Kekseliäitä ilmastotekoja yhdessä kokeillen | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta
  • Sparrausta

Kokeilun teemat

KuntaNuoretYmpäristöIlmastoKiertotalousKaupunkiKokeilutOsallisuusKasvatusJätteen määrän vähentäminenKierrätysHiilijalanjälki

1774 katselukertaa

Kokeilu on luotu 29.04.2020

Kekseliäitä ilmastotekoja yhdessä kokeillen

Tulevaisuuden kestävä kaupunki rakennetaan yhdessä.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kokeilussa lisätään kierrätysmateriaalien käyttöä, millä korvataan uudismateriaalien käyttöä. Tavoitteena on luonnonvarojen ja rahan säästäminen sekä ympäristöarvojen ja ilmastokysymysten sekä kiertotalouden periaatteiden esiin tuominen erityisesti nuorten keskuudessa. Lisäksi hankkeessa on vahva nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden teema, nuoret otetaan mukaan ideoimaan yhdessä kestävää huomista ja kestävää tulevaisuuden kaupunkia, jossa luonnonvarojen riittävyys huomioidaan ja materiaalit kiertävät.

Miten kokeilu toteutetaan?

Varkauden kaupungin nuorisopalvelun nuoriso-ohjaajat kokoavat nuorten tiimejä, jotka tutustuvat Ekotorin toimintaan ja kierrätysmateriaaleihin. Nuoret pohtivat kaupungin tarpeita kestävän kaupungin ja kestävän kaupunkitilan näkökulmasta, ja ideoivat uusia kaupungissa ja yhteisissä tiloissa hyödynnettäviä tuotteita tai palveluita, jotka pohjautuvat kierrätysmateriaalien hyödyntämiseen. Nuoret esittävät ideansa haluamassaan ja parhaaksi katsomassaan muodossa. Kaupungin työpaja toteuttaa ideat Ekotorilta hyödynnettävissä olevilla materiaaleilta. Tuotteet voivat liittyä kalustukseen, somistukseen, sisustukseen, kaupunkirakenteisiin… ideat tulevat nuorilta ja kohdistuvat nuorten tarpeisiin, nuorten näkökulmasta. Näin nuoria osallistetaan kaupungin kehittämisessä, tutustutaan mm. kiertotalouden ja upcycling konsepteihin ja samalla kannustetaan ilmastokansalaisuuteen, vähähiilisyyteen sekä kestäviin valintoihin ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Kokeilun toteutus aloitetaan heti kesäkuussa 2020 ja se jatkuu vuoden 2020 loppuun. Kokeilun lopussa kaikkien osallistuneiden nuorten kanssa kokeilua juhlistetaan yhdessä nuorten suunnittelemassa päätöstilaisuudessa, jossa esitellään kaikki toteutetut ideat.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttavat Kierrätyskeskus Ekotori, Varkauden kaupungin nuorisopalvelu ja Varkauden kaupungin työpaja. Ekotori ja kaupungin työpaja ovat toimineet aiemminkin yhteistyössä kierrätysmateriaalien hyödyntämisessä.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Hankkeen kokonaisbudjetti on 12 000 euroa. Kokeilun Paikasta haetaan rahoitusta seuraavasti: Koneet, laitteet, materiaalit: 1000 euroa (työvälineet pajalle, esim. ompelukoneet, langat, listat, ruuvit jne. tarvittavat lisämateriaalit, riippuen ideoista) Kuljetus ja logistiikka: 800 euroa (kierrätysmateriaalien kuljetukset, tuotteiden kuljetukset, henkilökuljetukset) Viestintä ja markkinointi: 2000 euroa Nuorten ideoiden muut mahdolliset toteutuskulut: 1000 euroa Päätöstilaisuus: 800 euroa Henkilöstökulut: 4400 euroa Yhteensä: 10 000 euroa Loput hankkeen henkilöstökuluista katetaan omalla työllä. Kierrätysmateriaalit saadaan hyötykäyttöön maksutta. Muita tarvittavia tukimateriaaleja varten varataan pieni rahoitusosuus, mutta ideoissa pyritään mahdollisimman korkeaan kierrätysmateriaaliasteeseen.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Ekotorin henkilöstö (6), kierrätysmateriaalit ja tilat. Varkauden kaupungin työpajan henkilöresurssit (6-7), laitteet ja tilat. Varkauden kaupungin nuorisopalvelun henkilöstöresurssit, tilat. Hakijoilla on vahvaa osaamista kierrätyksestä, kierrätysmateriaalien hyödyntämisestä, nuorisotoiminnasta ja osallisuuskysymyksistä. Lisäksi resurssiksi on ehdottomasti huomioitava nuorten innovaatiot ja osallistuminen.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Kokeilusta opitaan: - Kuullaan nuorten näkemyksiä yhteisestä kaupunkitilasta, ja heidän ideoitaan - Tartutaan rohkeasti yhdessä havaittuihin tarpeisiin - Uusia asukaslähtöisiä innovaatioita kestävän kehityksen edistämiseen kaupungissa - Saadaan esille nuorten kädenjälki - Löydetään yhdessä vähähiilisyyttä edistäviä vaihtoehtoja Kokeilun onnistumista ja tuloksia mitataan mm. ideoiden määrällä, toteutusten määrällä ja niiden vaikuttavuudella/monistettavuudella sekä hyödyntämisellä kaupunkiympäristössä.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Kokeilun toteuttaa Kierrätyskeskus Ekotori yhdessä Varkauden kaupungin nuorisopalvelun ja kaupungin työpajatoiminnan kanssa. Hankkeessa on mukana myös vahva nuorten kuntalaisten osallistamisen teema – kunta ei ole vain kuntaorganisaatio, vaan kunta=sen asukkaat. Nuorten ideoimat toteutukset hyödynnetään soveltuvin osin kaupungin toiminnoissa ja yhteisissä tiloissa (Nuorten talo, Olohuone jne.). Ekotorin ideologiassa olennaisena osana on myös yhteiskuntavastuu.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Kokeiluun ei ole varattu muuta rahoitusta, eikä toteudu vastaavassa laajuudessa ilman kokeilurahoitusta. Mikäli kokeilu ei saa rahoitusta, pyritään osia siitä toteuttamaan pienimuotoisemmin olemassa olevien resurssien puitteissa.