Kokeile korjauspalvelua | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

Kiertotalous

922 katselukertaa

Kokeilu on luotu 30.08.2017

Lahden ammattikorkeakoulu

Kokeile korjauspalvelua

Tuotteiden käyttöajan pidentäminen korjaamalla on osa kiertotaloutta mutta käytännössä korjaaminen on usein hankalaa ja kallista. Palveluita tarjoavat yritykset ovat enimmäkseen pieniä, toimipisteet ovat hajallaan ja aukioloajat voivat olla hankalat työssäkäyville. http://www.lamk.fi/Ajankohtaista/Sivut/Korjauspalveluille-on-kysynt%C3%A4%C3%A4-P%C3%A4ij%C3%A4t-H%C3%A4meess%C3%A4.aspx

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kokeilun avulla lisätään tietoa paikallisista korjaus- ja huoltopalveluista, helpotetaan niiden saavutettavuutta ja edistetään korjausliiketoimintaa. Samalla kannustetaan kuluttajia korjaamaan tuotteita ja ostamaan laadukkaita tuotteita, jotka on mahdollista korjata. Kokeilun tavoitteena on selvittää, onko pilotoidun kaltaisen korjauspalvelutoiminnan kannattavuudelle edellytyksiä.

Miten kokeilu toteutetaan?

Tarjotaan kuluttajille helposti saavutettava paikka, johon erilaiset korjattavat tuotteet voi tuoda. Tämä helpottaa korjauspalveluiden käyttöä ja tukee pienten korjausyrittäjien toimintaa tuomalla uusia asiakkaita. Testataan keskitetyn korjauspalvelupisteen toimivuutta muutaman tuotteen ja korjauspalveluita tarjoavan yrityksen kanssa kolmen viikon ajan. Pilotin aikana testataan liiketoimintamallia ja siihen liittyviä haasteita mm. logistiikan osalta. Samalla kerätään tietoa kuluttajien asenteista korjauspalveluiden käyttöön. Syksy 2017

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Lahden ammattikorkeakoulu yhteistyökumppaneiden kanssa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti on 2000 euroa. Budjetista korvataan kokeiluun osallistuvien yrittäjien kuluja ja korjattavien tuotteiden kuljetuskustannuksia. Tällä kannustetaan yrittäjiä osallistumaan ja saadaan palvelu edulliseksi kuluttajille.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kokeilu on osa LAMKin EAKR-rahoitteista Kiertoliike-projektia. Projektin kiertotalousasiantuntijat tuovat oman osaamisensa pilottiin. Pilotin henkilöstö- ja viestintäkulut rahoitetaan Kiertoliike-projektista.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilussa testattiin onnistuneesti korjauspalvelua kolme viikkoa kestäneen pilotointijakson aikana. Kokeiluun osallistui kaksi korjauspalveluyrittäjää ja korjattavia tuotteita oli noin 50 kpl.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kokeilu osoitti, että korjauspalveluille on kysyntää ja keskitetty palvelu sai positiivista palautetta sekä asiakkailta että yrittäjiltä. Palautekyselyn perusteella kokeilu oli suosituin yli 50-vuotiaiden käyttäjien keskuudessa. Lähes puolet vastanneista löysi palvelun paikallislehdessä olleen jutun perusteella ja noin 30% oli kuullut palvelusta ystävältään. Käyttäjät suosittelisivat palvelua ystävilleen. Korjauspalvelupisteeltä toivottiin pidempää aukioloaikaa sekä mahdollisuutta tuoda useampia tuotteita korjattavaksi. Kokeilussa korjatut tavarat noudettiin kirjaston Lahti-pisteeltä sen aukioloaikojen puitteissa ja palvelu kohdistui tekstiileihin sekä suutaripalveluihin. Tuotteiden korjauksen maksujärjestelyt olivat yksi haaste kokeilussa ja tämä rajasi myös valmiiden tuotteiden noutoaikaa. Oppeina muille kokeilijoille on varata riittävästi aikaa käytännön järjestelyihin. Omassa kokeilussamme juuri maksuliikenteen järjestäminen sekä oikeanlaisen keräysastian löytäminen veivät odotettua enemmän aikaa. Toiseksi viestinnässä kannattaa hyödyntää mahdollisimman montaa eri kanavaa. Kokeilussa hyödynnettiin etenkin Facebookia ja sen paikallisia ryhmiä, mutta loppujen lopuksi vain muutama henkilö huomasi palvelun tätä kautta. Korjauspalvelun kokemukset kootaan vielä liiketoimintasuunnitelman muotoon. Lisäksi suunnitelmissa on jatkaa korjauspalveluiden kokeilua Päijät-Hämeen muihin kuntiin suuntautuvalla kokeilulla keväällä 2018.