KIRADIGI: Älykäs lämmityksen ohjaus asuinkerrostaloille - asukkaiden ehdoilla | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

TampereApi -talousAlustatalous

763 katselukertaa

Kokeilu on luotu 17.03.2019

Enermix Oy

KIRADIGI: Älykäs lämmityksen ohjaus asuinkerrostaloille - asukkaiden ehdoilla

Tässä hankkeessa testattiin ja kerättiin käytännön kokemuksia asuinkerrostaloihin kehitetystä älykkäästä lämmityksen ohjauspalvelusta, jossa myös asukkaat pääsivät vaikuttamaan asuinolo-suhteisiinsa. Asukkaiden ohjauksen lisäksi palvelu hyödyntää kaukolämmön kysyntäjoustoa, sääen-nustetietoa sekä si

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Pääosin kyllä, tarkempi kuvaus hankkeen loppuraportissa.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Oppi 1: Sisälämpötilojen keskiarvo pystyttiin pitämään selkeästi tavoitellun vaihteluvälin sisällä. Vaih-teluväli voidaan saada parhaimmillaan pidettyä jopa +/- 0,3 asteen sisällä. Oppi 2: Tehdyt säädöt ja älykkäät algoritmit ovat pie-nentäneet kaukolämmön huipputehoa 20-30% ja energiankulutusta keskimäärin 5%.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Hanke jatkuu asiakkaan kanssa tulevina lämmityskausina. Lisäksi on tavoitteena kaupallistaa palvelu Talotohtori 2.0 Digitaaliselle alustalle (www.talotohtori.fi).