KIRA-digi: Tietomallit rakennusten turvallisuuden varmistamisessa | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

AmmattikorkeakouluTeknologiaToimintamalliAugmented reality

476 katselukertaa

Kokeilu on luotu 25.03.2019

Saimaan ammattikorkeakoulu, Etelä-Karjalan pelastuslaitos ja Lappeenrannan kaupunki/Lappeenrannan toimitilat Oy

KIRA-digi: Tietomallit rakennusten turvallisuuden varmistamisessa

Kokeilussa tarkasteltiin, miten ja millä edellytyksillä rakennusten IFC-malleja voidaan hyödyntää rakennusten turvallisuuden varmistamisessa pelastusviranomaisten toiminnassa rakennushankkeen ja rakennuksen käytön aikana. https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/tietomallit-rakennusten-turvallisuuden-varmistamisessa-kira-digi-kokeiluhankkeen-loppuraportti http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7055-61-8 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7055-60-1 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7055-59-5

Miten kokeilu toteutetaan?

Pääosin asetetut tavoitteet saavutettiin. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella on nyt valmiudet käyttää rakennusten IFC-malleja omassa toiminnassaan. Käytön pilotoinnit kannattaa aloittaa maankäytön ja rakentamisen ohjauksessa. Tähän liittyvät prosessit ovat pääasiassa samat kaikissa pelastuslaitoksissa ja hankkeessa laadittujen prosessien kuvausten pohjalta tietomallien jalkauttamista on mahdollista tarkastella myös kansallisesti. Pelastustoiminnassa eli onnettomuustulipalotilanteessa mallien hyödynnettävyys vaatii vielä lisää käytännön testausta, esimerkiksi on testattava ohjelmien käyttöä ja tiedonhakemista partioauton kyydissä ajomatkan aikana kohteelle mentäess

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Pääosin asetetut tavoitteet saavutettiin. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella on nyt valmiudet käyttää rakennusten IFC-malleja omassa toiminnassaan. Käytön pilotoinnit kannattaa aloittaa maankäytön ja rakentamisen ohjauksessa. Tähän liittyvät prosessit ovat pääasiassa samat kaikissa pelastuslaitoksissa ja hankkeessa laadittujen prosessien kuvausten pohjalta tietomallien jalkauttamista on mahdollista tarkastella myös kansallisesti. Pelastustoiminnassa eli onnettomuustulipalotilanteessa mallien hyödynnettävyys vaatii vielä lisää käytännön testausta, esimerkiksi on testattava ohjelmien käyttöä ja tiedonhakemista hälytysyksikön johtoauton kyydissä ajomatkan aikana kohteelle mentäessä.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Hankkeen perusteella rakennusten tietomalleja voidaan hyödyntää laajasti rakennusten turvallisuuden varmistamisessa. Konkreettisina tuloksina hankkeessa tuotettiin seuraavaa: Pelastustoimen ja tilaajan prosessikuvaukset, rakennuksen tietomallien sisältövaatimustaulukoiden päivitys turvallisuuden näkökulmasta, turvallisuusnäkökohdat huomioon ottavat IFC- kohdekorttimalli ja IFC-yhdistelmämalli, malliohjelmien vertailu ja käytettävyyden tarkastelu sekä ohjelmien kehitystarpeiden määrittely. Yksityiskohtaiset tulokset julkaistaan Saimaan ammattikorkeakoulun julkaisusarjan kolmessa julkaisussa. Kokeiluissa kannattaa keskittyä jatkossa entistä enemmän konkreettisten tietomallien käyttötapausten testaukseen.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Etelä-Karjalassa paikallinen pelastuslaitos ottaa käyttöönsä hankkeessa kehitettyjä uusia tietomallipohjaisia toimintatapoja, ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan Lappeenrannan kaupungin omia rakennushankkeita. Kansallisella tasolla tähän liittyen on käynnistettävä jatkokehityshanke, jossa olisi mukana mahdollisimman moni pelastuslaitos. Jatkokehityshankkeessa voitaisi eri pelastuslaitosten yhteistyössä kehittää, määritellä ja testata rakennusten tietomallien, inframallien ja kaupunkimallien käyttötapauksia rakennusten ja rakennetun ympäristön turvallisuuden varmistamisessa. Kokeiluhankkeessa tarkasteltiin rajatusti rakennusten tietomalleja, mutta tulevaisuudessa tarkasteluihin tulee ottaa mukaan myös infran ja rakennetun ympäristön tietomallit ja näitä tulee tarkastella yhtenä kokonaisuutena.