Käytetyt hirret osana rakentamisen kiertotaloutta | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Kiertotaloushaku

861 katselukertaa

Kokeilu on luotu 22.01.2019

Apaja Kollektiivi

Käytetyt hirret osana rakentamisen kiertotaloutta

Hankkeen tavoitteena on luoda konsepti olemassa olevien, käyttämättömien hirsikehikoiden hyödyntämiseen modernissa rakentamisessa uuden toimintamallin avulla.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Rakennuskulttuurin on muututtava kiertotaloudelliseksi, jotta tulevaisuus olisi kestävällä pohjalla. Resurssipula, hiilineutraalius, rakenteiden terveellisyys ja kestävyys ovat ja tulevat olemaan haasteita, joihin kaiken rakentamisen on mukauduttava. Ratkaisuja on etsittävä jo tänään. Perinteinen hirsirakentaminen on aidosti kiertotaloudellinen rakennusmalli, jonka tietotaito uhkaa kuitenkin hävitä maastamme. -- Rakentaminen aiheuttaa valtavasti päästöjä ja kiihdyttää ilmastonmuutosta, ja silti rakennamme edelleen päästöintentiivisestä betonista vaikeasti korjattavia monikerrosrakenteita. Puurakentaminen toimii tehokkaana hiilinieluna, mutta metsiäkään ei voi hakata loputtomiin. Samaan aikaan hiljentyvällä maaseudulla ympäri Suomen makaa käyttämättömiä hirsirakennuksia, jotka voisivat saada uuden elämän joko osana uutta rakennejärjestelmää tai sellaisenaan siirrettynä. Jos niitä ei saada käyttöön, ne lahoavat paikoilleen tuottaen turhaa purkujätettä. Uudelleenkäytön ongelmaksi on muodostunut hirsirakentamisperinteen hiipuminen ja puuttuvat modernit hirsirakentamissovellukset. -- Myös kaupungistuminen on globaali megatrendi, joka jatkuu tulevaisuudessa myös Suomessa. Muutto maalta kasvukeskuksiin ei kuitenkaan ole aina helppoa, mihin yksi syy on se, että taloille maaseudulla ei löydy helposti ostajia. Käytetyt hirret osana rakentamisen kiertotaloutta -hanke hyödyntäisi myös hirsikehikoiden omistajia hiljentyvillä seuduilla, jossa niiden hyödyntäminen paikallisesti on vaikeaa. Kokeilussa halutaan oppia aidosti kiertotaloudellisen rakentamisen mahdollisuuksista ja käytännön rakennussovelluksista. Käytetyt hirret osana rakentamisen kiertotaloutta -hanke hyödyntää olemassa olevia rakennusmateriaaleja ja kehittää toimintamalleja niiden uudelleenkäyttämiseen. -- Kokeilun tuloksena saadaan tietotaitoa kierrätetyn hirren käyttömahdollisuuksista osana modernia rakentamista. Kokeilun aikana kartoitetaan erilaisia käyttömahdollisuuksia sekä yhdistelmärakenteiden että siirtokeinojen muodoissa. Tavoitteena on myös tunnistaa ja tuoda esille kiertototaloudellista rakentamista hankaloittavia ongelmia lainsäädännössä ja toimintatavoissa, sekä löytää tapoja edistää kiertotaloudellisten rakennushankkeiden toteutumista.

Miten kokeilu toteutetaan?

Apaja Kollektiivin hankkeen tavoitteena on luoda konsepti olemassa olevien, käyttämättömien hirsikehikoiden hyödyntämiseen modernissa rakentamisessa. Hirsirakentamisperinteen elvyttäminen tuo lisää kiertotaloudellisia vaihtoehtoja rakentamiseen ja ylläpitää suomalaista rakentamisperinnettä. -- Hankkeen tavoitteena on valjastaa käyttöön hirsikehikoiden uudelleenkäyttöpotentiaali uuden toimintamallin avulla. Käytetyt hirret osana rakentamisen kiertotaloutta -hanke tuo yhteen tilaajat, myyjät, suunnittelijat, hirsirakentajat, rakennuttajat ja virkamiehet. Tavoitteena on luoda kiertotaloudellisen korttelin malli, jossa yhdistellään vanhoja hirsikehikoita uuteen hirsi- tai puuelementtirakentamiseen kortteli- tai rakennustasolla. Myytäviä hirsikehikoita on jo kartoitettu ja myytävänä runsaasti. Uudessa toimintamallissa eri toimijat tuodaan yhteen jo hankkeen alussa. Näin voidaan jo alkuvaiheessa etsiä ratkaisuja kiertotaloudellisen rakentamisen haasteisiin, kuten toteutettavuuteen ja poikkeamiin olemassa olevasta rakennuslainsäädännöstä. -- Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa helmi-toukokuussa 2019 on tavoitteena luoda konsepti rakennusosien uudelleenkäyttöön sekä muodostaa yhteistyöryhmä, johon kuuluu Apaja Kollektiivin suunnittelijoiden lisäksi rakennuttaja ja kaupungin edustus. Toukokuussa julkaistaan konsepti, joka esittelee uuden toimintamallin olemassa olevien hirsikehikoiden hyödyntämiseen osana rakentamisen kiertotaloutta. -- Hankkeen toisessa vaiheessa jatkokehitetään ensimmäisessä vaiheessa esitettyä konseptia ja tehdään syventävää tutkimustyötä yhteistyössä rakennuttajan kanssa, jotta kiertotaloudellinen rakennushanke voidaan toteuttaa. Tämä sisältää innovoivaa suunnittelutyötä, rakentamista valmistelevia toimenpiteitä sekä mahdollisesti koerakentamista pienessä mittakaavassa. Konseptisuunnitteluvaihe: kevät 2019. Jatkokehitysvaihe: kesä 2019 - kesä 2020

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun arkkitehtisuunnittelusta ja konseptijulkaisusta vastaa Apaja Kollektiivi, nuorten arkkitehtien ryhmittymä. Kokeiluun ensimmäisessä vaiheessa etsitään yhteistyökumppaniksi hirsirakentamiseen perehtynyt rakennuttaja sekä sopiva kaupunki tai kunta.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Konseptisuunnitteluvaihe: 5000 € / 2-4 hengen suunnittelutiimin osa-aikainen työ neljältä kuukaudelta Jatkokehitysvaihe: 50 000 € / Konseptin jatkokehitystyö ja innovoiva suunnittelutyö konkreettisen rakennushankkeen toteuttamiseksi yhteistyössä rakennuttajan kanssa kesän 2019 ja 2020 välillä

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kokeilun toteuttaja on Apaja Kollektiivi, johon kuuluu 10 nuorta arkkitehtiä monipuolisilla työtaustoilla.