Kestävän muodin laskuri | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Kiertotaloushaku

594 katselukertaa

Kokeilu on luotu 15.01.2019

Kestävän muodin laskuri

Tekstiilien uudelleenkäyttö alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan säästää merkittävästi vettä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä sekä käytettyjen kemikaalien määrää. Kestävän muodin laskuri konkretisoi jokaiselle vaatelahjoittajalle ja kestävän muodin ostajalle heidän valintansa ympäristöhyödyt.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kuluttajan on vaikea arvioidan pienten, arkisten ympäristötekojen vaikutusta. Vaikka yli 80 % suomalaisista lahjoittaa vaatteita, on kuluttajalle haasteellista käsittää miten paljon jo yksikin kierrätetty vaatekappale säästää vettä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä sekä käytettyjä kemikaaleja. Lisäksi laskuri korostaa vaatteiden ja muiden tekstiilien uudelleenkäyttöä Jätelainsäädännön etusijajärjestyksen mukaisesti. Onko laskuri teknisesti mahdollista toteuttaa sekä sen mahdolliset vaikutukset ihmisten kierrätys- ja kulutustottumuksiin. Laskurin mukanaan tuoma lisäarvo ilmastotyöstä sekä vaatteiden kierrätyksestä tiedottamiseen. Pystyykö laskuria hyödyntämään myös muiden materiaalien kierrätyksen tuoman ympäristöhyödyn selvittämiseen ja siitä tiedottamiseen.

Miten kokeilu toteutetaan?

Ratkaisuna tiedonpuutteeseen toimisi organisaation kotisivuilla olevalla mobiilioptimoidulla Kestävän muodin laskuri. Laskurin avulla jokainen vaatelahjoittaja sekä kestävän muodin käyttäjä voi erittäin pienellä vaivalla laskea tekojensa mukanaan tuoman 'säästön' konkretisoiden arkisten valintojen ilmastohyödyt. Näin kuluttaja myös huomaa vaatteiden kierrättämisen ja uudelleenkäytön edut pyrkien minimoimaan tuottamansa tekstiilijätteen. Käytännön aplikaation soveltuvuus kierrätystekojen sekä kestävän muodin ostamisen mukanaan tuomien ympäristövaikutusten mittaamiseen. Laskurin kuluttajalle tuottaman tiedon mahdollinen vaikutus kierrätys- sekä kulutustottumuksiin. Laskurin tuottama lisäarvo kestävän kehityksen valinnoista tiedottamiseen. Vuoden 2019 kevään aikana riippuen teknisen toteutuksen asettamista haasteista.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

UFF sekä tekniset tukihenkilöt.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Ohjelmistosuunnitelu ja -kehitys 3500 €, Kestävän muodin laskurista tiedottaminen 500 € sekä laskurin toimivuudesta tehtävä kierrättäjä- ja asiakaskysely, raportointi ja loppuanalyysi 1000 €.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Organisaatiolla on yli kolmen vuosikymmenen kokemus ilmastotyöstä kierrätystoiminnan muodossa sekä viestintä- ja tiedotuskanavat käytössään tavoittaen laajan kestävästä kehityksestä kiinnostuneen seuraajakunnan.