Kestävän tyylin kuukausi | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

Kiertotalous

764 katselukertaa

Kokeilu on luotu 31.08.2017

Tyylitoimisto Oy

Kestävän tyylin kuukausi

Valtava vaatetarjonta, mutta vaihteleva laatu vaativat kuluttajalta pukeutumistietoisuutta. Tyylitoimiston Kestävän tyylin kokeilukuukausi toteuttaa sarjan erilaisia kokeiluja, jotka tukevat suomalaisten kulutuskäyttäytymisen muutosta pureutuen kestävän tyylin ongelmiin. Henkilökohtainen tuki ostopäätöksiä tehtäessä ohjaa kestävämpään kulutukseen. Kokeilut ovat 1) Stylisti kauppakeskuksessa opastamassa tietoisempiin valintoihin 2) Kierrätettyjen vaatteiden Pop up myymälä, jossa tutkitaan löytämisen ilon vahvistamista ilman ostamista. 3) Kestävän tyylin tietopankki Tyylitoimiston sivuille. Mitä kuluttajan kannattaa ottaa huomioon vaatteita ostaessa. 4) Testataan kuinka stylistipalveluiden reaaliaikainen saavutettavuus vaikuttaa niiden käyttämiseen (palvelu saatavilla whatsupin kautta). EDIT: 5.10. Ensimmäisen sparraustilaisuuden jälkeen päädyttiin siihen, että kokeillaan Kokeilua 1 Stylisti kauppakeskuksessa. Perusteluina mm. resurssien allokointi yhteen kokeiluun sekä kohderyhmän hyvä tavoitettavuus. Kokeilun tarkempi kuvaus: Tehdään ennakkokysely I love me -tapahtuman yhteydessä. Tavoite 100 vastaajaa. Kyselyssä kartoitetaan mahdollisia pukeutumisongelmia, kiinnostusta kestävään kehitykseen, optimaalista toteutuspaikkaa, halukkuus maksaa palvelusta, palvelutarpeet. Seuravaaksi lähdetään kontaktoimaan kauppakeskuksia, joille tarjotaan yhteistyökumppanuutta. Kokeilu toteutetaan marraskuun 2017 aikana 4 eri kauppakeskuksessa. Kokeilun aikana palvelu on maksutonta. Kokeilun aikana kauppakeskuksessa palvelun käyttäjät sitoutetaan vastaamaan vielä kyselyyn, jossa kartoitetaan samat asiat kuin esikyselyssä. Kokeilun arviointi: asiakaspalaute, asiakasmäärä.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Huonolaatuiset vaatteet ja pikamuoti yhdistettynä holtittomaan kulutuskäyttäytymiseen ovat aiheuttaneet valtavan vaatevyöryn. Suomessa syntyy vuodessa 71,5 milj kg tekstiilijätettä, joista 80 prosenttia poltetaan. Ympäristövaikutukset ovat valtavat, sillä yksittäisen vaatteen valmistusketju on monivaiheinen ja vaikeasti valvottavissa oleva kokonaisuus, jolla on vaikutuksia myös ympäristöön. Tyylitoimisto haluaa olla mukana tukemassa tietoisempaa kulutuskäyttäytymistä ja edistää laadukkaampien vaatteiden valintaa sekä kokeilemassa uudenlaisten palveluiden tuottamista. Kokeilun tavoite on kehittää kestäviä pukeutumispalveluita, tuoda tietoa myös muille pukeutumiseen liittyvän kestävän kehityksen edistämiseksi ja pilotoida erilaisten kiertotalouteen ja pukeutumiseen liittyviä liiketoiminnallisia malleja.

Miten kokeilu toteutetaan?

