Kira-digi: Avoin kaupunkidata vauhdittaa kaupunkivisualisointia | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

705 katselukertaa

Kokeilu on luotu 11.07.2018

Raahen kaupunki

Kira-digi: Avoin kaupunkidata vauhdittaa kaupunkivisualisointia

Yritykset ja kunnat tarvitsevat kaupunki- ja arkkitehtuurivisualisaatioita suunnittelun, markkinoinnin ja päätöksenteon tueksi. Tällä hetkellä ison kaupunkialueen visualisointiin ei ole kustannustehokasta tapaa. Jos avointa kaupunkidataa voitaisiin hyödyntää nykyaikaisten visualisointimallien luomisessa, voitaisiin saavuttaa merkittäviä aika- ja kustannussäästöjä. Tässä kokeiluhankkeessa testattiin CityGML-kaupunkidatan käyttöä kaupunkivisualisaation ympäristönä. https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/kira-digi-kokeilu-avoin-kaupunkidata-vauhdittaa-kaupunkivisualisointia

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kyllä. Löydettiin toimivia ratkaisuja mutta myös kehittämisen kohteita.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kokeilussa luotiin ohjeet CityGML-datan siirtämiseen visualisointiohjelmiin. Lisäksi dokumentoitiin melkein onnistunut tekstuurien valaistuksenkorjausmenetelmä, joka vaatii jatkokehittämistä. Luotiin kaksi esimerkkivisualisointia, jotka konkreettisesti osoittavat, minkä tasoista jälkeä avointa kaupunkidataa hyödyntämällä on mahdollista saavuttaa. Nykyisen tasoiset CityGML-aineistot sopivat hyvin luomaan kontekstia suunniteltaville uusille rakennuskohteille. Toisaalta aineistojen laadussa on paljon jatkokehittämisen mahdollisuuksia.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kaikki kokeilun dokumentaatio, lopputulokset ja esimerkkiprojektit on ladattavissa osoitteessa: https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/kira-digi-kokeilu-avoin-kaupunkidata-vauhdittaa-kaupunkivisualisointia Toivotaan, että yritykset hyödyntävät näitä omassa toiminnassaan, ja jatkossa nähdään enemmän visualisointeja, joissa on myös todenmukainen ympäristö suunniteltavan kohteen ympärillä.