Kevytyhdistäjyyspalvelut | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Vapaaehtoistoiminta

762 katselukertaa

Kokeilu on luotu 15.11.2017

Anna Evilä, Keravan kaupunki ja Hyvä kasvaa Keravalla -asukasliike

Kevytyhdistäjyyspalvelut

Kevytyrittäjyys mahdollistaa yrittämisen ilman yrittämiseen liittyvää statuksen muutosta ja pysyvää sitoutumista. Kevytyhdistäjyys mahdollistaisi järjestäytymättömän vapaaehtoistyön toteuttamisen ilman yhdistyksen perustamista ja yhdistykseen liittymistä.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Pop-up vapaaehtoiset ja erilaiset järjestäytymättömät liikkeet, mm. asukasliikkeet, tekevät yhä suuremman osan vapaaehtoistyöstä. Maailma ei kuitenkaan ole valmis tällaisen toiminnan tukemiseen, kuten tästäkin kokeiluhausta voidaan huomata. Avustusta voi hakea vain rekisteröitynyt yhdistys. Tekeminen törmää lakipykäliin ja vallitseviin sääntöihin. Oikeushenkilö tarvitaan käytännön syistä.

Miten kokeilu toteutetaan?

Perustetaan nelossektorin edunvalvojana ja välittäjäorganisaationa toimiva paikallinen kattoyhdistys, jonka tehtävänä on tarjota vapaaehtoisten toimintaryhmille tarvittavat yhdistyspalvelut: taloudenpito, mallisäännöt, viralliset kokoukset, sopimusten neuvottelut jne tarvittavat toimet. Kattoyhdistys neuvottelee kumppanuussopimuksen kaupungin kanssa, joka edesauttaa toimimista kaupungissa. Kattoyhdistyksen tarkoitus on myös etsiä rahoitusta vapaamuotoisen vapaaehtoistyön toteuttamiseen. Kannustetaan ihmisiä muodostamaan tekijäryhmiä vapaasti, eikä liiaksi rajoiteta tekemisen kohderyhmiä tai muotoa.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

15.11.2017

Idea yhdistää kevytyrittäjyyttä mahdollistavien yritysten (esim. Ukko.fi) ja yhdistysverkostojen (esim. Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry) toimintamallin. Ihmiset ja ihmisryhmät saavat yhdistyksen palveluja, mikäli he ja ne lupaavat jokaisen henkilökohtaisella sopimuksella toimia kattoyhdistyksen arvojen ja sääntöjen mukaisesti. Kattoyhdistyksen jäseneksi ei tarvitse liittyä. Jäsenyydellä ei ole lisäarvoa.


Järjestäytymättömässä toiminnassa kukin toimii henkilökohtaisella vastuulla ja niin tilanne on nytkin, mutta muutos on se, että ryhmittymät voivat saada apua ja rahoitusta toimintaansa. Ryhmät voivat anoa avustuksia kattoyhdistykseltä. Ryhmien järjestämä toiminta on kattoyhdistyksen toimintaa.


Kaupunkiin muodostuu välittäjäorganisaatio, jonka yhteistyövapaaehtoiset toteuttavat asukastoimintaa, kaupunkitapahtumia , popup-keikkoja jne. Toiminnan sisältöä ei tarvitse rajoittaa, eikä toimijaryhmien brändejä ja nimiä tarvitse ohjata samanlaisiksi, kunhan ne ilmoittavat toimivansa kattoyhdistyksen perussääntöjen mukaan.


Kokeilussa koottaisiin ne palvelut, joita kattoyhdistyksen kannattaa tarjota ja otettaisiin selvää, miten kuvattu kattoyhdistys voisi käytännössä parhaiten palvella vapaaehtoistoimintaa. Stean sparrauksella voitaisiin kehittää malli, joka on lain mukainen. Mallia lähdettäisiin kehittämään Hyvä kasvaa -toimintamallin perustalle. Liike ei ole tällä hetkellä yhdistys.


Hyvä kasvaa -toimintamalli perustuu sille, että liikeeseen kuuluva vapaaehtoisten ydinjoukko kokoaa hyvinvointia tai asumisviihtyvyyttä lisäävän idean ääreen vapaaehtoisista ja yhteistyötahoista toteuttajajoukon. Toiminta on täysin tekijöidensä näköistä eikä sitä ohjaa muu kuin kaupungin kanssa tehty kumppanuussopimus hyvän tekemisestä. Sopimus perustuu luottamukseen ja helpottaa toimista kaupungissa ilman yhdistysstatusta. Rahaliikennettä ei ole juuri ollut, mutta avustuksia on voitu ottaa vastaan osoittamalla ne yhteistyöorganisaatioille.


Vapaamuotoisen vapaaehtoistyön suuri rikkaus on yhteisen asian äärelle kokoontuvan porukan ystävystyminen. Kokemuksen mukaan ystävystyminen ja vertaistuen löytäminen vapaamuotoisessa toiminnassa sujuu jouhevammin sekin ilman sääntömääräisten kokousten kangistamaa kaavaa.


Kokeilun aikana keravalainen Hyvä kasvaa -toimintamalli jalkautettaisiin kaupunginosiin, ja kattoyhdistyksen perustamista valmisteltaisiin. Hyvä kasvaa Keravalla -liike laajentuisi nk. sisäänpäin eli koko kaupungin kattavasta toiminnasta kaupunginosiin esim. Hyvä kasvaa Saviolla. Myös virallisesti järjestäytymätön iloisia tempauksia järjestävä Sherwoodin Iloiset Veikot hyötyisi kattoyhdistyksestä.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit