Kestävän arjen palvelut asemanseuduilla | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

694 katselukertaa

Kokeilu on luotu 17.09.2019

Harri Paloheimo

Kestävän arjen palvelut asemanseuduilla

Hankkeen tavoitteena oli kokeilla avointa palvelualustaa ja sen avulla toteutettuja kestäviä liikkumispalveluja joiden saatavuus asemanseuduilla tekisi näistä sekä itse palveluista toimivampia ja houkuttelevampia.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kestävien arjen palveluiden saavutettavuus julkisen liikenteen käyttäjille tulisi olla riittävän helppoa. Mitkä ovat kriittisiä tekijöitä palveluntarjoajien ja kuluttajien saamiseksi kestävän arjen palveuiden käyttäjiksi asemanseuduilla.

Miten kokeilu toteutetaan?

Tuodaan palveluja ja 24h asiointipisteet yhden alustan kautta helposti tarjolle, osallistutetaan käyttäjiä. 25.6.2018 - 30.4.2019

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

CoReorient Oy

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

144k€ (50% tuella). Budjetti koostui alustaratkaisun kehittämisestä, asiointipisteiden toteuttamisesta, ja ylläpidosta, palveluntarjoajien ja asiakkaiden mukaantuomisesta. Budjettiin ei kuulunut pitkällinen valmisteluvaihe, palveluntarjoajien tekninen ja muu tukeminen.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tekninen ja markkinointiosaaminen, yksi olemassaoleva asointipiste, kiinteistöalan kumppani (YIT).

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Osittain, tavoiteltua määrää palveluita ja käyttäjiä ei saavutettu, alusta ja asiointikohteet sekä palveluta saatiin toteutettua ja käyttöönotettua. Lisäksi tavoiteltu tutkimus-, diplomityö toteutui.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Saatiin selvillä merkittävä määrä edellytyksiä joiden tulisi täyttyä, jotta tämänkaltaista toteutusta saataisiin laajemmin käyttöön. Palveluntarjoajille ei riitä, että pääsevät ilmaiseksi kokeilemaan alustaa, vaan pitäisi olla myös resursseja auttaa heitä integroitumaan rajapintoihin sekä tukemaan teknisissä haasteissa. Palvelun tarjoajat tulisi sitouttaa ennen hankkeen alkamista. Kaupunkien (ja näissä toimivien palveluntarjoajien) kanssa käytäviin neuvotteluihin ja hankkeen suunntelman tarkentamiseen tulisi varata vähintään puoli vuotta.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Jatkamme toimintaa tunnistettujen kumppaneiden kanssa ededten, liiketoimintamallia ja käyttökokemusta kehittäen. Vaatii strategisia kumppaneita, aikaa, jatkoaikaa kohteitten ylläpitämiseen asemansaeuduilla, rahaa ja työtunteja.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

18.09.2019

Hanke perustuu Coreorientin kehittämään 24/7 älytilaa hyödyntävään ja kuluttajatavaroiden

yhteiskäytön mahdollistavaan Liiteri-palveluun, joka voi aktivoida paikallisia kuluttajia ja

yhteisöjä ottamaan käyttöön uusia kestävän kehityksen mukaisia muita ratkaisuita, palveluita

tai elintapoja, erityisesti liikkumisen osalta.

Haasteena innovatiivisille kokeiluille on, että vain pieni osa väestöstä haluaa kokeilla uusia

asioita. Paikkaan ja reaalimaailmaan sidotulla ratkaisulla on vaikea saavuttaa riittäviä

käyttäjämääriä, mutta asemaseuduilla liikennevirtojen solmupisteissä keskeisellä paikalla

tämä voi olla mahdollista.

Hankkeen tavoitteena oli osoittaa, että avoin palvelualusta ja sen avulla toteutetut kestävät

liikkumispalvelut tekevät asemanseuduista toimivampia ja houkuttelevampia, ja toisaalta

alustan ja palveluiden saatavuus keskeisillä paikoilla asemanseuduilla tekee niistä

toimivampia ja houkuttelevampia (win-win). Siksi liikkumispalveluiden, liityntäliikenteen,

palvelualustan ja toimintamallin hyötyjä ja toteutettavuutta arvioitiin käytännössä

kokeilemalla. Hankkeeseen osallistui CoReorientista kuusi henkilöä ja

yhteistyökumppaneina TUT ja YIT.


Hankkeen loppuraportti ja yhteenveto löytyvät osoitteesta:


https://coreorient.com/fi/publications/


Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit