Kotihoidon digiviestivihko | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

IkäihmisetOmaishoitoPalvelutaloArjenhallintaDigisotetaidot

1547 katselukertaa

Kokeilu on luotu 03.10.2018

Nobileo Oy

Kotihoidon digiviestivihko

Tiedon jakaminen koti- ja vanhustenhoidon asukkaiden hoidosta toteutetaan niin, että asiakkaan tiedot syötetään hänen henkilökohtaiseen potilastietopankkiinsa. Tietoon pääsee käsiksi sekä hoitohenkilökunta että omaiset salatun BLE-teknologian avulla.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kotihoidossa olevan henkilön luona käy usein useita hoitorinkiin kuuluvia ihmisiä ja jopa päivittäin vaihtuvia työntekijöitä. Usein tiedon jakaminen henkilön hoitoon- ja terveydentilaan liittyvistä asioista voi olla hankalaa esim. hoitohenkilökunnan ja omaisten välillä. Haluamme parantaa ja nykyaikaistaa avointa informaation jakamista digitaalisin keinoin. Idea pureutuu myös tiukasti kaikkien kotihoitoon osallistuvien omaisten tiedonsaantioikeuksien puutteisiin. Tärkeää olisi, että digiviestivihko avaisi nopeasti kaikki ajankohtaiset asiakkaan tiedot, joka edesauttaisi niin asiakkaan kuin omaistenkin hoitokokemusta. 1) Miten kotihoitoa pystytään tehostamaan idean avulla 2) Miten omaiset reagoivat siihen, että saavat reaaliaikaista tietoa asiakkaan luo tullessaan 3) Miten hoitohenkilökunta reagoi siihen, että myös omaiset antavat tietoja potilaan tilasta 4) Miten palvelusta saadaan henkilötietojen käsittelyn kannalta hyväksytty ja lain kirjaimen täyttävä ratkaisu.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kotihoitoasiakkaan luokse asennetaan BLE-teknologiaan perustuva lähetin, joka lähettää halutulle etäisyydelle (1-4 metriä) signaalia suoraan mobiililaitteeseen, niin että siitä vastaanottolinkkiä painamalla pääsee asiakkaan tietoihin. Pääsy asiakkaan tietoihin turvataan PIN-koodilla tai salasanalla. Asiakkaan tietoihin saadaan kaikki tarpeellinen data kotihoidon käynteihin, hoitotoimenpiteisiin, lääkkeisiin ja yleiseen käytännön toimintaan liittyen. Ideaa testataan asentamalla pilottikohteisiin lähetinmajakka, joka lähettää linkkiä joka ohjaa verkossa olevaan asiakaskohtaiseen tietovarastoon. Tämä data voi sisältää käytännössä mitä tahansa relevanttia tietoa asiakkaasta, joka halutaan jakaa kotihoidon ja omaisten kesken. Kokeiluun osallistuvat kirjoittavat (tai puhuvat jos käytetään puheohjausta) käynnin tiedot palveluun. Keräämme jatkuvaa palautetta osallistujilta siitä, miten he kokevat uuden palvelun käytettävyyden. Kokeilun valmistelu loppuvuodesta 2018 ja varsinainen toteutus rajatulle segmentille tammi-helmikuussa 2019.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Tiimissä on hoitoalan ja tietotekniikan kokeneita ammattilaisia. Majakkateknologian toimittaa suomalainen alan johtava toimija ja varsinaisen kokeiluhankkeen toteutus tehdään Nobileon omilla resurseilla ja yhteistyöverkostoa hyödyntäen.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

10 000€

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kokeilun toteuttamiseen meillä on asiantunteva tiimi, joka koostuu sekä tuotekehitysosaamisesta että käytännön toteuttajista. Lisäksi hyödynnämme olemassa olevia verkostojamme.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Saavutti. Olisimme tosin halunneet vielä laajemmin testata ideaa palvelutaloissa ja saada erityisesti asiakkaiden omaisilta palautetta idean toteutuksesta ja jatkokehitysideoita.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Yksinkertaiselle viestintäpalvelulle, jossa huomioidaan kotihoidon asiakas, omaiset ja kotihoidossa työskentelevät, on tarve. Nykyisissä raportointityökaluissa omainen lähtökohtaisesti unohdetaan. Kotihoidon reissuvihkossa omaiset näkevät kotihoidon kommentit käynneiltä, ja kokevat, että ovat enemmän huomioituja ja läsnä asiakkaan arjessa. Järjestelmän integrointi olemassa oleviin järjestelmiin on kriittistä. Vinkkinä voisin sanoa, että rohkeasti kokeilemaan ja toteuttamaan pienelläkin budjetilla ideaa käytännössä. Käyttäjäkokemukset ovat kullan arvoisia.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kokoamme oppeja ja kartoitamme etenemismahdollisuuksia. On selvää, että tuotekehitystä tarvitaan idean kaupallistamiseksi varsin paljon. Riski on, että muiden käytössä olevien järjestelmien rajapintojen saanti on tässä kohtaa haastavaa.