Kotkan-Haminan seudun toimijoille työskentely-&kokoustukikohta Helsingin keskustassa | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

YhteistyöLiikenne

1301 katselukertaa

Kokeilu on luotu 24.06.2019

Cursor Oy

Kotkan-Haminan seudun toimijoille työskentely-&kokoustukikohta Helsingin keskustassa

Kokeillaan Helsingin keskustassa hyvien julkisen liikenteen yhteyksien päässä olevassa sijainnissa kokouskäyttöä sekä lyhytaikaista työskentelyä varten toimivaa tilayhteistyötä Kotkan-Haminan seudun toimijoille http://www.cursor.fi/kampinkokoustilat

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kotkan-Haminan seudun toimijoille yhteys pääkaupunkiseutuun on erittäin tärkeä. Yhteyden yksi osa on toimivat tilat Helsingin keskustassa myös niille toimijoille, joilla ei ole omaa toimipistettä Helsingissä. Miten Helsingin Kampissa toimii tila Kotkan-Haminan seudun toimijoille

Miten kokeilu toteutetaan?

Haastetta voidaan ratkaista siten, että muodostetaan Helsingin keskustaan tukikohta, jossa seudun toimijat voivat totutusti pitää kokouksia / tapaamisia sekä tehdä lyhytaikaiseti töitä esimerkiksi tapaamisten /tilaisuuksia välillä. Kokeillaan Helsingin Kampissa toimivan kokous- ja coworkingtiloja tarjoavan toimijan kanssa yhteistyötä. Sijainnissa on keskeistä mahdollisimman läheinen sijainti Helsingin Kampin kaukoliikenneterminaalia ajatellen, johon on suorat ja nopeat linja-autoyhteydet Kotkasta sekä Haminasta. Tilaan rakennetaan myös seudun näkyvyyttä sekä pidetään esillä seudun aineistoa - näin tila toimii paremmin seudun toimijoille sekä muodostaa myös "tuttua fiilistä". Helsingin Kampissa tehtävän tilayhteistyön kokeilu käynnistetään keväällä 2018 ja kokeilu jatketaan vuoden 2018 loppuun.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Cursor Oy - kumppanina Business Center Papula Oy

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilu käynnistetään osana laajempaa joustavaa työntekoa kehittävää Kotka-Hamina-Kamppi - hubconnection - hanketta, jonka kokonaisbudjetti on 69 290 eur. Hankkeen omarahoituksesta 50 % on Kotkan-Haminan seudun seutubudjetista ja 50 % tukena Kymenlaakson Liiton kautta AIKO-tukena.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Seudullisena kehittämisyhtiönä verkostot Kotkan-Haminan seudun yrityksiin sekä muihin toimijoihin.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Saavutti osin - tilayhteistyö saatiin onnistuneesti käyntiin maaliskuussa 2018. Käyttömäärä jäi tavoiteltua alhaisemmaksi vuoden 2018 loppuun kestäneessä. Kokeilussa kaikilla Kotkan-Haminan seudun toimijoilla oli 40 % alennus kokoustiloista ja coworking-passista Kampin Sähkötalossa sijaitsevassa BC Papula Oy:n (nyk. Village Works) sijaitsevista tiloista.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kokeilu korosti viestinnän tärkeyttä. Kokeilussa konkretisoitui myös toimintamallien muutoksen haaste - toimijat, jotka ovat tottuneet käyttämään jotain tiettyä tilaa Helsingin suunnalla, eivät vaihda tottumuksia, vaikka etuja olisi tarjolla (tässä tapauksessa alennus sekä leimautuminen omaan seutuun).

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kokeilua päätettiin jatkaa erillisellä Kotkan-Haminan seutubudjetin tuella vielä vuoden 2019 ajan.