KIRA-digi kärkihanke - Development and pilot of a digital concrete register | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

543 katselukertaa

Kokeilu on luotu 02.11.2018

Congrid Oy

KIRA-digi kärkihanke - Development and pilot of a digital concrete register

Betonin valmistus on monivaiheinen prosessi, jossa virheisiin ei ole varaa. Rakennusteollisuuden toimijoista koottu Betonin digitalisaation -konsortio kehittää digitaalisen ratkaisun, joka mahdollistaa betonin laaduntarkkailun tehtaalta työmaalle.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Betonin laatuongelmat ovat erinomaisia esimerkkejä rakentamisen monivaiheisten prosessien haasteellisuudesta. Betonin tuotantoketjussa tehtaalta muottiin käydään läpi useita vaiheita, joiden aikana laadunvarmistuksen poikkeamien havaitseminen on vaikeaa. Vaiheiden välillä laatuongelmat voivat jäädä huomaamatta tiedonpuutteen tai riittämättömien varmistustoimenpiteiden vuoksi. Miten betoninlaadunhallinta ongelmat saadaan hallittua ja miten rakennustyömaiden tuotannon toimihenkilöiden ajankäyttöä voidaan tehostaa.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kaikki betonidokumentaatio löytyy yhdestä paikasta ja ylimääräinen toimistotyö poistuu kokonaan laadunhallinnan prosessista. Betonitoimittajille kehitytetty rajapinta antaa reaaliaikaisen tiedonkulun betonitoimituksien dokumentoinnille, jolloin rakennushankkeen kaikki betonidokumentaatio löytyy yhdestä paikasta ja mahdollisten laatu ongelmien selvitys / ajantasaisuus pysyy hallussa. Ratkaisun myötä betoninlaatu ongelmat vähenevät ja rakennushankkeiden aikataulu, kustannukset, ja laatu pysyy hallussa. Olemme luoneet ohjelmisto käyttöliittymän digitaalisille betonointipöytäkirjoille mitä työmaan toimihenkilöt käyttävät tuotannon aikana omilla tietokoneille web-selaimen kautta betonin laadunhallinnan dokumentointiin. Betonitoimittajien rajapinta valmistuu myöhemmin vuoden 2018 aikana. Vuosi 2018.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Congrid Oy yhteistyössä rakennusalan yrityksien kanssa. Ohjelmiston pilotointi toteutetaan asiakasyrityksien työmailla vuoden 2018 Q3 ja Q4 aikana.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

70 000€

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Congrid Oy on vuonna 2013 perustettu yritys. Missiomme on kehittää rakennustuotannon laadun- ja turvallisuuden hallintaa. Tuotteemme tarjoaa nykyaikaisen ja helppokäyttöisen tavan yhdistää kaikki työmaan toiminnot selkeäksi kokonaisuudeksi. Yrityksemme voima koostuu ohjelmisto- ja rakennusalan sekä projektinjohdon ammattilaisista. Kehitämme ohjelmistoa yhdessä asiakkaidemme kanssa. Koodaamme ohjelmistokokonaisuutta itse, mikä mahdollistaa joustavan kehitystyön asiakkaidemme tarpeisiin.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kyllä saavutti

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

1. Saimme paljon palautetta miten ohjelmistoratkaisua tulee kehittää jatkossa paremmin skaalautuvaksi erilaisiin rakennushankkeisiin. 2. Tuloksina mitattiin että työnjohtajien ajansäästöä syntyy vanhaan prosessi menetelmään nähden noin. 30% tehokkaammaksi.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kehitämme ohjelmistokokonaisuutta jatkossa asiakasyrityksien kanssa yhteistyössä. Tulemme toteuttamaan jatko kokeiluja eri IOT ratkaisujen kautta, betonin laadunhallintaan.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

02.11.2018

<em>Tavoite: Laatutiedot kaikesta betonista digitaaliseen järjestelmään</em>

Tavoitteemme on luoda rakennusyrityksille alusta, johon kattavampi ja tarkempi dokumentaatio betonirakenteista on helppo kerätä. Kerättyä dataa voidaan hyödyntää jälkikäteen betonin kuivumisen ja rakenteiden elinkaaren hallinnassa. 

Lopullinen tavoite on liittää kaikki betonin toimittajat mukaan alustaan tukemaan laadunvarmistusta.


<em>Mitä hankkeessa tehdään? </em>

Ensimmäiset pilotit aloitetaan vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana. Pilotin aikana keräämme mukana olevilta rakennusalan toimijoilta palautetta hankkeen tuomista hyödyistä.

Hankkeen aikana kehitämme Congrid ohjelmistokokonaisuuteen digitaalisen betonointipöytäkirjan yhteistyössä Rudus Oy:n kanssa. Kaikki tuotannossa vaadittavat betonoinnin pöytäkirjat voidaan suunnitella ja dokumentoida helppokäyttöisen ohjelmiston avulla. Rajapinta betonitoimittajan järjestelmiin avaa tiedonkulun ja toteutuksen seurannan reaaliaikaiseksi. 


<em>Kenelle tästä on hyötyä?</em>

Hankkeessa kehitettävä alusta hyödyttää rakennusalaa laajasti, kun betonin laadunvalvonta helpottuu. Virheisiin voidaan puuttua ennakoiden, kun betonin laatua tarkkaillaan kaikissa tuotannon vaiheissa.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit