The Snowman - Koko Kemin älyroskis | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta
  • Sparrausta

Kokeilun teemat

Iot (esineiden internet)YhteisöllisyysHiilijalanjälki

1501 katselukertaa

Kokeilu on luotu 30.04.2020

The Snowman - Koko Kemin älyroskis

Tavoite on kannustaa kemiläisiä roskaamisen vähentämiseen ja entistä parempaan jätteiden lajitteluun. Tarkoituksena on tuoda kaupunkiorganisaation sisällä jo toteutettu jätteidenlajittelu olennaiseksi osaksi myös kuntalaisten arkea kaupungin sisäsatamassa ja Perhepuistossa. Lisäksi tavoitteena on sopeuttaa näiden kokoontumispaikkojen jätteidentyhjennysvälit käyttöä vastaavaksi. Kokeilun paikkana on sijoittaa aurinkokennolla varustettu älyroskis kesäajaksi sisäsatamaan ja sen siirto talveksi Perhepuistoon tai LumiLinna-alueelle. Sekä älyroskis että alueella olevia älyttömiä roskiksia tuunataan teippaamalla Kemin kaupungin “Saving Our Snowman” -teeman mukaisiksi (älyroskis lumiukoksi, jonka suuna on roska-aukko). Älyroskis otetaan käyttöön kestävän kehityksen tapahtuman yhteydessä: live-tapahtuma paikan päällä, jos tapahtumat ovat tuolloin sallittuja ja jos poikkeustila jatkuu, järjestetään virtuaalinen tapahtuma. Sisäsatama ja Perhepuisto ovat kaksi eri paikkaa, jotka keräävät kemiläisiä yhteen. Sisäsatama on kesäisin kemiläisten “olohuone”, Perhepuistossa on kesäisin liikennepuisto ja leikkikenttä ja talvisin luistelubaana ym. talvisia aktiviteetteja. Älyroskiksessa on aurinkokennolla toimiva puristin, jonka ansiosta tyhjennysvälit ovat pidemmät kuin vastaavan kokoisessa normaaliroskiksessa. Lisäksi roskis voidaan ohjelmoida ilmoittamaan tyhjennyksestä vastaavalle, koska se on aika tyhjentää. Tämä on hyödyllinen toiminto erityisesti näissä kohteissa, joissa roskien määrä vaihtelee runsaasti eri ajankohtina. Tällä kokeilulla pyritään vähentämään hiilijalanjälkeä ja kokeilu on “villi kortti” eli kuntien uusia ilmastoratkaisuja. Kokeilu on osa Kemin kaupungin kestävän kehittämisen toimintaa. Kaupungilla on ISO 14001 –ympäristösertifikaatti. Sertifiointia laajennetaan asteittain koskemaan yhä useampia kaupungin toimintoja. Tällä hetkellä mm. kaikki Kemin koulut on sertifioitu. Tällä kokeilulla innostetaan kemiläisiä ruohonjuuritason ilmastotekoihin.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Älyroskis ohjelmoidaan ilmoittamaan tyhjennyksestä vastaavalle, koska se kaipaa tyhjennystä. Tämä auttaa sopeuttamaan tyhjennysvälit järkeviksi. Sisäsatama on kemiläisten kesäinen olohuone, jossa ihmismäärä vaihtelee runsaasti säästä ja tapahtumista riippuen. Perhepuistossa viihtyvät lapset ja lapsiperheet ja senkin kävijämäärä vaihtelee paljon säästä, viikonpäivistä ja loma-ajoista riippuen. Tästä syystä jätehuollon järkevä organisoiminen alueilla on haastavaa: säännöllinen tyhjennysväli ei ole rationaalinen vaihtoehto. Kaupunkiorganisaatiossa meneillään olevassa jätehuoltoselvityksessä on tullut esiin sujuvan jätehuollon haasteellisuus (sopivat tyhjennysvälit, astiamäärät) etenkin epätasaisesti ja –säännöllisesti toimivissa kohteissa. Jätteenkuljetusautojen ajokilometrien rajaaminen vain välttämättömään on ekologista, pienentää ajojen aiheuttamia kasvihuonepäästöjä ja tyhjennysten sopeuttaminen toimintaa vastaavaksi säästää myös rahaa. Älyroskiksessa on aurinkokennolla toimiva puristin, joka lisää astian tilavuutta 5- tai 10-kertaiseksi, jolloin tyhjennysvälit ovat pidemmät kuin normaalissa jäteastiassa. Astian tuunaaminen hauskaksi Snowman-hahmoksi opettaa etenkin lapsia “ruokkimaan roskista” sen sijaan, että roskittaisivat luontoa. Alueilla on myös muita, tavallisia jäte-/lajitteluastioita, jotka tämän kokeilun yhteydessä lisätään ja teipataan näyttäviksi ja kiinnostaviksi. Astioihin teipataan mm. lajitteluinfoa. Älyroskis ei ole käytössä Kemissä eikä vastaavaa käyttökokeilua kahden paikan kesken ole tehty ja seurattu systemaattisesti. Älyroskis ja tapahtuma pyrkivät lisäämään tietoisuutta ilmastoratkaisuista ja jakavat tietoutta kunnan toimenpiteistä. Kemin kaupunki haluaa lisätä uusiutuvan energian käyttöä toiminnoissaan. Tämän kokeilun avulla saadaan tietoa aurinkokennoratkaisujen toimivuudesta Kemin leveysasteilla.

