Kaupunkipuutarhurit | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Vapaa-aikaMielenterveysKaupunkiTerveysLähiruokaTampereVapaaehtoistoimintaLuontoHyvinvointi

768 katselukertaa

Kokeilu on luotu 10.11.2017

Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry

Kaupunkipuutarhurit

Ideana on tarjota vapaaehtoisille mahdollisuuksia toimia puutarhureina omassa lähiympäristössään, esim. kaupungin puistoissa tai taloyhtiöiden piha-alueilla. Tämä voi olla esimerkiksi hyötyviljelyä, koristekasvien kasvatusta ja terapeuttisia puutarhoja. Kaupunkiympäristössä mahdollisuudet päästä tekemään puutarhatöitä ovat rajallisia, vaikka innostusta ja harrastuneisuutta on kaupunkilaisillakin. On myös monia asukkaita, jotka ovat jo joutuneet luopumaan omasta pihasta, mutta kaipuu puutarhanhoitoon on edelleen olemassa. Hanke on suunnattu kaikille, jotka haluavat löytää uusia tapoja osallistua luonnon monimuotoisuudesta ja lähiympäristöstään huolehtimiseen ja sen kehittämiseen. Luonto ja ympäristö ovat olennainen osa mielen hyvinvointia, joka on järjestömme toiminnan keskipisteessä. Hanke soveltuu mielen hyvinvoinnin tukemiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn. Viitekehystä haetaan green care -mallista. Hankkeessa voidaan hyödyntää myös Pirkanmaan green care -osaamista. Vapaaehtoisten innostus kanavoidaan parantamaan yhteisen kaupunkiympäristömme viihtyisyyttä. Talvikaudella vapaaehtoiset voivat keskittyä viherseinärakentamiseen ja ruukkuviljelyyn eri yhteistyökumppanien kohteissa. Näitä voivat olla esim. järjestöjen yhteiset tilat tai palvelukeskusten, lähitorien ja hyvinvointikeskusten aulatilat. Talvikaudella vapaaehtoiset suunnittelevat ja valmistelevat myös tulevaa kasvukautta ja puutarhakohteita. Ulkotyöt keskittyvät huhti-joulukuulle, ja sisällä tapahtuva toiminta tammi-maaliskuulle. Pääpaino hankkeessa on ulkona tapahtuvassa toiminnassa. Tavoitteena on löytää yhteistyökumppanien avulla paikkoja, joihin vapaaehtoiset voivat tulla luomaan yhteisiä puutarhoja. Yhteistyökumppaneina tässä voivat olla vuokra-asuntoja tarjoavat tahot. Tampereen kaupunki voi tarjota puutarhapaikkoja sekä neuvontaa (esim. ympäristöluotsitoiminnan vapaaehtoisten avulla). Asiantuntemuksen suhteen myös Pirkanmaan Martat ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri olisivat potentiaalisia yhteistyökumppaneita.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Puutarhat ovat pääosin yksityisiä alueita, joihin kaikilla ei ole pääsyä tai ainakaan mahdollisuutta puutarhanhoitoon. Kaupunkipuutarhanhoidosta kiinnostuneille ei tällä hetkellä ole tällaisia toiminnan mahdollisuuksia Tampereella.

Miten kokeilu toteutetaan?

Vapaaehtoisille luodaan uusia mahdollisuuksia osallistua kaupunkialueen kehittämiseen konkreettisen toiminnan kautta. Tässä hankkeessa saa laittaa kädet kyynärpäitä myöten multaan!