Kierrätys/rakennuspuun hyötykäyttö | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

Kiertotaloushaku

2209 katselukertaa

Kokeilu on luotu 22.01.2019

Lappeenrannnan Kaupunki Wirma yrityspalvelut, Olli-Pekka Peltola

Kierrätys/rakennuspuun hyötykäyttö

Heinä-Syyskuun aikana tehtävä rakennuspuutavaran lajittelu. Palkkausongelmat viivästytti. Nyt rullaa hyvin. Positiivista palautetta asiakkailta.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Hyvän puutavaran uusiokäyttö jäteasemilta. Sekalainen rakennus- ja purkujäte sisältää tyypillisesti huomattavia määriä materiaalihyödynnettäviä materiaaleja, kuten puuta, muovia ja metallia. EU on asettanut jäsenmailleen 70 %:n materiaalihyödyntämistavoitteen vuoteen 2020 mennessä. Rakennus- ja purkujätteen materiaalina hyödyntämisaste vuonna 2014 oli Suomessa 58%. Työtä vuoden 2020 tavoitteen saavuttamiseksi yhä tarvitaan. Puun osuus materiaalihyödynnettävistä materiaaleista oli 26%. Puun hyötykäyttöä jätehuollolle toimitetusta tavarasta. Miten työllistämisen mahdollisuus toteutuisi tulojen kautta?

Miten kokeilu toteutetaan?

Jäteasemien kuormitus pienenee. Puutavaran lajittelun kautta puutavaran ulosmyyntiä jäteasemilta->tuloja jätehuollolle. Kokeilussa suoritetaan puutavaran lajittelu asemilla josta energia/hakkeeksi puu joka ei sopisi uusiokäyttöön. Rakennusmateriaaliksi sopiva myytäisiin ulos painonmukaisen ALV:n hinnalla. Seuranta vaakapisteellä jolloin massan määrä sekä eurot selviävät. Tavoitteena työllistää 1-2 alle 30 v nuorta. 1-2 henkilöä. Kevät 2019 jolloin todennäköisesti rakentaminen vilkkaampaa rakennusyhtiöillä sekä pienrakentamisessa. Toukokuu, kesäkuu, heinäkuu, elokuu.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Etelä-Karjalan jätehuolto, TE-palvelut.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Budjetti 5000 €. Palkkauskustannuksiin haetaan työllistettäviä esim työkokeilun avulla. Mikäli kokeilu onnistuu olisi mahdollisuus siirtyä palkkatuelle. Palkkatuelle siirryttäessä myös Lappeenranta yrityslisä käyttöön. Budjetti käytetään työvälineisiin ja työasut ja mahdollisesti tarvittaviin työturvakortteihin. Lisäksi budjetin varoista pyritään järjestämään työnteolle riittävän turvallinen ympäristö sekä ohjaus.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Wirma yrityspalvelut Koska toimin työllisyyttä edistävässä tehtävässä Lappeenrannan kaupungilla ja minulta löytyy kokemusta työllisyyttä edistävässä toiminnassa EKSOTE:lla näen että tällä kokeilulla saisimme myös lisättyä työllisyyttä-> sosiaalikulujen pieneneminen. työllistämisen eri vaihtoehdot tiedossa. Greenreality Lappeenranta Lappeenrannan seudulla panostetaan ennakkoluulottomasti kestävän kehityksen ratkaisuihin. Greenreality Lappeenranta on kaupungin strategiassa tärkeä toimija. Yhtenä tavoitteena on kehittää Lappeenrannasta ympäristöä säästävän toiminnan mallikaupunki, jossa elinkeinoelämän kasvu nousee puhtaasta elinympäristöstä ja jätteettömästä maailmasta. Etelä-Karjalan Jätehuolto Keskusteltu toimitusjohtajan kanssa ja koettu asia tärkeäksi. Tärkeää on muistaa työn turvallisuus ja ohjaus työtehtävässä suoriutumiseen. TE-palvelut Työkokeiluun oikeutetun motivoituneen työntekijän etsiminen. Alle 30 v.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kyllä, kokeilu saavutti tavoitteensa. Jäteasemalle tuodun käyttökelpoisen puutavaran kierrätys edistyi ja nuoret saivat työkokemusta.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kokeilussa opittiin että, toiminnalle on tarvetta: lajiteltu puutavara kelpaa hyvin käyttäjille ja työntekijät löytyivät helposti. Kuitenkin huomattiin, että melko vähän tavaraa tulee kiertoon. Myös puutavaran sijoittelu jäteasemalla vaatisi kehittelyä. Erilaisille puutavaroille pitäisi olla selkeät paikat, jossa puut on sijoitettu houkuttelevasti esille. Keskeiset kaksi oppia ovat kokeiluun sitoutuminen ja kokeilun markkinointi. Molemmat näistä liittyvät viestintään ja kommunikointiin. Kokeiluun sitoutumisessa ja sen toteuttamisessa on tärkeää, että kaikki kokeiluun osallistuvat toimijat näkisivät kokeilulla saman arvon kuin kokeilun kehittäjä. Viestinnän ja kommunikoinnin pitää olla avointa, sitkeää ja sen pitää alkaa tarpeeksi ajoissa. Palvelun aktiivinen markkinointi on hyvin tärkeää, että tavoitetaan niin materiaalin toimittajat että mahdolliset käyttäjät. Some- sekä henkilökohtainen esittely esim. erilaisissa tapahtumissa ovat hyviä keinoja.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Jäteasemien kannattaisi ottaa palvelu osaksi niiden toimintaa Kokeilu ei vaadi isoja investointeja. Työtehtävän voi myös sovittaa jäteaseman henkilökunnan tehtäviin sopivaksi. Kokeilun voisi skaalata isommaksi niin että toimintamalli otettaisiin valtakunnallisesti käyttöön. Kokeilussa asukkaat saivat hakea puutavaraa ilmaiseksi. Toimintamallin vakiintuessa puutavaralle voisi laittaa edullisen hinnan. Toimintamallia voisi kokeilla myös toisenlaisen jätteen kanssa, esim. sekalainen asuntojen, toimistojen ym. jäte, esim. huonekalut, esineet.