsäilöä voidaan käyttää autonjakamisen instrumenttina. Kokeilusta halutaan oppia miten autonjakaminen soveltuu osaksi kaupungin-tai kunnan liikkumispalveluja ja miten tällä voidaan tehostaa autokaluston käyttöä vastuullisesti siten, että kalustoa voidaan korvata uusilla ja ympäristöystävällisemmillä ratkaisuilla. Lisäksi käytännön kokeilulla halutaan selvittää miten kokonaisuutta hallitaan, toteutetaan ja miten paljon resursseja se vaatii.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilussa kokeillaan Lappeenrannan kaupungin toimesta autonjakamista kaupungin autokalustolla virka-aikojen ulkopuolella sekä viikonloppuisin. Lisäksi kokeilussa testataan mekaanisia Shareit-avainsäilöjä autonjakamisinstrumenttina liittyen auton luovutukseen sekä palautukseen. Syyskuu 2017-Tammikuu 2018. Tarkoituksena jatkaa tekemistä yhteistyössä kokeilun jälkeen.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Shareit Blox Car -autojen vertasivuokrauspalvelu yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kanssa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

5000 euroa. Laajempi kuvaus ehdotuksessa.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Jakamis-ja kiertotalouden osaamista, myynti- markkinointi- ja viestintäosaamista yhdistettynä MaaS- liikkumis- ja autoalan palveluiden monipuoliseen asiantuntemukseen.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilu saavutti sille asetetut tavoitteet. Autonjako saatiin hyvällä yhteistyöllä ja asialleen dedikoituneilla avainhenkilöillä toteutettua ja vuokraustapahtumia tehtiin useita kymmeniä. Tekeminen saavutti hyvin paljon näkyvyyttä ja tiedoksianto syyskuussa johti tilanteeseen, josta käytännössä kaikki Suomen suurimmat paino ja verkkomediat uutisoivat Lappeenrannan kaupungin ja Shareitin yhteistekemisestä. Sekä Shareit, että Lappeenrannan kaupunki saivat paljon käytännön oppia tekemisestä sekä siihen liittyvistä eri tekemisen vaiheista ja mitä resursseja/valmisteluja/tekemisiä tämäntyyppinen toiminta tässä toimintaympäristössä edellyttää.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Pääoppi on, että hyvin valmisteltu on puoliksi tehty. Lisäksi avoin kommunikointi avittaa tekemistä samoin kuin molleminpuolinen tiedonvaihto. Lisäksi tekemisen logiikan tiedoksiannosta avaintoimijoille on merkittävää hyötyä käytännön tekemisten mahdollistamiseksi. Lisäksi varautuminen mahdollisiin julkisiin kyselyihin tekemisen tiimoilta kannattaa varautua. Tärkeää on myös nähdä, että tekemisen määrä/myyntitransaktioiden määrä ei ole kokeilun kannalta merkittävin asia vaan se, että tekeminen saadaan toteutettua. Tiedoksiannolla ja markkinoinnilla on myös tärkeä rooli- etenkin kun tekeminen on uutta disruptiivista liiketoimintaa jolle ollaan luomassa markkinaa.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kokeilu jatkuu palveluna, jota pyritään yhteistyössä edelleenkehittämään ja lisäksi kauounki kaavailee myös muiden liikkumispalveluiden tuottamista alueella. Skaalautuvuus kotimaassa muihin kauounkeihin- a kuntiin vaatii ennakkoluulottomuutta ja kokeilukulttuuriin laajenemista sekä päätöksentekoportaassa, että operatiivisen tekemisen portaassa.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

24.01.2018

Kaupunkien ja kuntien omistamien autojen vertaisvuokraaminen asukkaille osana liikkumispalvelutarjontaa

 

<em>Ideana mahdollistaa kaupunkien ja kuntien omistamien autojen vertaisvuokraaminen asukkaille helposti ja turvallisesti.</em>


Kaupunkien ja kuntien asukkaiden liikkumispalvelujen monipuolistaminen siten, että kaikilla asukkailla olisi mahdollisuus liikkua edullisesti kaupungin tai kunnan omistamalla jaetulla vertaisvuokrausautolla paikkoihin, joihin julkisilla kulkuvälineillä ei pääse. Asiointimatkat, viikonloppureissut henkilöautolla ja muutot ja isojen tavaroiden siirtäminen esimerkiksi pakettiautolla.


Jaettu henkilöautoresurssi, tässä tapauksessa kaupungin tai kunnan omistama henkilöauto, pakettiauto tai peräkärry, saadaan edulliseen hintaan asukkaiden käyttöön, kun sitä ei virka-aikojen ulkopuolella tarvita, liittämällä autot suomalaiseen Shareit Blox Car -palveluun. Kaupunki tai kunta saa lisäansaintaa autoillaan samalla, kun asukkaat saavat käyttöönsä edullisen kulkuvälineen. Lisäksi tekemisellä tehostetaan kaupungin omistamien autojen ja peräkärryjen käyttöastetta/hyötysuhdetta. Tekemisellä edistetään myös asukkaiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sosioekonomisesta statuksesta riippumatta etenkin autottomien talouksien kohdalla.


Ideaa tullaan testaamaan suomalaisen keskisuuren kaupungin, eli Lappeenrannan kaupungin, kanssa (yhteisymmärrys tekemisestä saatu aikaan ja toteutus käynnistetään syyskuussa 2017 osana eurooppalaista Liikkujan-viikkoa) siten, että kaupunki identifioi autokalustostaan sopivat henkilö- ja pakettiautot sekä peräkärryt jaettavaksi. Autot liitetään Shareit Blox Car -palveluun ja saatetaan asukkaiden käyttöön virka-aikojen ulkopuolella eli iltaisin, yön yli ja viikonlopun yli -vuokrauksiin. Lisäksi kokeillaan manuaalisten autoon kiinnitettävien lukittavien lukkoboksien käyttöä, joihin voidaan sijoittaa auton avain, jolloin autojen luovutus- ja palautusprosessi helpottuu.


Tarkoituksena on saada mahdollisimman moni perhe luopumaan kakkosautostaan kun tarjolle tulee edullinen joustava vaihtoehto sekä mahdollistaa yhä useamman asukkaan liikkuminen edullisesti myös henkilöautolla. Autoja voidaan myös saattaa esimerkiksi turistien saataville lähimatkailun edistämistarkoituksessa. Samalla tehostetaan kaupungin omistamien autojen käyttöastetta/hyötysuhdetta.


Shareit Blox Car –palvelu toteuttaa hankkeen yhdessä Lappeenrannan kaupungin kanssa.


Kokeilun budjetti on seuraava: 50 avainsäilön hankintakustannukset ovat n. 5000 euroa, jotta kokeilu voidaan tehdä, ja markkinointiin (tekemisen tiedottamiseen asukkaille ja tunnettavuuden saavuttamiseksi) tulisi varata 5000 euroa. Kokonaisbudjetti kokeilulle, jossa tähdätään pysyvään palveluun, on 10 000 euroa.


Shareit Blox Car Oy saa lainaa/tukea Tekesiltä ja rahoittaa itse valtaosan palvelun kehitystyöstä. Blox Car -tiimillä on laaja-alainen kokemus alalta ja on mm. ITS Finlandin jäsen ja ollut perustamassa mm. Eurooppalaista MaaS -allianssia. Isompina yhteistyökumppaneina vahinkovakuutusyhtiö If, mobiilimaksamiseen ja lippuihin erikoistunut suomalainen PayiQ. Lisäksi laaja-alaista yhteistyötä VTT:n kanssa yhtenä tekemisenä VAMOS! -hanke, josta lisää osoitteessa www.vamosapi.com Lisätietoja Shareitistä löytyy täältä: http://shareit.fi ja operatiivisesta Blox Car -autonjakopalvelusta täältä: www.bloxcar.fi 


Kokeilun kaavailtu ajankohta on syksy 2017/kevät 2018 ja lähtölaukaus/Lappeenrannan kaupungin autonjako-lanseeraus tekemiselle on Liikkujan viikko 16-22.9.2017.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit