Kompostikuivikepalvelu | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta
  • Sparrausta

Kokeilun teemat

YmpäristöIlmastoLiiketoimintaKiertotalousJätteen määrän vähentäminenKierrätys

1394 katselukertaa

Kokeilu on luotu 29.04.2020

Kompostikuivikepalvelu

Tarjotaan Keski-Savon Jätehuollon asiakkaille kompostikuiviketta kotiinkuljetuksena.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Syken tuoreimman kasvihuonekaasupäästölaskelman mukaan 9,0 % Varkauden kaupungin päästöistä syntyy jätteen käsittelystä. Leppävirralla osuus on 7,4 %, Joroisissa 5,0 %, Juvalla 4,4, % ja Heinävedellä 7,4 %. (https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/) Biojätteen osuus sekajätteen joukossa on iso ympäri Suomen (eri jätteen koostumustutkimusten mukaan jopa 39%), eikä Keski-Savo ole asiassa poikkeus. Biojäte aiheuttaa ongelmia jätteenpoltossa ja lisää prosessin huoltotarpeita. Lisäksi biojätteen päätyessä polttoon, jätehierarkian etusijajärjestys ei toteudu. Keski-Savon Jätehuolto Llky erilliskerää biojätettä ja toimittaa sen käsiteltäväksi Akonniemen kompostointilaitokselle. Jätehuoltoyhtiön toiminta-alue on kuitenkin laaja ja kattaa paljon haja-asutusalueiden kiinteistöjä. Omakotitaloalueilla kiinteistöillä on tyypillisesti vain sekajäteastia. Etenkin taajamien ulkopuolella kotikompostori onkin varteenotettava vaihtoehto kierrätysasteen tehostamiseen. Kotikompostoinnin lisääminen parantaa polttoon menevän sekajätteen laatua, mikä parantaa polttoa sekä vähentää polttolaitoksen huoltotarvetta. Samalla biojätteen sisältämät ravinteet saadaan talteen ja kiertoon. Kotipihalla kompostoitua multaa voi hyödyntää puutarhassa. Keski-Savon Jätehuolto Llky toteutti pari vuotta sitten kokeilun lämpökompostoreiden myynnistä asiakkailleen kotiinkuljetuksena, maksettavana erissä normaalin jätelaskutuksen yhteydessä. Positiivisen palautteen ja kokeilusta saatujen hyvien tulosten perusteella kompostorimyynnistä on tullut vakiintunutta toimintaa. Useista hyvistä käyttäjäkokemuksista huolimatta kotikompostin käyttöä vierastetaan kuitenkin edelleen. Sen luullaan haisevan, jäätyvän, vaativan paljon huoltoa ja kompostikuiviketta pitää kantaa kaupasta säkkitolkulla. Jätehuoltoyhtiö haluaa vastata tähän haasteeseen tekemällä kompostoinnin mahdollisimman helpoksi.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilussa pilotoidaan uutta palvelua jätehuoltolaitoksen koko toiminta-alueen kiinteistöille. Keski-Savon Jätehuolto on jo parin vuoden ajan myynyt lämpökomposteja kiinteistöille kotiinkuljetuksella. Tässä kokeilussa palveluvalikoimaan lisätään itse tuotettu kompostikuivike, joka haketetaan, säkitetään ja toimitetaan asiakkaille kotipihaan. Kokeilu luo uudenlaista kiertotalousliiketoimintaa alueelle. Kokeilussa pilotoidaan mikä on hakkeelle sopivaa palakokoa, jotta saadaan kiertotalouteen A-luokan haketta. Kokeillaan erilaisilla palakoon hakkeilla, millä päästään parhaaseen tulokseen, mikä antaa riittävän ilmavuuden kompostointiin, jotta komposti toimii parhaiten. Lisäksi selvitetään käyttäjien mielipiteitä tuotteen käytettävyydestä, sopivasta hinnasta sekä säkkikoosta. Riikinnevan jäteasemalla haketetaan puupohjaista materiaalia. Hake menee tällä hetkellä vain polttoon. Hakkeen hyötykäyttö kuivikemateriaalina edistää kiertotalousliiketoiminnan toteutumista. Kokeilu toteutetaan kesä-joulukuu 2020 välisenä aikana.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Keski-Savon Jätehuolto Llky. Keski-Savon Jätehuolto on viiden kunnan omistama liikelaitos. Liikelaitoskuntayhtymän omistajina ovat Varkauden kaupunki sekä Leppävirran, Joroisten, Heinäveden ja Juvan kunnat. Kokeilu toteutetaan kaikkien viiden omistajakunnan alueella.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti: 2000 e materiaalit (säkit, kiinnitysmateriaalit) 3200 e viestintä- ja markkinointi (tuotelogo, ilme, lehti-ilmoittelu) 800 e varastointi ja logistiikka 4000 e henkilöstökulut Keski-Savon Jätehuolto Yhteensä 10 000 e. Kokeilussa hyödynnetään lisäksi Keski-Savon Jätehuollon henkilöstö- ja kalustoresursseja siten, että hankkeen muut haetun budjetin ylittävät kustannukset toteutetaan omana työnä.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Keski-Savon Jätehuollon osaaminen ja henkilöstö sekä haketus- ja kuljetuskalusto. Varkauden kaupungin kehittämisyhtiö Navitas Kehitys Oy:n viestintäosaamista voidaan käyttää apuna lehti-ilmoitusten ym. laatimisessa.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Opimme kokeilusta, millaista lisäarvoa uusi palvelumuoto antaa, ja lisääkö kotikompostoinnin käytännön helpottaminen ihmisten kiinnostusta kotikompostointiin. Kokeilusta opitaan myös tuotteesta, mikä on optimaalinen kuivikejakeen koko, hinta, säkkikoko. Mittareina kuivikesäkkien menekki, lämpökompostien menekki verrattuna aiempaan, kyselyt ja yhteydenotot. Käyttäjäkokemuksia selvitetään koko kokeilun ajan. Kokeilun lopussa käyttäjiltä kerätään lisäksi palautetta palvelusta, kuivikkeen laadusta, säkkikokojen sopivuudesta jne. Aktiivisen vuorovaikutuksen myötä on mahdollista, että kokeilun aikana käyttäjiltä nousee esiin myös uusia kierrätysastetta nostavia ideoita ja innovaatioita.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Keski-Savon Jätehuolto on viiden kunnan omistama liikelaitos. Liikelaitoskuntayhtymän omistajina ovat Varkauden kaupunki sekä Leppävirran, Joroisten, Heinäveden ja Juvan kunnat. Alueen kunnissa asuu viimeisimmän väestötiedon mukaan reilut 44 000 asukasta. Lisäksi alue on vahvasti Järvi-Suomen mökkeilyalueen sydämessä, joten kuntien vapaa-ajan asukkaat nostavat mökkeilykauden aikana alueen väkilukua ja sitä kautta jätehuollon asiakasmääriä. Hanketta on ideoitu Varkauden kaupungin teknisen toimen kanssa, ja kokeilu toteutetaan kaikissa toiminta-alueen kunnissa.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Kokeilu ei saa muuta rahoitusta. Kokeilua ei voida toteuttaa ainakaan tällä aikataululla, mikäli kokeilu ei saa ympäristöministeriön kokeilurahoitusta.