Lisäämällä pukeutumistietoisuutta ja toisaalta luomalla mahdollisuuksia kokea ostamisen iloa vähentävät tarvetta uusille vaatteille ja vähentävät turhia ostoksia. Kaikille saatavilla olevan stylistipalvelun avulla on mahdollisuus kerätä tietoa ihmisten pukeutumiseen liittyvistä kysymyksistä ja vahvistaa pukeutumistietoisuutta niiden pohjalta. 1) Stylisti kauppakeskuksessa tukemassa tietoisempia vaatevalintoja ostoshetkellä 2) Kierrätettyjen vaatteiden Pop up -myymälä. Tyylitoimisto testaa konseptia, jossa Tyylitoimisto kerää ihmisten ylijäämävaatteet ja järjestää yhden myymäläpäivän. Myymäläpäivissä ihmisiltä pyydetään pääsymaksu myymälään, jossa Tyylitoimiston stylistit ovat asetelleet vaatteet esille. Liikkeessä olevat stylistit auttavat vaatteiden valinnassa. Näin pyritään luomaan ostokokemus, jossa pääpaino on vaateneuvonnassa eikä uusien vaatteiden hankinnassa. Kokeilun tarkoitus on ymmärtää, voisiko vastaavan palvelun ympärille luoda liiketoimintaa. 3) Avataan kestävän kehityksen tietopankki Tyylitoimiston sivustolle. 4) Stylisti on marraskuun ajan whatsapp-numeron päässä ja vastaa ihmisten pukeutumista ja ostopäätöksiä koskeviin kysymyksiin ilmaiseksi. Tieto kerätään ja Tyylitoimisto hyödyntää tietoa omien kestävän pukeutumispalveluiden kehittämisessä ja tuo kokemustietoa myös esille yleiseen keskusteluun ihmisten pukeutumista koskevista kysymyksistä. Loka-joulukuu 2017 (kokeilujen valmistelu lokakuu, toteuttaminen marras-joulukuu)

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Tyylitoimisto Oy

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

5000

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tyylitoimiston stylistit ovat perehtyneet kestävään tyyliin - eli oikeaan istuvuuteen, laadukkaisiin materiaaleihin ja pitkäjänteisimpiin ostoksiin. Samalla Tyylitoimiston perustajissa on edustettuna kulutuskäyttäytymisen, palvelumuotoilun ja palvelukehittämisen osaajia. Stylisteillä on jo kokemusta tyylineuvonnasta skypen välityksen.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kestävän tyylin kuukausi -kokeilu ylitti tavoitteet: lähdimme suunnittelemaan yhtä kokeilua ja lopulta kolme isoa kauppakeskusta lähti mukaan Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta. Toteutimme näissä kauppakeskuksissa yli 70 pikakonsultaatiota, joista saimme palautetta asiakkailta. Myös alkukartoituksessa toteutetun kyselyn vastaajamäärä (260) ylitti kaikki odotukset.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

OPPI 1 Alkukartoituksen myötä saimme hyvän käsityksen ihmisten yleisimmistä pukeutumisongelmista. Näihin pukeutumisongelmiin vastasimme kestävän tyylin kulmakivillä – huomio kannattaa kiinnittää vaatteen: istuvuuteen, laatuun, käyttötarkoitukseen ja yhdisteltävyyteen. Teetimme Kestävän tyyli oppaan, jossa on ohjeita vaatteen hankintaan ja huoltoon. Tyylitoimiston näkemyksen mukaan kestävä pukeutuminen kulminoituu tietoisiin, harkittuihin ja tarpeellisiin vaateostoksiin. Tällöin turhat hutiostokset jäävät pois. OPPI 2 Nuoremmat toivovat tietoa ekologisten ja eetisten valintojen tukemiseksi Kun kyselyn vastauksia tarkasteltiin iän mukaan, selvisi että erityisesti alle 30-vuotiaat vastaajat halusivat tehdä ekologisia/eettisiä vaatevalintoja, mutta siihen kaivattaisiin tukea. Tämä mietitytti alle 30-vuotiaiden ikäryhmästä lähes viidennestä ja 30-49-vuotiaistakin 12 prosenttia. Palvelua, josta saisi tietoa ja tukea kestävään pukeutumiseen toivoikin 12 prosenttia. Toinen varsinaisen kauppakeskuskokeilun aikana vahvistunut oppi oli, että kokeilun aikana stylistin palvelu tuki erityisesti yhdisteltävyyttä ja istuvuutta. Kaiken kaikkiaan kokeilu osoitti, kuinka paljon ihmisten ostokäyttäytyminen perustuu mielikuviin: apua kaivataan väri- ja vartalotyypin hahmottamiseen. Nuorempia kiinnosti ekologisuus myös yleisemmin teemana. OPPI 3 Tyylipalveluille kysyntää kauppakeskuksissa – myös kauppakeskukset ottivat hyvin vastaan palvelun Kestävän tyylin kuukausi -kokeilun aikana kävi selväksi, että tyylipalveluille kauppakeskuksissa on kysyntää. Tyylitoimiston alkukyselyssä 87 % vastaajista vastasi ostavansa stylistipalveluita lähimmästä kauppakeskuksesta, mikäli niitä olisi saatavilla. Palvelua jo käyttäneistä kaikki kokivat, että tyylipalveluita tulisi olla saatavilla lähimmässä kauppakeskuksessa. Vastanneista 76 % olisi valmis myös maksamaan niistä. Moni Tyylitoimiston tapaamista asiakkaista haaveili siitä, että hukkaostoksista pääsisi eroon. Yksi kyselyyn vastannut oli myös kuvaillut osuvasti, kuinka ostokokemus muuttuisi: ”Joku tietäisi etukäteen mistä kaupoista löytyy minulle sopivia vaatteita. Säästäisin aikaa, ettei tarvitse itse pyöriä ahdistushiessä vaatekaupoissa ja etsiä oikeita vaatteita.” Kokeilussa mukana olleet kauppakeskukset tukivat kokeilua mm. viestinnän ja tilojen puolesta. Pyydetyistä neljästä kauppakeskuksesta kolme lähti heti mukaan. Kauppakeskusten sisällä toimivista vaate-ja asusteyrityksillä oli runsaasti kiinnostusta yhteistyöhön kokeilun aikana. Heiltä saatiin vaate- ja asustelainoja konsultaatioihin. Kauppakeskuksissa palvelun tarjoaminen vaatii näkyvyyttä. Paras on, jos paikka on keskeinen ja sisältää niin visuaalista- kuin äänimainontaa. MITÄ JATKOSSA? Kokeilu osoitti, että stylistin ammattitaito hyödyttää asiakasta kestävämmän tyylin rakentamisessa. Kiinnostusta stylistipalveluihin ilmeni niin asiakkaiden kuin yhteistyökumppaneiden puolesta. Nyt palvelut tarjottiin kynnyksettömästi ilmaisina. Jatkossa Tyylitoimisto selvittää palvelun ansaintalogiikkaa ja jakelukanavaa. Stylistinpalvelu kauppakeskuksessa tuo lisäarvoa asiakkaalle parempina valintoina kestävään tyyliin. Se on hyvä lähtökohta jatkaa. Lisää kokeilusta: https://www.tyylitoimisto.fi/tyylitoimisto-kehittaa/

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

15.12.2017

Valtava vaatetarjonta, mutta vaihteleva laatu vaativat kuluttajalta pukeutumistietoisuutta. Tyylitoimiston Kestävän tyylin kokeilukuukausi toteuttaa sarjan erilaisia kokeiluja, jotka tukevat suomalaisten kulutuskäyttäytymisen muutosta pureutuen kestävän tyylin ongelmiin. Henkilökohtainen tuki ostopäätöksiä tehtäessä ohjaa kestävämpään kulutukseen.

Kokeilut ovat: 1) Stylisti kauppakeskuksessa tukemassa tietoisempia vaatevalintoja ostoshetkellä. 2) Kierrätettyjen vaatteiden Pop up -myymälä. Tyylitoimisto testaa konseptia, jossa Tyylitoimisto kerää ihmisten ylijäämävaatteet ja järjestää yhden myymäläpäivän. Myymäläpäivissä ihmisiltä pyydetään pääsymaksu myymälään, jossa Tyylitoimiston stylistit ovat asetelleet vaatteet esille. Liikkeessä olevat stylistit auttavat vaatteiden valinnassa. Näin pyritään luomaan ostokokemus, jossa pääpaino on vaateneuvonnassa eikä uusien vaatteiden hankinnassa. Kokeilun tarkoitus on ymmärtää, voisiko vastaavan palvelun ympärille luoda liiketoimintaa. 3) Stylisti on marraskuun ajan whatsapp-numeron päässä ja vastaa ihmisten pukeutumista ja ostopäätöksiä koskeviin kysymyksiin ilmaiseksi. Tieto kerätään ja Tyylitoimisto hyödyntää tietoa omien kestävän pukeutumispalveluiden kehittämisessä ja tuo kokemustietoa myös esille yleiseen keskusteluun ihmisten pukeutumista koskevista kysymyksistä. 


Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit