Kitsain - säästää tulevaisuutta ehkäisemällä kotien ruoka-, logistiikka- ja aikahävikkiä | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Hiilijalanjälki

1209 katselukertaa

Kokeilu on luotu 04.03.2019

Kitsain.com -tiimi

Kitsain - säästää tulevaisuutta ehkäisemällä kotien ruoka-, logistiikka- ja aikahävikkiä

Kokeilu tuottaa yksinkertaisen ja maksuttoman, globaalisti skaalattavan avoimen koodin sovelluksen, joka ehkäisee ruokahävikin kerrannaisvaikutuksia listaamalla kotona jo olevat ateriat/ainekset, vähentäen turhan ruoan ostamista ja ehdottamalla reseptejä jo hankituista ruoka-aineksista.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Epäluotettava muistinvarainen tilannetieto kotona olevista ruokatarvikkeista ja jäljellä olevista aterioista, sekä tiedostamattomat mahdollisuudet jäljellä olevien raaka-aineiden mahdollistamista aterioista aiheuttavat ilmastoa sekä ihmisiä kuormittavaa turhan ruoan ostamista. Ruokaa ja elintarvikkeita vanhenee ja pilaantuu ja psyyke kuormittuu huonosta omasta tunnosta, kun ruokaa heitetetään hukkaan arjen tiimellyksessä. Jos kaupassa asioidessa ei ole tietoa tämänhetkisestä kodin ruokatilanteesta, tulee helposti ostettua ylimääräistä ruokaa, esim. alennuksesta, heräteostoksena tai varmuuden vuoksi. Tai jos ei muista ostaa jotain tiettyä puuttuvaa tuotetta, se voi aiheuttaa ylimääräisen käynnin kaupassa esimerkiksi autolla. Kokeilun päätavoite on saada ja jakaa lisää tietoa voiko nykyisin arkisella teknologialla saada ihmisiä innostumaan ruokahävikin vähentämiseen kotitalouksissa ajantasaisen ruokatiedon avulla ja saada lisätietoa mitkä eri ulottuvuudet voisivat motivoida eri käyttäjiä ruokahävikin vähentämisessä. Kotien ruokatilanteen seurantaan on yritetty kehittää IT-sovelluksia jo 80-luvulla, olisiko aika vihdoin enemmän kypsä ruoankulutukseen liittyvän tiedon saatavuuden parantamiselle - ilmaston, ympäristön ja käyttäjän lompakonkin nimissä? Piilaaksossa alkaa olemaan jo hieman vastaavia sovelluksia, Suomessa voitaisiin kehittää skaalautuvaa palvelua avoimen koodin ja kuluttajalähtöisyyden näkökulmasta.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kitsain-sovellus helpottaa ajantasaisen ostoslistan ja ruokainventaarion ylläpitämistä ja tekee kodin ruokatiedosta läpinäkyvämpää, seurattavampaa ja ennen kaikkea hyödynnettävämpää kotitalouksien jäsenille. Sovelluksesta näkee saatavilla olevat ja äskettäin loppuneet tuotteet ja itsevalmistetut ateriat. Kun ostoslistalla oleva tuote poimitaan kaupassa ostoskoriin, se pyyhkäistään mobiilisovelluksessa inventaarioon. Ostoslistan "ohi" ostetut tuotteet voi lisätä inventaarioon viivakoodilla, kirjoittamalla tai puhumalla joko kaupassa tai esimerkiksi kotona. Tulevaisuudessa inventaarion voi päivittää koneellisesti kuitin/rajapinnan avulla. Kotona itse valmistettavat ateriat ja annokset voi myös halutessaan lisätä inventaarioon joko puheella tai kirjoittamalla ja niiden jäljellä olevaa määrää voi myös päivittää. Näin esimerkiksi perheen nuorisoa voi muistuttaa jäljellä olevista annoksista. Myös pakastimeen siirrettävät tuotteet/ateriat voi lisätä listalle muistutuksen kera, jotta pakastin ei täyty sinne viimeisenä käyttöpäivänä siirretyistä UFO:ista (Unidentified Frozen Object). Kun tuote tai itse valmistettu ruoka loppuu kotona, se lisätään loppuneiden listalle joko viivakoodin avulla, puheella tai kirjoittamalla. Ennen kauppaostosten tekoa voi valita loppuneiden listalta ostoslistalle lisättävät tuotteet ja selata aterioita joita on jo mahdollista valmistaa ilman että kauppaan täytyy mennä. Tulevaisuudessa sovellus ehdottaa ostoslistalle tuotteita eri teemojen mukaisesti, jos käyttäjä niin haluaa - esim. allergiat, ruokavaliot, hinnat ja etäisyydet huomioiden. Kokeilu voidaan toteuttaa vain tietty kohderyhmä silmälläpitäen. Tulevaisuudessa sovellus voi ehdottaa ruokaostosten yhteiskuljetuksia naapuruston/ohiajavien kesken, ostamista lähituottajilta tai ylijääneen ruoan tarjoamista siitä kiinnostuneille (lainsäädäntö huomioiden), sekä mm. viivakoodien avulla neuvoa kunkin pakkausjätteen lähimmän kierrätyspisteen pienkiinteistöissä ja/tai pakkausten yksilöllisten tokenien perusteella mahdollistaa esim. muovipakkausten kierrätyksen panttia vastaan. Myös kulutetun ruoan tilastoilla, ympäristö-, terveys- ja eettisen tiedon ulottuvuuksilla on mahdollista aktivoida käyttäjiä arvioimaan ja esimerkiksi vertailemaan kulutustapojaan. Kiertotalousteeman mukaisesti tietoja ylläpidettäisiin kotikeittiöissä ideaalisimmillaan ylimääräiseksi jääneeseen älypuhelimeen tai tablettiin asennettavalla kevytsovelluksella, jotta sovellus olisi aina saatavilla keittiössä, eikä sidottuna jonkun tietyn perheenjäsenen/asukkaan puhelimeen. Jos kokeiluun osallistuva perhe/käyttäjä haluaa käyttää sovellusta ja päivittää tietoja pääosin puheella, sitä voi kokeilla Raspberry Pi -minitietokoneella Google Homen ja mahdollisesti myös Amazon Alexan tarjoaman puheentunnistusrajapinnan kautta. Kitsain-projektin mahdolliset kaupalliset intressit tulevaisuudessa tulisivat koskemaan sovelluksen yhteydessä tarjottavaa sisältöä, tuotteita tai palveluita, joiden käyttö tai hankinta olisi palvelun käyttäjän itse päätettävissä. Ideaa voi kehittää ja kokeilla iteratiivisesti, toteuttamalla kokeilun alussa ostoslistasta, inventaariosta, reseptitietokannasta ja tiedonsyöttötavoista vain rajatut toiminnot ja kehittää sovellusta kokeilussa tärkeiksi osoittatuvien painopistealueiden mukaisesti. Tavoitteena on innostaa konseptin kehitykseen mukaan ilmasto- ja ympäristötekojen tekemisestä kiinnostuneita kansalaisia, kehittäjiä, palvelumuotoilijoita, ruokapalveluammattilaisia, sisällöntuottajia (reseptit), tutkijoita, sovelluksia kehittäviä yrityksiä, julkisia toimijoita, itsenäisiä kauppiaita, kauppaketjuja, sekä myöhemmässä vaiheessa maatalousyrittäjiä, ravintolapalveluiden tarjoajia, logistiikkayrityksiä, terveystoimialan toimijoita unohtamatta. Sovelluskoodi jaetaan GitHub.com:ssa, taustapalvelu toteutetaan pääosin Google Cloud Platformissa tai Amazon Web Services:ssä (mahdollisesti toteutetaan myös pelkästään kodissa sijaitsevan ohjelmiston tuki). Sovelluskoodi lisensoidaan MIT tai GPL 2 -lisenssillä. Ylempänä kuvatut mahdolliset liittyvät osat tulevaisuudessa (kaupalliset intressit - sisällöt, tuotteet tai palvelut) voidaan lisensoida eri tavalla. Kokeilussa testataan myös perinteisten/yksinkertaisempien tapojen edelleen kehittämistä ruokahävikin vähentämisessä osalla käyttäjistä, esim. tussitaulu jääkaapin ovessa, ruokarasioiden laputtaminen, pakkausten avaamispäivämäärien merkintä tussilla tai esimerkiksi valokuvan jakaminen kotitalouden jääkaapin sisällöstä päivittäin. Näissäkin tapauksissa tutkimustiedon keruu ja analysointi tapahtuu pääosin sähköisesti. Kokeilussa konsultoidaan asiantuntijoita GDPR:ään liittyvien vaatimuksien saavuttamiseksi kokeilun aikana. Kokeilua edistetään koko kokeilujakson ajan pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Kokeilu suoritetaan kahden viikon sprinteissä, etenemistä ohjataan päivittäisillä ja viikottaisilla (virtuaali) tapaamisilla

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilua hallinnoi Kitsain-tiimi (tiimiesittely http://kitsain.com :ssa). Avoimen koodin ydinsovelluksen kehittämiseen ostetaan palveluja budjetin rajoissa. Myös muihin kokeilun vaiheisiin voidaan ostaa kokeilun edellyttämiä palveluja tai tuotteita, jos ne täyttävät järjestäjän kokeilulle antamat ehdot. Mahdollisimman suuri osa työstä pyritään teettämään opiskelijoilla, jolla on kokemusta sovellus- tai palvelukehityksestä.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Suurin osa (5000 euron) budjetista käytetään sovelluskehitys- ja mahdollisesti myös muotoilupalvelujen ja muiden asiantuntijapalvelujen maksamiseen. Noin 500-1000 euroa käytetään mahdollisesti laitehankintoihin, jotka kokeilun päättyessä lahjoitetaan esimerkiksi koulujen/kirjastojen ICT-työpajatoimintaan. Kokeilulla/konseptilla ei ole eikä ole olllut muuta rahoitusta tai liittyvää yritystoimintaa/samanlaajuisia kokeiluja.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kitsain-tiimillä on monipuolista osaamista nykyaikaisesta ketterästä tuote- ja palvelukehityksestä, sekä myös projektinhallinta- ja markkinointikokemusta. Tiimissä on akateemista taustaa kotitaloustieteestä ja mm. ympäristönsuojelusta. Tiimillä on myös laajat verkostot kokeilun tukena.