Kimppakyytien hiilisäästö | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

LiikenneHiilijalanjälki

1087 katselukertaa

Kokeilu on luotu 06.03.2019

CoReorient Oy

Kimppakyytien hiilisäästö

Motivoidaan ihmisiä tarjoamaan ja pyytämään kimppakyytejä tekemällä näkyväksi niiden avulla saavutettavat hiilidioksidisäästöt

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Ihmiset eivät jaa henkilöautokyytejä oman perheen ulkopuolella, vaikka se olisi erittäin tehokas tapa usein kaksinkertaistaa henkilöautoilun energiatehokkuus. Motivoiko hiilidioksidisäästöjen näkyväksi tekeminen ihmisiä osallistumaan kimppakyyteihin? Miten ja minkälaisilla palveluominaisuuksilla? Kuinka paljon? Keitä? Jos ei, niin miksi ei?

Miten kokeilu toteutetaan?

Tehdään kimppakyydin ansiosta aikaansaatu hiilidioksidin säästö näkyväksi siten, että se on näkyvissä netissä ja säästön aikaansaanut henkilö voi mainostaa hyviä ilmastotekojaan muille. Tämä motivoi ihmisiä tarjoamaan ja pyytämään kimppakyytejä (ehkä jopa kilpailemaan siitä kuka tekee eniten), ja toistuessaan tästä tulee rutiinia ja sitten kestävän kehityksen mukainen elämäntapamuutos. Ideaa testataan yhdellä asuinalueella Helsingissä käyttämällä CoReorientin kimppakyytien välityspalvelua, johon lisätään edellä kuvattu hiilidioksidisäästöjen näkyväksi tekeminen ja jakaminen. 2.4.-31.7.2019

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

CoReorient Oy

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Työkustannukset 5000 euroa (palvelukehitys 3000 euroa, kokeilun toteutus ja kyselyt 2000 euroa). Kokeilu pyritään yhdistämään lisäominaisuutena kimppakyytipalvelun kokeiluun, jonka toteuttamisesta on tehty tarjous ja joka tapahtuisi samanaikaisesti tämän kokeilun kanssa.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kimppakyytipalvelu, mittava kokemus kestävän kehityksen mukaisten kuluttajaratkaisuiden kehittämisestä ja analysoinnista, verkostoja kokeilun kannalta olennaisiin toimijoihin liikennealueella ja pääkaupunkiseudulla, runsaasti kokemusta nopeiden kokeiluiden toteuttamisesta, yms.