Kimppakyydit vanhempien koulu- ja päiväkotikuljetuksiin | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta

Kokeilun teemat

NuoretPäiväkotiKouluIlmastonmuutosLiikenneLapset

1393 katselukertaa

Kokeilu on luotu 09.04.2020

Kimppakyydit vanhempien koulu- ja päiväkotikuljetuksiin

Tavoitteena on saada autolla lapsiaan kulkevia vanhempia löytämään toisensa ja sopimaan kimppakyydeistä niin, että monet heistä voisivat jättää auton kotiin.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Autolla tehdään 44% koulutusmatkoista ja 76% koulun saattamismatkoista (HLT2016), eikä sitä ole helppoa vaihtaa kokonaan toiseen kulkumuotoon. Kimppakyydit olisivat mahdollisuus jatkaa monien välttämättömänä pitämää auton käyttöä, mutta puolittaa kuitenkin automatkojen määrä ja siten CO2 päästöt. Niiden käyttöönotto on kuitenkin vaikeaa ilman järjestelmällistä tukea niiltä tahoilta, joiden toimipaikkoihin ihmiset rutiininomaisesti liikkuvat, esim. työpaikat, koulut, päiväkodit, kaupat ja harrastuspaikat. Näistä erityisesti lasten kuljetuksissa on suuri säästöpotentiaali, sillä vanhemmat voisivat mennä töihin vähäpäästöisemmällä kulkumuodolla ja oma lapsi saisi kyydin luokkakaverin kanssa tämän vanhemman autossa. Ehdotettua ratkaisua ei ole tehty missään muualla, ja varsinkin kimppakyytipalvelut kohdistuvat yleensä pitkiin kaupunkien välisiin ajomatkoihin, sen sijaan että pyritään tuomaan kimppakyytejä yleisempiin työ- ja koulumatkoihin. Ratkaisulla on hyvät mahdollisuudet saada aktivoitua autoilevia ja usein kiireisiä vanhempia, jotka muuten eivät jaksa edes miettiä kimppakyytejä koska ne koetaan liian vaivalloisiksi, vaikka monet periaatteessa haluaisivat tehdä jotakin ilmaston hyväksi.

Miten kokeilu toteutetaan?

PiggyBaggy-kimppakyytipalveluun toteutetaan työmatkojen lisäksi koulu- ja päiväkotimatkojen tuki, joissa matkustajana on joku muu kuin käyttäjä itse, ja turvallisuuden varmistamiseen pitää tarjota lisää keinoja. Jotta tavoitettaisiin mahdollisimman moni henkilö, joka voisi osallistua kimppakyyteihin, kouluille kehitetään väline jolla koulujen sijainti, opetusryhmät ja lukujärjestykset voidaan ilmoittaa palveluun, ja opettaja saa luokalleen yksilöllisen koodin. Käyttäjät voivat sitten hakea lapsilleen sopivia kimppakyytejä helposti ja suoraan antamalla palveluun opettajan antaman koodin. Samaa menetelmää voi myös soveltaa harrastuskyytien sopimisen helpottamiseksi. Palveluanalytiikalla ja käyttäjille tehtävällä kyselyllä selvitetään kokeilun onnistumista ja kehityskohteita. Jos kokeilun osoittautuu onnistuneeksi, sen jälkeen (tai jopa sen aikana) ratkaisu on helposti otettavissa käyttöön muissakin kouluissa, ja sen voi välittömästi laajentaa valtakunnalliseksi ja pysyväksi toiminnaksi (ks. myös käyttöönottohankkeet ja Klash-hankinta alla). CoReorient myös viestii kokeilusta ja sen tuloksista aktiivisesti näille tahoille kokeilun aikana ja sen jälkeen.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeiluun tarvitaan syyslukukaudelle 2020 mukaan vähintään 2-3 eri tyyppistä koulua (edustaen kaupunkia ja maaseutua), jotka haluaisivat edistää vähähiilisempää liikkumista. Nämä koulut voidaan hakea CoReorientin nykyisten kuntakumppanien kautta. CoReorient pystyy itse analysoimaan tulokset ja vaikutukset ja kytkemään ratkaisun tarvittaessa aikanaan osaksi muita toteutuksia (esim. integroinnit muihin liikkumispalveluihin kuten joukkoliikenneaikatauluihin).

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kustannusarvio kokeilun eri osa-alueille perustuu CoReorientin pitkälliseen kokemukseen nopeista kokeiluista ja ketterästä kehittämisestä: Kokeilun suunnittelu, koordinointi ja raportointi: 20h / 1000€ Kokeilun ohjeistus, operointi ja käyttötuki 31.8.-29.11.2020: 30h / 1500€ Lisäominaisuuksien kehitys palveluun: - Koulujen yms. sijainnin, luokkien ja lukujärjestysten syöttö: 100h / 5000€ - Luokkakohtaisen koodin käsittely ja kujetusten yhdistely: 30h / 1500€ - Lasten kyytien turvallinen sopiminen vanhempien välillä: 20h / 1000€ Yhteensä 10000€

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

CoReorient Oy on kehittänyt yhteisöllistä ja kestävän kehityksen mukaista PiggyBaggy-kimppakyytipalvelua vuodesta 2011 alkaen, käynnistänyt työkimppakyytien käyttöönottohankkeita parissa kymmenessä kunnassa vuoden 2020 alussa, ja näistä kunnista on osoitettu avointa kiinnostusta menetelmille, joilla ratkaisua saataisiin laajempaan käyttöön. Jos kokeilu onnistuu, CoReorient tulee myös sisällyttämään sen maaseudun liikkumishaasteisiin esitettävään ratkaisuun osana Kuntaliiton Klash-hankintaa. Tiimin työaika on täysin käytettävissä kokeilun vaatimiin työtehtäviin silloin kun ne on tarkoitus suorittaa. Tässä kokeilussa kehitettävät ominaisuudet yhdistetään mahdollisissa muissa kokeilu- ja pilottihankkeissa kehitettyihin ominaisuuksiin, jotta käyttäjille olisi tarjolla mahdollisimman hyvä palvelu.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Opimme, voiko ehdotetulla ratkaisulla saada aktivoitua autoilevia ja usein kiireisiä koululaisten ja päiväkotilasten vanhempia jakamaan automatkojaan. Opimme, miten opettajat suhtautuvat mahdolliseen rooliinsa ympäristöystävällisemmän liikkumisen mahdollistajina. Opimme, mitä huolenaiheita tai toiveita osallisilla on jotta kimppakyytejä voisi edistää tällä tavalla, ja voimme sen perusteella kehittää ja kokeilla lisäratkaisuita huolten ja toiveiden huomioon ottamiseksi. Kokeilun onnistumista ja kehityskohteita selvitetään asianosaisten (kuntien ja opettajien edustajat ja aktiiviset käyttäjät) kanssa käytyjen keskusteluiden ja palautten lisäksi palveluanalytiikalla ja käyttäjille tehtävällä kyselyllä.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Kokeiluun valmiiksi sitoutunutta kuntaa ei vielä ole, mutta heti kun rahoituksesta tehdään päätös, lähetämme kyselyn kaikille 23 kaupungille ja kunnalle joissa PiggyBaggy-kimppakyydin käyttöönottohanke ja siihen liittyvä tiedotus on jo käynnistetty vuoden alussa (ml. Turku, Lahden alue ja Jyväskylän alue) kysyäksemme kiinnostusta aloittaa kokeilu kunnan alueella olevissa kouluissa. Kunnan rooliksi jää lähinnä yhteyden muodostaminen kouluihin ja etenemisen seuraaminen osana laajempaa kimppakyytien käyttöönottohanketta.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Tämä kokeilu ja ratkaisu ei toteudu ilman ympäristöministeriön rahoitusta, vaan tällöin rajalliset käytettävissä olevat resurssit kohdistetaan sellaisiin kimppakyytipalvelun kehityskohteisiin, joille pystymme saamaan rahoituksen.