Kiky-työaika hyödyksi Hämeenkyrössä | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

631 katselukertaa

Kokeilu on luotu 06.03.2017

Hämeenkyrön kunta

Kiky-työaika hyödyksi Hämeenkyrössä

Tavoite on suunnata lisääntynyt kiky-työaika henkilöstön toivomaan kehittämistoimintaan

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kiky-työajan suuntaamisella työyhteisöjen omaehtoiseen kehittämistoimintaan Hämeenkyrön kunta tavoittelee satojen näkyvien kehittämistoimien toteuttamista kaikilla hallinnonaloilla. Vaikutukset tulevat näkyviin työhyvinvoinnissa, taloudellisessa tuottavuudessa ja kustannustehokkuudessa. Hämeenkyrössä on Kiky-sopimuksen piirissä noin 750 työntekijää. Kehittämiseen käytettävissä työaika on siten 18.000 tuntia. Kolmen henkilön kehittämisryhmiä voisi siten muodostua 250 ja ne voisivat tuottaa 750 toteutettua kehittämistoimenpidettä vuodessa.

Miten kokeilu toteutetaan?

Tavoite on suunnata lisääntynyt kiky-työaika henkilöstön toivomaan kehittämistoimintaan

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Hämeenkyrön kunnan työntekijät

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

09.03.2017

Hämeenkyrössä käynnistetään kokeilujen kokeilu!

Kääritään yhdessä hihat ja luodaan Suomen paras työpaikka! Kilpailukykysopimus antoi meille 30 minuuttia lisätyöaikaa joka viikko ja meidän tavoitteemme on, että jokainen työntekijä käyttää tätä vastaavan ajan jatkossa oman työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen. Tiedämme, että työyksiköt ovat tehneet paljon kehittämistyötä ennen tätäkin, mutta toivomme että tämä kannustaa kaikkia työntekijöitä entistä enemmän pohtimaan oman työn ja työyhteisön toimintatapoja ja kehittämistä. Etsitään siis ratkaisuja arkipäivän työnteon ongelmiin.

Kokeilujen kokeilu on suunnata Kiky-työaika henkilöstön omaehtoiseen kehittämistoimintaan!

-          Kehittämistoimintaan tulee käyttää jatkossa vähintään kilpailukykysopimuksen mukaista työajanlisäystä vastaava aika eli 24 tuntia vuodessa (eli esimerkiksi kaksi tuntia kuukaudessa).

-          Esimies sopii toimintatavoista yhdessä henkilöstön kanssa määrittäen viime kädessä kehittämistyön reunaehdot, kuten milloin ja miten kehittämistyötä toteutetaan. Kehittämistyö tehdään sovittujen työvuorojen mukaisen työajan puitteissa.

-       Kehittämistoiminnassa on kyse ennen kaikkea työajan kohdentamisesta kehittämiseen; näinhän on toimittu aiemminkin - kehittäminen on osa kaikkien normaaleja työtehtäviä.

-       Kehittämistyötä voi tehdä pareittain, tiimissä tai isommissa ryhmissä parhaaksi katsomallanne tavalla. Joskus kehittäminen voi tapahtua myös yhteisen koulutuksen ja sieltä saatujen oppien viemisellä käytäntöön (tämä tapahtuu varattujen määrärahojen puitteissa).

-       Kehittämistoiminnan tuloksista raportoidaan Facebookin, Twitterin, kunnan kotisivujen, Wilman, toimintakertomusten tai muun sopivaksi katsotun kanavan välityksellä.

-       Kehittämistoiminnan tulosten raportoinnissa tulee erityisesti kiinnittää huomiota siihen että esille nousee aikaansaannos ja se miten toiminnan parannus on tuottanut hyötyä kuntalaiselle, tiimille, vastuualueelle tai koko henkilöstölle.

Hämeenkyrössä on Kiky-sopimuksen piirissä noin 750 työntekijää. Kehittämiseen käytettävissä työaika on siten 18.000 tuntia. Kolmen henkilön kehittämisryhmiä voisi siten muodostua 250 ja ne voisivat tuottaa 750 toteutettua kehittämistoimenpidettä vuodessa.

Kiky-työajan suuntaamisella työyhteisöjen omaehtoiseen kehittämistoimintaan Hämeenkyrön kunta tavoittelee satojen näkyvien kehittämistoimien toteuttamista kaikilla hallinnonaloilla. Vaikutukset tulevat näkyviin työhyvinvoinnissa, taloudellisessa tuottavuudessa ja kustannustehokkuudessa.

********************************************

Antero Alenius

Kunnanjohtaja

Hämeenkyrön kunta

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit