KouluBotti | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

Tekoäly

1171 katselukertaa

Kokeilu on luotu 01.06.2018

Kauniaisten kaupunki, sivistystoimi

KouluBotti

Tekoäly tutuksi koululaisille. Opiskelijat suunnittelevat omiin tarpeisiinsa vastaavan botin. http://kokohelagrani.fi

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Tekoäly on vieras teknologia koululaisille ja opiskelijoille. Heillä ei ole tietoja siitä, mitä tekoäly on, mitä sen avulla voidaan tehdä tai mitä taitoja tekoälyn soveltamien vaatii. Heillä ei myöskään ole käsitystä siitä, missä kaikkialla tekoälyä käytetään jo tällä hetkellä ja toisaalta siitä, miten se vaikuttaa tulevaisuudessa. Haluamme saada kokemusta siitä, miten tekoälyyn liittyviä taitoja voidaan kouluissa omaksua, millaisin keinoin ja mitä asioita on pedagogisesti järkevää tehdä ja mikä motivoi oppilaita.

Miten kokeilu toteutetaan?

Opiskelijat saavat "hands on" -mahdollisuuden työskennellä sekä ongelman muotoilun parissa sekä tekoälyn parissa. He saavat hyvän käsityksen siitä, mitä tekoälyn avulla on mahdollista tehdä tällä hetkellä ja mitkä ovat tulevaisuuden näkymät. He saavat myös tietoa siitä, millaisia taitoja vaaditaan tekoälyn soveltamiseksi ongelmien ratkaisuun. Kokeilun avulla opiskelijat pääsevät tutustumaan tekoälyn mahdollisuuksiin. He luovat ratkaisun johonkin omaan, heitä ja muita opiskelijoita koskevaan ongelmaan. Ongelmaa hahmotellaan palvelumuotoilun keinoin. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat ongelmaansa vastaavan botin asiantuntijoiden ohjauksessa. Bottia käytetään kokeilun aikana ja sitä kehitetään edelleen. Syksy 2018.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kauniaisten kaupungin sivistystoimi yhdessä yläkoulujen ja lukioiden oppilaiden kanssa. Yhteistyöyritys auttaa ongelmanasettelussa ja teknologian soveltamisessa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

4200 €, sisältää välineet, pedagogisen tuen ja yhteistyöyritysten palvelut.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kokeilukulttuurin pitkät perinteet sivistystoimessamme ovat erityinen vahvuutemme. Lisäksi meillä on vahva kokemus erilaisten projektien toteuttamisessa kouluissa, oppilaiden ja opettajien kanssa sekä kontaktit alan yrityksiin. Palvelumuotoilun osaajia meiltä löytyy omasta takaa tukemaan prosessia.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilu on vielä kesken.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

15.11.2018

Tekoälykokeilut - päätöstilaisuus 6.11.2018


Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit