Kiertopyörä | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

VammaisetLiikuntaKiertotalousKaupunkiSyrjäytyneetTyöhyvinvointiHyväntekeväisyysKokeilutTyöllisyydenhoitoPalvelumuotoiluLiikenne

625 katselukertaa

Kokeilu on luotu 22.08.2017

Parik-säätiö sr

Kiertopyörä

Kierrätetty ja kunnostettu polkupyörä vuokralle tarpeesi mukaan. Lisäksi kerätään hylätyistä polkupyöristä talteen käyttökelpoiset vara-osat ja lajitellaan jätemateriaalit.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kiertopyörien avulla haluamme vähentää ylikuluttamista, lisätä ihmisten liikkumista ja luoda työtä. Kokeilun tavoitteena on saada käynnistettyä Kouvolan kiertopyörä-konsepti. Onnistuneen kokeilun jälkeen kiertopyörä-konseptia laajennetaan mm. rakentamalla logistiikkaa ja sovellusta, niin että yksityiset kaupunkilaiset ja matkailijat voisivat myös vuokrata kiertopyöriä käyttöönsä. Tavoitteena on, että saisimme kerättyä niin paljon pyöriä, jotta voisimme myös joka kevät myydä parikymmentä kiertopyörää. Kiertopyrien myynti toukokuussa Kouvola-päivän yhteydessä toimii samalla kiertopyörä-vuokrauksen markkinointina. Lisäksi tavoitteena on saada varastoitua ja lajiteltua mittava pyörien varaosien varasto.

Miten kokeilu toteutetaan?

Idea antaa mahdollisuuden ja kannustaa liikkumaan pyörälle. Pyöräilyn lisääminen tehdään yrityksille helpoksi ja edulliseksi. Kiertopyörän avulla yritys tukee kiertotaloutta, sekä kestävää kehitystä joka osiltaan. Ekologinen kestävä kehitys toteutuu kierrätyspyörien hyödyntämisessä, sosiaalinen kestäväkehitys toteutuu kun yritys edesauttaa työtoiminnan järjestämistä osatyökykyisille, kulttuurinen kestävä kehitys toteutuu paikallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukemalla ja taloudellista kestävää kehitystä on mahdollinen työpaikkojen luominen. Ideaa testataan käynnistämällä pyörien kerääminen syksyllä 2017. Pyrimme varastoimaan ja laijittelemaan polkupyrät, jotka tuodaan kierrätyskeskukseen. Lisäksi selvitämme kuinka voisimme hyödyntää polkupyöriä, jotka tuodaan Kymenlaakson Jätteen jäteasemille sekä pyrimme hankkimaan kiinteistöhuoltoyhtiöiden varastoihin hylätyt pyörät. Talven aikana pyörät puretaan. Osa kunnostetaan kiertopyöriksi, ja osasta kerätään talteen hyödynnettävät varaosat. Pilotointi suunnataan kouvolalaisille yrityksille. Kokeilussa pyritään vuokraamaan kiertopyöriä yritysten käyttöön kiinteällä kuukausihinnalla, joka pitää sisällään myös pyörien huollon. Pyörien ja niiden osien kerääminen alkaa 1.9.2017 Pyörien purkaminen, lajittelu ja kasaaminen alkaa 1.10.2017 Pyörien markkinointi alkaa 1.2.2017 Pyörien vuokraus alkaa 1.4.2017

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilu toteutetaan Parik-säätiön työtoiminnoissa. Pyörien purkamiseen, puhdistamiseen, osien lajitteluun, kasaamiseen ja maalaamiseen voivat osallistua kehitysvammaiset ja päihde- ja mielenterveyskuntoutujien työtoiminnan asiakkaat. Työtoiminnassa pyritään asiakkaan arjenhallinnan ja toimintakyvyn paranemiseen. Laadukkaan työtoiminnan avulla, pyritään asiakkaille luomaan mahdollisuuksia työhön avotyötoiminnassa ja avoimille työmarkkinoille. Toiminnasta vastaa Parik-säätiön ohjaajat.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun ensimmäisessä vaiheessa tarvitsemme tukea kokeilun markkinointiin ja kiertopyörien vuokraamiseen kohdistuvaan myyntityöhön. Omana rahoituksena toteutamme kaiken pyörien keräämiseen ja kunnostamiseen liittyvät toimet ja hoidamme niihin liittyvät kulut. Osa-aikaisen (1/3 täydestä työajasta) markkinointisuunnittelijan palkkakulut helmi-huhtikuu 3000€. Markkinointisuunnittelijan tehtävänä on suunnitella kiertopyörien lanseeraus, toteuttaa markkinointia eri medioissa sekä markkinoidan kiertopyöriä suoraan yrityksille. Markkinointibudjetti 2000€. Markkinointibudejetti käytetään mainontaa eri medioissa, sekä kiertopyörien esittelemiseen tapahtumissa ja messuilla.