Kestävää potkua työasiointimatkoihin | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta

Kokeilun teemat

KokeilutLiikenneKestävä kehitysHiilijalanjälki

1164 katselukertaa

Kokeilu on luotu 30.04.2020

Kestävää potkua työasiointimatkoihin

Lahti on Euroopan Ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tähtää hiilineutraalisuuteen vuoteen 2025 mennessä. Haluamme, että kaupungin työntekijöiden toimet kuvastavat Lahden kunnianhimoisia ympäristötavoitteita ja kestäviä arvoja. Meillä on muun muassa tulossa käyttöön työsuhdematkalippu, olemme muuttaneet pysäköintipolitiikkaamme ja tarjoamme pyörähuoltoa työntekijöillemme. Työmatkojen lisäksi on tärkeää, että kaupungin työntekijät tekevät työpäivän aikaiset työasiamatkansa kestävillä tavoilla, virka- ja henkilökohtaisten autojen sijaan. Haluamme tehdä uuden ja innostavan, laadukkaan kaluston avulla myös kestävän liikkumistavan eli sähköpotkulaudat, tutuksi kaupungin työntekijöille.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kokeilu tarjoaa Lahden kaupungin työntekijöille uuden mahdollisuuden valita autoa ekologisemman liikkumismuodon työpäivän aikana kuljettaville matkoille. Kaupungin työntekijöille on aiemmin tarjottu mahdollisuus kokeilla työmatkojen taittamiseen muun muassa Lahden seudun liikenteen kuukausilippua ja sähköpyörää Motivointi on a ja o-kokeilussa. Onnistunut kokeilu sai hyvän vastaanoton ja paljon positiivista palautetta sekä sai motivoitua työntekijöitä kulkemaan työmatkansa kestävämmillä tavoilla. Työpäivän aikana tehdyistä matkoista valtaosa tehdään kuitenkin edelleen työautolla tai henkilökohtaisilla autoilla. Tällä hetkellä kaupungilla on osassa toimipisteistä käytössä polkupyöriä sähköllä ja ilman kolme ja yksi laatikkosähköpyörä. Tarkoituksena on ostaa kaupungin työntekijöiden käyttöön sähköpotkulautoja, jotka jäävät osaksi työntekijöiden työarkea. Kokeilu tutustuttaa kaupungin työntekijöitä uuteen kestävän liikkumisen tapaan ja kokeilulla saadaan vähennettyä työpäivien aikaisia autolla tehtyjä matkoja. Autolla ajettujen kilometrimäärien väheneminen vähentää Lahden kaupungin hiilidioksidipäästöjä ja auttaa siten hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa. Omakohtainen kokemus uudella tavalla liikkumisesta on tärkeä. Henkilökohtaisten kokeilujen kautta voitetaan omia ennakkoluuloja. On merkittävää, että työnantaja tarjoaa vaihtoehtoja ja tukee työntekijöitä kokeiluissa. Yli 80 % työntekijöistä toivoo työnantajalta tukea ympäristöystävälliseen liikkumiseen. Sähköpotkulaudan kokeileminen voi siis lisätä työhyvinvointia, paitsi siksi, että autossa istuminen vähenee ja aktiivinen osuus päivästä kasvaa, myös uusien kokemusten karttumisen myötä. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti on viisasta, kun resurssit hyödynnetään maksimaalisesti. Siksi sähköpotkulaudat voitaisiin avata lainattavaksi myös omaan käyttöön työpäivien ulkopuoliselle ajalle työntekijöiden keskuuteen. Sähköpotkulautoja voitaisiin tarjota myös asukkaille tai yrityksille kokeiltavaksi esimerkiksi jonkinlaisten kilpailujen/ arvontojen avulla, jossa voittaja saa laudan käyttöönsä esimerkiksi kahdeksi viikoksi. Näin mahdollisimman monet erilaiset tahot saisivat kokeilla tätä Lahden katujen uutta kiitäjää.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilussa ostetaan kymmenen (10) sähköpotkulautaa, sekä jokaiseen kypärä, lukko ja LAHTI-teippaukset. Sähköpotkulaudat tulevat yhteiskäyttöön Lahden kaupungin työntekijöiden keskuuteen. Viisi sähköpotkulaudoista sijoitetaan BW-Toweriin lainattavien sähköpyörien läheisyyteen, jossa ne ovat pääosin Kaupunkiympäristön toimialueen työntekijöiden käytettävissä. Toiset viisi sähköpotkulautaa menevät Lahden alueen koulujen opettajien käyttöön. Tarkoituksena on kuitenkin, että potkulautojen sijaintia voidaan myös vaihdella ja järjestää eripituisia kokeilujaksoja eri toimipisteillä. Sähköpotkulautojen hankinta ja kokeilun aloitus toteutetaan syksyllä 2020 (elo-/syyskuussa). Sähköpotkulautojen käytöstä viestitään sisäisesti kaupungin kanavilla, kuten kaupungin Intranetissä ja Teamsissa niin, että jokainen tietää niiden käyttömahdollisuudesta. Työntekijöitä pyritän innostamaan sähköpotkulautojen käyttöön ja viestitään työntekijöiden käyttökokemuksista muiden innostamiseksi.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttavat lahden kaupungin kaupunkiympäristön toimiala ja ympäristoneuvonta. Pyrimme saamaan koko kaupungin henkilöstön mukaan lautojen kokeiluun, jotta sähköpotkulaudat ovat ahkerassa käytössä ja innostavat mahdollisimman monia.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Haemme kokeiluun 10 000 euroa. Budjetti kattaa kymmenen sähköpotkulautaa ja jokaiseen niistä vaijerilukon ja kypärän. Lisäksi budjettiin sisältyy lautojen runkoon teetettävät LAHTI-teippaukset. Pyrimme tekemään kestäviä hankintoja ja arvioimme, että laadukkaan sähköpotkulaudan saisi noin 900 eurolla. Sähköpotkulaudat siis veisivät noin 9000 euroa budjetista. Kypärät ja laadukkaat lukot maksavat kukin noin 30 - 40 euroa, joten niiden osuus budjetista on yhteensä 600-800 euroa. Teippauksien hinta on noin 100 euroa.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Lautojen varaus- ja lainaussysteemistä huolehtii ympäristöneuvonta, jonka toimenkuvaan kuuluu myös nykyisten sähköpyörien lainaus. Sähköpotkulautojen lisääminen lainattavien kulkuvälineiden ja tavaroiden joukkoon ei sinällään vaadi lisäresursseja. Kun vapaa-ajan yhteiskäyttö rajoittuu vain kaupungin työntekijöihin, ei lainaussysteemi vaadi erityistä uutta työpanosta. Muusta sähköpotkulautoihin ja kokeiluun liittyvistä asioista, kuten lautojen hankinnasta ja viestinnästä, vastaavat siihen erikseen nimetyt henkilöt eri yksiköistä, jotka panostavat työssään muutenkin kestävään liikkumiseen ja henkilöstön liikkumiseen ja työhyvinvointiin. Henkilöt nimetään sen mukaan, keneltä mikäkin työ sopii sujuvimmin, eli esimerkiksi viestinnästä vastaa viestinnän osaaja. Näin ollen hyödynnämme jo olemassa olevia resursseja osaamisen suhteen eikä sähköpotkulautoja varten tarvita enempää työvoimaa tai –aikaa.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Odotamme oppivamme uusia tapoja kannustaa työntekijöitä kestävämpään työasiointimatkaliikkumiseen ja sitä kautta kestävämpään toimintaan muillakin työelämän osa-alueilla. Potkulautojen lainaajat merkitsevät nimensä lainauskalenteriin ja kalenterista saadaan selville potkulautojen lainausten määrä. Lainausmääriä voidaan vertailla työasiointiautojen käyttömääriin / ajettuihin kilometreihin. Kalenterista saadaan myös selville lainaajat, ja heihin ollaan yhteydessä käyttäjäkokemusten keräämiseksi. Heiltä kysytään muun muassa, että millaisena kokemuksena he ovat sähköpotkulaudalla kulkemisen kokeneet työasiointimatkoillaan, kuinka pitkiä matkoja he ovat tehneet, millaisia työasiointimatkoja he ovat tehneet, ja ovatko he korvanneet sähköpotkulaudalla autolla kulkemista.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Kokeilun järjestää Lahden kaupunki Lahden kaupungin työntekijöille ja toteuttajana toimivat kaupungin työntekijät. Työntekijät kuuluvat työryhmään, joka edistää kestävää liikkumista Lahdessa ja heidän lisäksi toteuttajina on ympäristöneuvonnan työntekijöitä sähköpotkulautojen lainausvastaavina.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Kokeiluun ei saada muuta rahoitusta eikä sitä toteuteta ilman ympäristöministeriön rahoitusta.