Miten kokeilu toteutetaan?

*Kesäkuu 2020: älyroskiksen hankinta (toimitusaika n. 5 vk), "älyttömien" roskisten / lajitteluastioiden hankinta, teippausten suunnittelu *Heinä - elokuu 2020: teippaukset älyroskis ja Perhepuiston "älyttömät" roskikset / lajitteluastiat , älyroskiksen asennus sisäsatamaan. *Elokuun loppu - syyskuu 2020: Vihreä Kemi -yleisötapahtuma, jos yleinen tilanne sallii, somekampanja / -tapahtuma, etenkin jos live-kokoontumiset kielletty. Tapahtuman teemana Vihreä Kemi: plogging, lajitteluopastus, kilpailu(ja), arvontaa yms. aiheeseen liittyvää tiedonvälitystä osallistaen, lapset huomioiden *Lokakuu 2020: älyroskiksen siirto Perhepuistoon tai LumiLinna-alueelle, riippuen yleisestä rajoitustilanteesta (mm. onko ympärivuotinen LumiLinna avoinna), älyroskiksen käyttöönotto uudessa paikassa *Marras - joulukuu 2020: Vihreä Kemi –yleisötapahtuma Perhepuistossa: yleinen rajoitustilanne ja säätilanne vaikuttaa live-tapahtuman ajankohtaan (Perhepuistoon jäädytetään talveksi luistelubaanat), somekampanja / -tapahtuma, etenkin jos live-kokoontumiset kielletty *Viestintä: somekampanjoita ja live-tapahtumat (jos koronatilanne sallii) käyttöönoton ja roskiksen paikan vaihtumisen yhteydessä, Kemiläinen-lehteen juttu (=Kemin kaupungin tiedotuslehti), mediatiedote paikalliselle medialle, pop up –tapahtumia (1-2 kokeilun aikana) yhteistyössä Kemin kestävän kehityksen hankkeiden kanssa.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Asennukset ja siirrot: Kemin kaupungin teknisen toimialan henkilökunta. Viestintä ja tapahtumajärjestelyt: Kemin kaupungilla meneillään olevat kestävän kehityksen hankkeet. Kokeilu liittyy laajempaan kestävän kehityksen ja vihreiden ratkaisujen kokonaisuuteen Kemissä, joten mukana on laaja joukko tekijöitä ja osallistujia omalla työpanoksellaan.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Älyroskis 5 000 €, muut jäteastiat lajitteluun 2 500 €, asennus-/pohjatyöt (kaupungin omana työnä), astioiden teippaukset: suunnittelu ja työ 2 000 €, tapahtuman kustannukset (jos voi järjestää) 500 €. Yht. 10 000 € + oma työ

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kokeilun toteuttaa Kemin kaupunki. Kokeilua koordinoi Kemin kaupungin hallinnoima Vihreä ja kestävä Kemi –hanke (EAKR). Älyroskiksen asennuksen ja siirrot hoitaa kaupungin tekninen toimiala. Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan myös kaupungin muiden hallintokuntien kanssa. Astioiden teippaukset hankitaan ostopalveluna. Tapahtumiin osallistuu myös muita kestävän kehityksen teemaan liittyvä toimijoita: muita hankkeita, yrityksiä, yhdistyksiä jne.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Kokeilun oppi: Jos älyroskis osoittautuu toimivaksi ja järkeväksi ratkaisuksi, niitä voidaan hankkia resurssien mukaan myös muihin sopiviin kohteisiin. Älyroskis toimii kokeilun paikkana aurinkokennojärjestelmien toimivuudesta Kemin leveysasteilla: Jos todetaan toimivaksi, jatkotoimenpiteenä voi olla paitsi vastaavien jäteastioiden lisääminen myös muiden aurinkoenergiaratkaisuiden esim. aurinkokennolla toimivien sähköpyörien latauspisteiden asentaminen Kemin kaupungin pyöräkatoksiin. Kokeilulla kannustetaan kemiläisiä ja muita ruohonjuuritason ilmastotekoihin, roskaamisen vähentämiseen ja entistä parempaan jätteiden lajitteluun. Seuranta: älyroskiksen toiminnan seuranta: käyttöaste, tyhjennysväli, aurinkokennon toimivuus eri vuodenaikoina (elo-joulukuu 2020), silmämääräinen yleisen roskaantumisen seuranta. Tapahtumiin osallistuneiden määrä. Jätteentyhjennysten kertoja ja kustannuksia seurataan ja verrataan vastaavaan aikaan edellisinä vuosina. Alueiden roskaantumisen määrää arvioidaan silmämääräisesti: ovatko älyroskis ja muut mielenkiintoisiksi teipatut roskikset vähentäneet roskittamista. Seurannan tulosten perusteella arvioidaan mahdolliset lisähankinnat ja roskisten tuunaamiset huomiota herättäviksi laajemminkin.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Tämä on Kemin kaupungin hakema kokeilu.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Kokeilu ei saa rahoitusta muualta. Älyroskiksen hankintaa ei toteuttaisi ilman ministeriön rahoitusta.