Kestävä tarhakyyti – Kuinka siinä onnistutaan? | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

PäiväkotiLiikenneLapsetHiilijalanjälki

679 katselukertaa

Kokeilu on luotu 06.03.2019

Turun Polkupyöräilijät Ry

Kestävä tarhakyyti – Kuinka siinä onnistutaan?

Selvitetään syitä, jotka estävät perheitä valitsemasta kestäviä liikennemuotoja päivähoitomatkoilla ja pyritään ratkaisemaan ongelmat.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Eniten Suomessa pyöräilevät lapsiperheet, joista monilla ihanteena on yhdistää kestävä liikkuminen myös arkisiin matkoihin. Käytäntö kuitenkin uhkaa hyviä aikomuksia ja kuluttaa motivaatiota. Työmatkojen, asioinnin ja pienten lasten tarpeet ohjaavat usein valitsemaan henkilöautoilun. Kevyempiä vaihtoehtoja ei välttämättä edes tunneta tai niiden koetaan soveltuvan huonosti omaan elämäntapaan. Tarhaikäiset lapset eivät yleensä voi pääse pyöräilemään arkimatkojaan itse. Kuljetuskaluston hankintakustannusten lisäksi ongelmat liittyvät usein myös ajoneuvojen ja varusteiden säilyttämiseen ja infrastruktuuriin, sekä palveluntarjonnan (leasing tai muu) puutteisiin Turussa. Haluamme nostaa esiin helposti saavutettavia ja toimivia liikkumisen ratkaisuja alle kouluikäisten lasten kuljettamiseen. Kokeilun tavoitteena on kartoittaa niitä ongelmia, joita liittyy hoitopaikkakuljetusten hoitamiseen kestävillä liikkumismuodoilla, sekä tarjota ratkaisuja selvitettyihin haasteisiin ja pullonkauloihin. Haluamme opettaa perheille niitä tapoja, joilla arki pyörii kestävämmin ja toivottavasti rikkaammin. Samalla nostamme esiin laajemmin pyörälogistiikan mahdollisuuksia. Tavoitteena on oppia millaisia haasteita esimerkiksi kaupunkiasuminen ja infrastruktuuri asettavat kestävien liikkumismuotojen käytölle ja selvitämme miten näihin haasteisiin päästään tehokkaimmin vaikuttamaan. Kyselyn kautta saadaan kartoitettua säilytykseen liittyviä haasteita matkan alku- ja loppupäässä. Samalla pyrimme myös innostamaan turkulaisia pyöräalan yrityksiä tarjoamaan uudenlaisia palveluita, kuten leasingia tai muuta joustavaa tapaa, jolla perhe voi muuttaa tottumuksiaan kestävämmiksi ja samalla tehokkaammiksi. Myös yhteisöjen vertaisvuokrauspalvelun toteuttamismahdollisuutta selvitetään kokeilun aikana.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilulla selvitetään niitä esteitä, jotka vaikeuttavat perheiden liikkumista ja pyritään tunnistamaan ratkaisevat ongelmakohdat, sekä kehitetään ongelmille ratkaisuvaihtoehtoja. Lisäksi lisätään tietoisuutta niistä kestävän liikkumisen mahdollisuuksista, joilla voidaan korvata henkilöauto arkiliikkumisessa. Perheille tarjotaan mahdollisuus päästä itse kokeilemaan erilaisia arkiliikkumisen vaihtoehtoja, kuten tavarapyöriä, perävaunuja, peräpyöriä ja lastenistuimia. Tavoitteena on lopulta tarjota henkilöautoa kestävämpiä liikennemuotoja perheiden tarpeisiin. Toukokuussa 2019 järjestetään puistotapahtuma perheille, joita aihe koskettaa. Oletettu osallistujamäärä tilaisuudelle on 100 henkeä. Tilaisuudessa selvitetään kyselyn ja keskusteluiden muodossa pullonkaulat kodin ja hoitopaikkojen välisessä liikkumisessa ja esitellään toimiviksi tiedettyjä esimerkkejä kestävästä liikkumisesta. Esimerkkinä tavarapyörät sekä niiden säilyttäminen ja yhteisomistus. Tavoitteena on saada myös palveluntarjoajat näkemään kysynnän luomat mahdollisuudet uusille liiketoimintamalleille. Pyrkimyksenä on toteuttaa kevyt kokeilu kesäkuussa 2019 perheiden kanssa annettujen ratkaisujen testaamiseksi. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä palveluoperaattoreiden kanssa. Kesäkausi 2019

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Arkipyöräilyjärjestö Turun Polkupyöräilijät ry (Turpo). Viestinnällisessä yhteistyössä on tukena Turun kaupunki ja CIVITAS ECCENTRIC -hanke.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti on 5000€ joka jakaantuu seuraavasti: Tilaisuus: 500€ Asiantuntijasparraus kyselyn toteuttamiseen: 2000 Kokeilu, pyöräleasing: 1500 Viestintä: 1000 Ei muuta rahoitusta

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Turpo on arkipyöräilyjärjestö, jonka vapaaehtoisista monilla on itsellään pitkä kokemus pyörälogistiikan ja lapsiarjen yhdistämisestä sekä palava into kehittää kestäviä liikennemuotoja myös muiden hyödyksi. Olemme toteuttaneet aiemmin hankkeita Turun kaupungin toimeksiannosta ja tässäkin kokeilussa tulemme tekemään viestintäyhteistyötä Turun kaupungin kanssa. Monien jäseniemme tavoin myös yhdistyksemme omistaa tavarapyörän, jota olemme vuosien saatossa kokeilleet erilaisiin tarkoituksiin ja lainanneet veloituksetta jäseniemme käyttöön.