Kira Digi: Kunnat kuntoon | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

KuntaPäiväkotiKaupunkiKokeilutJohtaminen

343 katselukertaa

Kokeilu on luotu 24.09.2018

SkenarioLabs, Vahanen PRO & Motiva

Kira Digi: Kunnat kuntoon

Tässä kuvatun hankkeen tavoitteena oli tunnistaa tarkasteltavien kuntien kiinteistöjen todellinen tila ja siihen liittyvä tekninen riski (korjausvelka), peilata sitä kaupungin tulevaisuuden skenaarioihin (väestörakenteen ja väestön tiheyden muutokset, kaavoitus, palveluverkon tarpeet yms.) ja tuotta https://drive.google.com/file/d/1nmsh7fqW5MajyEOuEYyludpQG9q2uX7P/view?usp=sharing

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Saavutti.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Hankkeen ehdottomia hyötyjä ovat seuraavat: SkenarioLabsin palvelun konkreettinen ehdotus korjaustoimenpiteiksi Hankkeen tukemana kehitetty lähestymistapa pystyy, kunnan kiinteistödataa hyödyntäen, kartoittamaan tarvittavalla tarkkuudella kuntien kiinteistöjen tilan ja ehdottamaan tarvittavia yksityiskohtaisia toimenpiteitä kiinteistöjen tilan parantamiseksi budjetit, palveluverkko ja energiatehokkuusasiat huomioiden. Kuten todettu, kuntien omistamassa kiinteistödatassa on eroja, mutta pääsääntöisesti voidaan todeta, että lähestymistapa toimii tavoitteiden mukaisesti kaikissa Suomen kunnissa. Kiinteistökannan digitalisointi; kokonaiskuvan muodostaminen: Vaikka SkenarioLabsin tavoite olikin tässä hankkeessa löytää kehittämänsä mallin johdannaisena kokonaisvaltainen menetelmä, jolla kuntien kiinteistöjen korjausvelkaa voitaisiin tarkastella tarkemmin ja niihin liittyviä investointeja allokoida järkevämmin, pystyttiin SkenarioLabsin lähestymistavasta löytää muutakin hyötyä: Ennen kuin kuntien kiinteistödataa voidaan hyödyntää Skenarios-järjestelmässä, digitalisoidaan kuntien kiinteistökanta tarkastamalla/validoimalla kuntien data ja viemällä se digitaalisesti Skenarios-järjestelmään. Vaikka lopputuloksena onkin analytiikkaa kuntien kiinteistöihin liittyvästä korjaustarpeesta, pystytään tällä lähestymistavalla muodostamaan nopeasti kattava kokonaiskuva kuntien kiinteistökannasta. Skenarios-järjestelmässä kiinteistöjä voi tarkastella niin portfolio, eli salkkutasolla, kuin kiinteistöyksikkökohtaisestikin. ”Väittämien” luominen kuntien kiinteistöissä olevien puutteiden kartoittamiseksi: Kuten mallien epävarmuuksia kuvaavassa kappaleessa todettiin, niin SkenarioLabsin mallin antamiin ennusteisiin ei voi kaikissa tapauksissa vielä täydellä varmuudella luottaa. Osa tästä mm. johtuu mallin ja algoritmin systemaattisista oletusvirheistä ja osa kunnilla olevan datan puutteista ja epäjohdonmukaisuuksista. Jokatapauksessa SkenarioLabsin lähestymistapa generoi datan laadusta riippumatta ”väittämiä” kuntien kiinteistöissä tarvittaviin tai oletettavasti tehtyihin toimenpiteisiin liittyen. Nämä väittämät antavat kunnille arvokkaan tarkistuslistan kiinteistöjen tilan kartoitukseen liittyen sekä myös datan laatuun liittyen. Kiinteistökannan digitalisointi ja palvelun antamat väittämät auttavat kuntaa selvittämään myös oman kiinteistödatansa tilan, keskittämään sen ja toteamaan omat puutteet.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Hankkeen alussa kuntien kanssa käydyissä keskusteluissa selvisi nopeasti, että tässä hankkeen tavoitteena olevalle monistettavalle mallille olisi oikealla tavalla toteutettuna todella tilausta Suomen kuntakentässä. Tähän Kira-digi kokeiluhankkeeseen lähti mukaan kokeilukunniksi Vantaan ja Porvoon ja kunnat. Nyt puoli vuotta hankkeen päätyttyä SkenarioLabs on jatkanut jalostetun lähestymistapansa viemistä kuntiin ja mukana on tällä hetkellä kaiken kaikkiaan 33 kuntaa (1.9.2018). Kunnilta tullut palaute tulosten luovutustilaisuuksissa on ollut pääsääntöisesti erittäin hyvää ja on ollut ilo huomata, että analytiikkamme tuo kunnille lisäarvoa kiinteistökannan koosta riippumatta. Olennaista kuntien ripeään mukaan lähtöön on ollut se, että palvelumme ei vaadi kunnalta juurikaan minkäänlaisia toimenpiteitä. Hankkeen aikana on käyty myös keskusteluja sekä myös aloitettu yhteistyötä useiden sellaisten toimijoiden kanssa, kenen intressissä on tehokkaasti mahdollisimman tarkan analytiikan tuottaminen investointeihin liittyvän päätöksenteon tueksi kunnissa ja kaupungeissa. Tällaisia toimijoita ovat olleet mm. Kuntarahoitus ja Kuntaliitto. Olemme myös huomanneet, että tarjoamamme lähestymistapa on Euroopan mittakaavassa uniikki ja olemme syksyn 2018 aikana aloittaneet, muun kiinteistö- ja finanssisektorille pääsääntäisesti tarjoamamme analytiikkamme lisäksi, ”Kunnat kuntoon” - kokonaisuuden viemistä alkuun Ruotsin, Norjan ja Saksan kuntasektorille.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit