Kumppanuusaamiainen | Kokeilunpaikka.fi
2

Ketterä kokeilu

-

Kokeilun teemat

KuntaKyläHyväntekeväisyysYhteisöToimintamalliOsallisuusYhteistyöMaakuntaYhteisöllisyysDemokratiaVapaaehtoistoimintaViestintä

449 katselukertaa

Kokeilu on luotu 14.12.2017

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy - Viivi Korkiatupa Elinvoimaa kuntiin -hankkeesta

Kumppanuusaamiainen

Toimiva vuorovaikutus ja avoin keskustelu edesauttaa toimijoiden sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja toimimaan niiden toteuttamiseksi. Uudistukset syntyvät vuorovaikutuksessa ja erilaisten näkökulmien luovasta jännitteestä. Demokraattisten osallistumismahdollisuuksien lisäksi kunnan on kehitettävä kuntalaisille uudenlaisia lähivaikuttamisen tapoja yhteisössä eri paikallistoimijoiden kanssa ja huolehdittava niiden toimivuudesta.  Kumppanuusaamiaiset parantavat kumppanuusverkostojen yhteistyötä luottamuksellisen ja avoimen ilmapiirin luomiseksi ja ylläpitämiseksi. http://www.jpyp.fi/hanketoiminta/elinvoimaa_kuntiin/

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Luottamuksellisen ilmapiirin ja vuorovaikutuksen ylläpitäminen ihmisten ja yhteisöjen väillä on kunnan tehtävä. Kunnan on kehitettävä keinoja vuorovaikutuksen ja kumppanuuden edistämiseen. Maakuntauudistuksen myötä kehittäjä- ja kumppanirooli, osallisuus-ja yhteisörooli sekä hyvinvointirooli kasvavat. Kunnan on tarjottava yhteistoiminnallista tekemistä ja kohtaamispaikkoja kumppanuuden parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. Saumatonta yhteistyötä eri järjestöjen ja seurojen kanssa. Avointa ilmapiiriä ja helposti lähestyttäviä kohtaamisia. Arvostusta järjestöjen ja seuratoiminnan työlle.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kumppanuusaamiaiset laskevat yhteydenotto kynnystä ja mahdollistaa sujuvamman yhteistyön ja avoimen vuorovaikutuksen, missä syntyy uusia hyviä ideoita ja kehittämisen mahdollisuuksia. Monessa kunnassa on käytössä yrittäjyysaamiaiset ja hyvän mielen aamiaiset, mutta niissä muistetaan vain yrittäjiä. Me haluamme nostaa myös järjestöt ja seurat estradille. He tekevät paljon vapaaehtoistyötä kuntiemme hyväksi. Järjestämme Järviseudun kunnissa kumppanuusaamiaisia, missä kunnanjohtoa on esillä ja antamassa kiitosta ja luomassa hyvää pohjaa vielä tiiviimmälle yhteistyölle. 10/2017-12/2018

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Elinvoimaa kuntiin -hanke yhteistyössä Järviseudun kuntien kanssa. Lappajärvellä 13.12.2017, Vimpelissä 14.2.2018, Kuahavalla 20.3.2018, Evijärvellä 22.3.2018, Soinissa 17.4.2018 ja Alajärvellä 18.4.2018.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Elinvoimaa kuntiin -hanke mahdollistaa kokeilun (rahoitus Etelä-Pohjanmaan liitolta).

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kunnanjohtaja, elinkeinojohtaja ja Elinvoimaa kuntiin -hanke, järjestöt, seurat, yhdistykset, Aisaparin Kylille -hanke.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

13.06.2018

Kumppanuusaamiaisia tullaan järjestämään jokaisessa Järviseudun kunnassa vuoden 2018 aikana.


Ensimmäinen kumppanuusaamiainen oli Lappajärvellä 13.12.2017 Hotelli Kivitipussa. Paikalla oli eri järjestön edustajia 40 henkilöä. Kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi antoi tilannekatsauksen. Lappajärven ja Evijärven yhteisestä työllisyysprojektista Majakka-hankkeesta ja sen tuomista mahdollisuuksista kertoi Aino Alppinen. Kumppanuudesta ja tulevaisuuden muutosvoimista kertoi Elinvoimaa kuntiin -hankkeen Tiina Pelkonen. Lopuksi lauloimme yhdessä joululaulun. Kumppanussaamiaisen kutsui koolle elinkeinojohtaja Pauli Kankaanpää. Tilaisuus oli onnistunut ja sitä on tarkoitus jatkaa tulevanakin vuonna.


Ystävänpäivän kumppanuusaamiainen Vimpelissä 14.2.2018. Paikalla oli 27 eri järjestön ja yhdistyksen edustajaa sekä yrittäjiä.

JPYP:n toimitusjohtaja Vesa Alanko-Luopa avasi tilaisuuden.

Tiina Pelkonen esitelmöi yhteistyön ja kumppanuuden tärkeydestä sekä kannusti järjestöjä toteuttamaan hyvän teon –kampanjoita.

Keskusteluissa ilmeni, että kunta tarvitsi yhteystiedot kaikista aktiivisista järjestöistä. Samoin tiedottaminen koettiin puutteellisena, eikä kukaan koordinoi tapahtumien päällekkäisyyksiä yms. Tarvittaisiin yhteinen alusta, mihin tapahtumia voisi lisätä ja päättää, miten ja missä kanavissa niistä tiedotettaisiin. Mm. SPR:llä ja Mothers for Kids Ry:llä oli hienoja hyvän teon ideoita. Kunta pohti vaativansa tulevaisuudessa ”<em>hyvän teon</em>” –toimintaa järjestöiltä avustuksia vastaan. Ohessa kuvia tapahtumasta.


Kauhavalla järjestettiin kummppanuuspöytä 20.3.2018, mihin osallistui 18 kuulijaa. Tiina Pelkonen avasi tilaisuuden esittelemällä kunnan uutta roolia maakuntauudistuksen jälkeen ja painotti erilaisten kumppanuusalustojen ja yhteistyön merkitykstä. Kauhavan kehitysjohtaja Juha-Martti Kuoppala kertoi kunnan roolista tukijana ja toiminnan mahdollistajana erityisesti yhdityksille ja yrityksille. Tällä hetellä tehdään jo tiivistä yhteistyötä yrittäjien kanssa, mutta järjestöjen kanssa voitaisiin tehdä enemmänkin. Kupppala innostui Pelkosen esittelemästä yhdistysfoorumi -ajatuksesta. Heikki Korkealaakso (Etelä-Pohjalaiset Kylät Ry) toi esiin kylien roolin maaseudun elivoimaisuuden puolustajana.


Evijärvellä pidettiin kumppanuusaamiainen 22.3.2018, mihin osallistui 32 henkilöä. Evijärven Yrittäjien Pj. Seija Rankinen avasi tilaisuuden. •Tiina Pelkonen esitelmöi yhteistyön ja kumppanuuden tärkeydestä sekä kannusti järjestöjä toteuttamaan hyvän teon –kampanjoita. Aino Alppinen kertoi työllisyyshankkeesta ja kunnanjohtaja Teemu Kejonen kannusti yhteistyöhön.

Keskusteluissa ilmeni, että Evijärven järjestötoiminta on aika aktiivista ja kunta on osallistunut hyvin heidän järjestämiin tapahtumiin. Vielä pitäisi keksiä keinoja, miten koordinoida tapahtumia ympärivuotisesti.


Soinissa nautittiin kumppanuusaamiaista 17.4.2018, mihin osallistui 37 kuulijaa. Tiina Pelkonen esitelmöi yhteistyön ja kumppanuuden tärkeydestä sekä kannusti järjestöjä toteuttamaan hyvän teon –kampanjoita. Tiina myös mainosti hankkeen tulevia tapahtumia. Kunnanjohtaja Juha Viitasaari kannusti järjestöjä ottamaan rohkeasti yhteyttä ja kertomaan ideoistaan. Kunnantalon ovet ovat avoinna joka päivä ja päivän aikana tulleisiin puheluihin soitetaan takaisin. Soinissa järjestöt ovat aktivoituneet järjestämään Soinin 150-vuotis juhlavuotta.Alajärven kumppanuuspöytä järjestettiin 17.4.2018, mihin osallistui 10 kuulijaa. Tiina Pelkonen esitelmöi yhteistyön ja kumppanuuden tärkeydestä. Päivi Kultalahti esitteli Hyvinvointipuun ja –metsän. Kaupunginjohtaja Vesa Koivusen kanssa pohdittiin, että syksyllä voitaisiin perustaa hyvinvointiryhmän, missä olisi kunnan ja 3.sektorin edustusta.

Hyvinvointipuun kasvustoihin on eroteltu paikkakunnan asukkaiden hyvinvointiin ja asumismukavuuteen vaikuttavia tekijöitä ja otsakkeiden alle voi jokainen paikkakunta kirjata konkreettisin nimin oman alueensa toimijat ja palvelujen tarjoajat. 

Kun kaikki tekijät tunnistetaan, voidaan tehdä yhteistyötä entistä syvemmin, kutsua kumppanuuspöytiin ja yhteistyöhankkeita toteuttamaan yhtä useampia palvelujen tarjoajia. Kumppanuuden hedelmät on kirjattu omenoihin - nämä hedelmät ovat myös paikkakuntien vetovoimatekijöitä, joita kelpaa mainostaa myös matkailijoille ja potentiaalisille muuttajille.Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit