Kimppataksipalvelu syöttönä kaukoliikenteeseen | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

LiikenneHiilijalanjälki

1527 katselukertaa

Kokeilu on luotu 01.03.2019

Cursor Oy, Haminan kaupunki, Kymenlaakson Taksi Oy, OnniBus.com Oy

Kimppataksipalvelu syöttönä kaukoliikenteeseen

Kokeillaan kahden kuukauden ajan edullista kimppataksisyöttöä Haminan linja-autoasemalta noin 20 km päähän Kotkasta lähteviin aamun kaukoliikennevuoroihin Helsingin suuntaan. Tämä edistää yksityisauton korvaamista Haminasta Helsingin suuntaan matkaavilla, sillä aamun suoria busseja ei ole tarjolla. http://www.kotkanaikataulut.fi/tiedotteet/haminasta-helsinkiin-lisaa-aamuvuoroja/ https://www.hamina.fi/ajankohtaista/aamuyhteydet-haminasta-helsinkiin-paranevat-uusi-kimppataksikokeilu-pikavuorolle/

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Pidemmillä pendelöinti-/työasiamatkoilla auto voittaa monesti julkisen liikenteen, jos yhteyttä ei ole tarjolla riittävän läheltä kotoa. Yksi esimerkki on Hamina, josta kulkee ihmisiä Helsingin suuntaan (n.140 km), mutta kaukoliikenne, jolla pääsee aamulla Helsinkiin lähtee Kotkasta noin 20 km päästä (ensimmäinen suora bussi on Haminassa klo 10.15). Hamina-Kotka välillä kulkee toki paikallisliikenne, mutta Hamina-Kotka väli paikallisbussilla kestää yli 1,5 -kertaisen ajan vrt. autolla ajo. Miten kimppataksi-kaukoliikenne-yhdistelmä toimii osana pitkää matkaa? Miten palvelua pitäisi kehittää jotta se toimisi vielä paremmin? Mikä on tarkemmin potentiaalinen joukkoliikenteen käyttömäärä aamuyhteydellä Haminasta Helsinkiin?

Miten kokeilu toteutetaan?

Tarjoamalla nopea ja edullinen syöttöyhteys kaukoliikenteen bussille, saadaan yksityisautoilun rinnalle houkutteleva vaihtoehto pidempän pendelöintimatkaan (noin 140 km matka). Tällä vaihtoehdolla matkan Hamina-Helsinki hiilijalanjälki olennaisesti koska tällä matkaketjulla yksityisauton käyttö korvautuu pääosin (noin 90 %) julkisella vuoroliikenteellä (menomatkalla taksi 20 km + bussi 120 km ja paluumatkalla noin 140 km). Ideana on käyttäjälleen edullinen yhteistaksi Haminan linja-autoasemalta Kotkaan kaukoliikenteen bussille eri toimijoiden yhteistyönä. Ajoituksena niin, että Helsinkiin ehtii aamuyhdeksäksi ja yhteys linkitetään kahteen eri linja-autovuoroon. Vaihtopaikkana on vuorosta riippuen Karhulan linja-autoasema (Savonlinja) tai Kotkan Sutelan pikavuoropysäkki (Onnibus.com). Yhteyden markkoinnissa tuodaan esille myös esim. matka-ajan hyödyntäminen bussissa sekä paluuvuorot Helsingistä suoraan Haminaan. Paluuvuoroja lähtee iltapäivällä useampi suorina yhteyksinä Helsingistä Haminaan, joten paluumatkalla vastaavaa syöttöä ei tarvita. Kokeilun valmistelu ja alkuviestintä toteutetaan huhti-toukokuussa 2019, toteutus touko-kesäkuussa 2019 sekä käyttäjätutkimus ja jälkiviestintä kesä-heinäkuussa 2019

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun koordinaatio on Cursor Oy:llä ja Haminan kaupungilla. Yhteistyökumppaneina Kymenlaakson Taksi Oy sekä Onnibus.com Oy

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokonaisbudjetti 5 000 eur. Markkinointitoimet ennen kokeilun sekä kokeilun alkuvaiheessa noin 2 000 euroa (kustannus koostuu mm. mainostoimisto- sekä painatuspalveluista). Taksipalvelun kustannukset max 2 000 euroa (huomioituna matkustajien omavastuu, alustavasti 3 euroa/suunta). Käyttäjätutkimus palkintoineen sekä kokeilun loppuviestintä (mm. käyttäjäkokemukseen perustuva) noin 1 000 euroa. Koordinaatiotyöhön tarvittavan työn panokseen on rahoitus osana Haminan kaupungin Hinku-ohjelman/ ilmasto-ja energiatyön toteuttamista.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kokeilu on osa Haminan kaupungin Hinku-työtä / valmistella olevaa Ekologinen Hamina - ohjelmaa. Tämän myötä kokeilun koordinaationa työresurssina on Cursor Oy:n asiantuntijan sekä Haminan kaupungin hinku-kesätyöntekijän työpanos. Kymenlaakson Taksin, Savonlinjan sekä Onnibus.com:n hallinnon resurssit ovat mukana kokeilussa järjestelyiden sopimisessa / järjestämisessä. Lisäksi käytössä on yhteistyökumppaneiden omaa viestintähenkilöresurssia. .

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Osittain kyllä - saatiin aidosti kokeilua uutta matkaketju-yhteyttä; taksi - kaukoliikenne ja siihen liittyvistä käytännön asioista saatiin kokemus. Lisäksi saatiin herätettyä huomioon sitä, että Haminasta pystyy kulkemaan Helsinkiin aamuksi sujuvasti töihin/asiamatkaan. Toisaalta itse matkaketju-yhteyden käyttömäärä jäi varsin vähäiseksi. Käyttömäärissä positiivista oli, että kokeilun aikana aloittanut uusi suora Hamina-Helsinki aamuvuoro keräsi käyttöä sen verran, että ko. liikenne on jatkumassa.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Varsinainen uusi taksi-kaukoliikenne matkaketju toteutui yhteensä 14 kertaa vrt. mahdolliset kerrat 76 = yht. 18 % kerroista (tarjolla arkisin 6.5. - 30.6.2019). Matkustajia oli yhteensä 16 - kerran 3, lopuilla kerroilla 1, joten kokeilun tulokset eivät rohkaise yhteyden rakentamisesta kaupallisessa mielessä. Pääosa matkustuksesta tapahtui käteismaksulla = hintaero 5 eur käteinen vrt. 3 eur erikseen ostetulla taksikortilla ei ollut ilmeisesti tarpeeksi houkutteleva. Asiaan toki vaikutti epäilemättä kokeilujakson lyhyys. Kaksi oppia: 1. Valmius muuttaa kokeilua nopeasti - tässä tapauksssa kokeilun valmisteluvaiheen aikana selvisi uuden suoran aamuvuoron käynnistyminen = kokeiluun lisättiin matkaketju-kokeilun rinnalle kokeilun aikaisen (2kk) koko Hamina-Helsinki joukkoliikennetarjonnan koostaminen, jossa matkaketju taksi-bussi oli yksi vaihtoehto ja koosteessa myös iltapäivän paluuyhteydet. 2. Joukkoliikenne-yhteyksien koostamisella yhteen voidaan lisätä tietoisuutta auton vaihtoehdolle.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Matkaketju -kokeilu ei suoraan jäänyt jatkumaan. Haminan kaupungin viestinnän osalta hyödynnetään jatkossa viestinnässä joukkoliikenneyhteyksien yhteistä koostamista. Kokeilun kokemuksia taksi-kaukoliikenne-ketjun rakentamisesta sekä joukkoliikenneyhteyksien koostamisesta voidaan hyödyntää seudulla mahdollisiin muihin vastaaviin kokeiluihin sekä toisaalta joukkoliikenne-vaihtoehdon markkinoinnissa tulevaisuudessa. Markkinoinnissa keskeisen haasteen tuo markkinaehtoisen liikenteen toistuvat ja ennakoimattomat muutokset sekä toisaalta varmistaminen siitä, että julkinen sektori toimiii tasapuolisesti kaikkien toimijoiden osalta.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

15.08.2019

Kotkan-Haminan seudun joukkoliikenteellinen yhteys pääkaupunkiseutuun perustuu paljolti linja-autoyhteyksiin, sillä juna-yhteys kiertää Kotkasta Kouvolan ja Lahden kautta. Näin merkittävä osa linja-autovuoroista on junia nopeampia Helsingin suuntaan.


Cursor Oy - Kotkan -Haminan seudun kehittämisyhtiö on koordinoinut muutamia liikenteeseen

liittyviä kokeiluita, joilla saavutettavuutta pyritään kehittämään.


Kaukoliikenteessä viime aikoina tapahtuneet muutokset ovat herättäneet paljon keskustelua seudulla joukkoliikenneyhteyksistä juuri mm. Helsingin suuntaan.


Hinku-kunta Haminan kaupunki panostaa ekologisuuteen osana kaupunkistrategiaa, ja joukkoliikenteen käytön edistäminen on osa tätä työtä


Tässä kokeilussa toteutetaan taksipalvelu Haminan linja-autoasemalta Kotkaan kaukoliikenteen bussille eri toimijoiden yhteistyönä. Ajoituksena niin, että Helsinkiin ehtii aamuyhdeksäksi. Vaihtopaikkana on vuorosta riippuen Karhulan linja-autoasema (Savonlinja) tai Kotkan Sutelan pikavuoropysäkki (Onnibus.com). Yhteyden markkoinnissa tuodaan esille myös esim. matka-ajan hyödyntäminen bussissa sekä paluuvuorot Helsingistä suoraan Haminaan. Paluuvuoroja lähtee iltapäivällä useampi suorina yhteyksinä Helsingistä Haminaan, joten paluumatkalla vastaavaa syöttöä ei tarvita.


Kokeilu on valmisteltu usean toimijan yhteistyönä; Cursor Oy:n ja Haminan kaupungin lisäksi mukana valmistelussa ovat Kymenlaakson Taksi Oy, Savonlinja Oy ja Onnibus.com Oy.


Cursor Oy:llä ja Kymenlaakson Taksilla on tuoretta kokemusta toisen tyyppisen matkaketjun toteuttamisesta juna-taksi-palveluna; taksi on matkan loppupäähän junalta työpaikalle ja työpaikalta junalle (linkki Kotka-Kouvola välin junaan). Kyseinen kokeilun kokemuksia hyödynnettäisiin soveltuvin osin tässäkin kokeilussa (esim. taksimatkojen maksu).


Kokeilun tulokset linkitetään myös kevätkaudella 2019 tehtävään selvitykseen Kotkan-Haminan seudun joukkoliikenteellisen saavutettavuuden kehittämiseen. Selvityksessä on fokuksessa se, miten markkinaehtoisen joukkoliikenteen edellytyksiä voidaan kehittää julkisen sektorin toimilla. Selvitystä koordinoi Cursor Oy:n lisäksi Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetusyksikkö.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit